Kamer wijst alsnog gaswinning Terschelling af

De Tweede Kamer heeft de handen ineen geslagen om de winning van aardgas bij Terschelling tegen te gaan. Er is brede steun in de Tweede Kamer voor een motie van vijf partijen. Nu geen kinnesinne.

Door De Redactie

De Tweede Kamer wil alsnog voorkomen dat er bij Terschelling naar gas kan worden geboord. PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren hebben op initiatief van PvdA-Kamerlid Jan Vos de meerderheid van de Tweede Kamer achter een gezamenlijke motie gekregen.

Gaswinning bij Terschelling is al langer tegen de zin van de meerderheid van de Tweede Kamer. Maar bij eerdere moties liep het hopeloos mis met stemming over moties door kinnesinne. Drie moties van verschillende partijen om natuur en milieu bij het Waddeneiland te beschermen tegen de gevolgen van de boringen kregen op 9 september 2015 geen meerderheid.

Nu is de Tweede Kamer eensgezinder. Minister Henk Kamp van Economische Zaken beslist pas medio 2016 over mogelijke gasboringen bij Terschelling. Oliebedrijf Tulip Oil wacht tot die tijd met zijn plannen. Eilandbewoners en milieuorganisaties verzetten zich tegen de plannen voor gaswinning.

Voor de zomer al eens

Al voor de zomer leek het dat in de Tweede Kamer een meerderheid was te vinden voor de motie van PvdA-kamerlid Jan Vos en collega Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Op het cruciale moment werd stemming uitgesteld tot na het reces. 

Vos wees voor deze misser de vinger naar CDA en vooral D66. ,,Baal'', reageerde PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi. ,,Er kan straks gas worden gewonnen in Waddenzee, dankzij CDA en D66'', waarschuwde Jan Vos op dat moment. 

D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven legde al vlot de zere plek bloot. Zij kreeg ook geen steun van PvdA voor haar motie om geen boringen naar gas toe te staan. Ook de motie van GroenLinks haalde geen meerderheid.

Het ongenoegen over de handelwijze rond de moties was groot. Kamerlid Carla Dik-Faber van Christen Unie was veelzeggend: ,,Omdat partijen elkaar de motie niet gunnen, geen Kamermeerderheid.'' Zij bepleitte toen al snel opnieuw een breed ondertekende motie tegen gaswinning bij Terschelling. ,,Verdeelde Kamer geen goed signaal naar Kamp'', waarschuwde Dik. Ook GroenLinks en D66 wilden het er niet bij laten zitten.

Kwetsbare natuur

De kwetsbare natuur in en rond het Waddengebied is voor de meeste politieke partijen wel een groot zorgpunt, maar nu niet doorslaggevend om nieuwe vergunningen voor winning te weigeren. PvdA, GroenLinks, Christen Unie, SP en Partij voor de Dieren hebben zich steeds sterk gemaakt om de nieuwe plannen voor gaswinning in het Waddengebied in de ijskast te krijgen.

Directe aanleiding is het gaswinningsplan van Tulip Oil bij Terschelling. Aanvankelijk zou minister Henk Kamp van Economische Zaken daarover al voor de zomer een besluit nemen. Onder druk van de Tweede Kamer heeft hij dit voornemen in juni ingeslikt.

Het wachten is op de Energievisie die het kabinet eind 2015 presenteert. De provincie Fryslân is ook tegen het plan en wijst erop dat in de Tweede Kamer een motie breed is gesteund om te wachten met nieuwe vergunningen totdat de Energievisie is besproken en dat daarom ook pas later een advies van de provincie zinvol is. Voor de provincie en veel kamerleden is in dit verband de nieuwe Mijnbouwwet relevant. Er is voorts terughoudendheid om nu al vast te pinnen op een blokkade van gaswinning onder de Waddenzee, zeker nu gaswinning in Groningen sterk is teruggebracht en Nederland minder gasinkomsten ontvangt.

Op Terschelling is met spanning uitgekeken naar het standpunt van de Tweede Kamer over de motie over gaswinning in kwetsbare natuur. ,,Dit is een grote stap op weg naar afstel van de plannen om hier naar gas te gaan boren'', stelt woordvoerder Annet van Essen van GasTvrij Terschelling. Deze vereniging voert samen met onder andere de Waddenvereniging en Milieudefensie verzet tegen het plan van Tulip Oil.

,,Aanvaarding van de motie is een fantastisch en krachtig signaal naar minister Kamp'', reageert voorzitter Annet van Essen van GasTvrij Terschelling. Zij is blij dat het er nu alsnog van gekomen is. ,,Dit is een krachtig signaal dat Nederland geen gasindustrie wil in dit kwetsbare Waddengebied.'' 

Minister Kamp kan de motie naast zich neerleggen. De hoop is dat Kamp er rekening mee houdt in het ontwerp voor de nieuwe Mijnbouwwet. Van Essen: ,,Als daar winning in kwetsbare natuur verboden wordt, dan is het bij wet geregeld. Gasindustrie is niet wenselijk in een beschermd gebied als Terschelling. Het is bovendien een zeer vies gasveld met veel CO2.''

Dit najaar krijgt minister Kamp nog het resultaat van alle handtekeningen die tegen gaswinning bij Terschelling zijn verzameld. Het zijn er inmiddels meer dan zestigduizend.

Laatst gewijzigd op 27-10-2015 om 19:23 uur

 
Meer Fryslân

Mannen stofzuigen... de hele stad

Vuil en lawaai bestrijden in steden en dorpen: ga er maar aan staan. Het is dweilen met de kraan open. Zeker als er straks weer massaal vuurwerk wordt afgestoken. Maar er zijn opvallende ontwikkelingen. Mannen stofzuigen.... de hele stad. Of het eiland Terschelling.

Door André Keikes
 

Miljoenenproject bij Jorwert: een nieuw klooster

Een voetpad brengt de moderne pelgrims van het nieuwe klooster naar Jorwert, want daar blijft de tempel. Maar een vervallen boerderij buiten het dorp wordt de plek voor bezinning. De droom van dominee Hinne Wagenaar krijgt gestalte in Nij Kleaster.

Door Karin de Mik

Wilt u vrachtwagen bij de koffie?

Als belangen botsen kan de overheid het niet snel goed doen. De bevoorrading van winkels en horeca in de binnenstad is zo'n thema. Als bezoeker of terrasgast erger je je aan vrachtwagens voor je neus. Maar wanneer moeten winkels en horeca dan bevoorraad worden?

Door André Keikes
 

Publiek PC omarmt tactische kaatsers

Er was een blokjesincident, en er was een slag van de dag. Belangrijker is evenwel dat op de PC het kaatspubliek zich begint te roeren ten gunste van inzicht en tactiek en ten nadele van bruut geweld. Markeert de PC van 2017 een ommekeer of is dat slechts een illusie?

Door Wio Joustra
 
 
Pagina 1 van 28 | Volgende