Kamer wijst alsnog gaswinning Terschelling af

De Tweede Kamer heeft de handen ineen geslagen om de winning van aardgas bij Terschelling tegen te gaan. Er is brede steun in de Tweede Kamer voor een motie van vijf partijen. Nu geen kinnesinne.

Door De Redactie

De Tweede Kamer wil alsnog voorkomen dat er bij Terschelling naar gas kan worden geboord. PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren hebben op initiatief van PvdA-Kamerlid Jan Vos de meerderheid van de Tweede Kamer achter een gezamenlijke motie gekregen.

Gaswinning bij Terschelling is al langer tegen de zin van de meerderheid van de Tweede Kamer. Maar bij eerdere moties liep het hopeloos mis met stemming over moties door kinnesinne. Drie moties van verschillende partijen om natuur en milieu bij het Waddeneiland te beschermen tegen de gevolgen van de boringen kregen op 9 september 2015 geen meerderheid.

Nu is de Tweede Kamer eensgezinder. Minister Henk Kamp van Economische Zaken beslist pas medio 2016 over mogelijke gasboringen bij Terschelling. Oliebedrijf Tulip Oil wacht tot die tijd met zijn plannen. Eilandbewoners en milieuorganisaties verzetten zich tegen de plannen voor gaswinning.

Voor de zomer al eens

Al voor de zomer leek het dat in de Tweede Kamer een meerderheid was te vinden voor de motie van PvdA-kamerlid Jan Vos en collega Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Op het cruciale moment werd stemming uitgesteld tot na het reces. 

Vos wees voor deze misser de vinger naar CDA en vooral D66. ,,Baal'', reageerde PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi. ,,Er kan straks gas worden gewonnen in Waddenzee, dankzij CDA en D66'', waarschuwde Jan Vos op dat moment. 

D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven legde al vlot de zere plek bloot. Zij kreeg ook geen steun van PvdA voor haar motie om geen boringen naar gas toe te staan. Ook de motie van GroenLinks haalde geen meerderheid.

Het ongenoegen over de handelwijze rond de moties was groot. Kamerlid Carla Dik-Faber van Christen Unie was veelzeggend: ,,Omdat partijen elkaar de motie niet gunnen, geen Kamermeerderheid.'' Zij bepleitte toen al snel opnieuw een breed ondertekende motie tegen gaswinning bij Terschelling. ,,Verdeelde Kamer geen goed signaal naar Kamp'', waarschuwde Dik. Ook GroenLinks en D66 wilden het er niet bij laten zitten.

Kwetsbare natuur

De kwetsbare natuur in en rond het Waddengebied is voor de meeste politieke partijen wel een groot zorgpunt, maar nu niet doorslaggevend om nieuwe vergunningen voor winning te weigeren. PvdA, GroenLinks, Christen Unie, SP en Partij voor de Dieren hebben zich steeds sterk gemaakt om de nieuwe plannen voor gaswinning in het Waddengebied in de ijskast te krijgen.

Directe aanleiding is het gaswinningsplan van Tulip Oil bij Terschelling. Aanvankelijk zou minister Henk Kamp van Economische Zaken daarover al voor de zomer een besluit nemen. Onder druk van de Tweede Kamer heeft hij dit voornemen in juni ingeslikt.

Het wachten is op de Energievisie die het kabinet eind 2015 presenteert. De provincie Fryslân is ook tegen het plan en wijst erop dat in de Tweede Kamer een motie breed is gesteund om te wachten met nieuwe vergunningen totdat de Energievisie is besproken en dat daarom ook pas later een advies van de provincie zinvol is. Voor de provincie en veel kamerleden is in dit verband de nieuwe Mijnbouwwet relevant. Er is voorts terughoudendheid om nu al vast te pinnen op een blokkade van gaswinning onder de Waddenzee, zeker nu gaswinning in Groningen sterk is teruggebracht en Nederland minder gasinkomsten ontvangt.

Op Terschelling is met spanning uitgekeken naar het standpunt van de Tweede Kamer over de motie over gaswinning in kwetsbare natuur. ,,Dit is een grote stap op weg naar afstel van de plannen om hier naar gas te gaan boren'', stelt woordvoerder Annet van Essen van GasTvrij Terschelling. Deze vereniging voert samen met onder andere de Waddenvereniging en Milieudefensie verzet tegen het plan van Tulip Oil.

,,Aanvaarding van de motie is een fantastisch en krachtig signaal naar minister Kamp'', reageert voorzitter Annet van Essen van GasTvrij Terschelling. Zij is blij dat het er nu alsnog van gekomen is. ,,Dit is een krachtig signaal dat Nederland geen gasindustrie wil in dit kwetsbare Waddengebied.'' 

Minister Kamp kan de motie naast zich neerleggen. De hoop is dat Kamp er rekening mee houdt in het ontwerp voor de nieuwe Mijnbouwwet. Van Essen: ,,Als daar winning in kwetsbare natuur verboden wordt, dan is het bij wet geregeld. Gasindustrie is niet wenselijk in een beschermd gebied als Terschelling. Het is bovendien een zeer vies gasveld met veel CO2.''

Dit najaar krijgt minister Kamp nog het resultaat van alle handtekeningen die tegen gaswinning bij Terschelling zijn verzameld. Het zijn er inmiddels meer dan zestigduizend.

Laatst gewijzigd op 27-10-2015 om 19:23 uur

 
Meer Fryslân

Het straatje dat zijn gezicht verloor

'Achterom komen' is bij veel woonhuizen in Friesland heel vanzelfsprekend. Zo wordt de achterdeur in de dagelijkse praktijk de voordeur. Maar er zijn ook leuke voorgevels die, eenmaal dichtgemetseld, gedegradeerd worden tot achtergevels. Een tekening uit 1975 laat dat goed zien als je de afgebeelde straat vergelijkt met de huidige situatie.

Door André Keikes
 
 

Tradities gaan en tradities komen

Het is al weer heel wat jaren geleden dat we voor het laatst een kat knuppelden of speels een paling uit elkaar trokken. Ook tradities kennen zonodig een uiterste houdbaarheidsdatum. Het argument dat iets 'nu eenmaal' een traditie is, hoeft dus niet te betekenen dat het altijd zo blijft.

Door André Keikes

De broers Pathé komen naar de stad van Slieker

Het is niet de eerste en het wordt ook niet de grootste Pathé-bioscoop van Nederland, maar als (vermoedelijk in 2019) Pathé Leeuwarden open gaat, krijgt Friesland er een cultureel centrum bij. Dat hadden de Franse gebroeders Pathé eind negentiende eeuw vast niet voorzien, zo pal naast De Harmonie nog wel.

Door André Keikes
 
 
Pagina 1 van 30 | Volgende