Beste Friezen, voor u is er niets

De Koning der Nederlanden heeft de Friezen in het bijzonder niets te bieden. In de Miljoenennota voor 2016 staat niets belangwekkends over Fryslân.

Door Bert de Jong

In de Troonrede heeft koning Willem-Alexander de Leden van de Staten-Generaal gezegd ,,dat Nederlanders steeds in staat zijn de bakens te verzetten als omstandigheden daarom vragen. Tijdens de crisis van de afgelopen jaren hebben we die kracht opnieuw gezien. En met resultaat. De economie is weer aan het groeien’’.

Geen euforie echter van de koning: ,,Bij al deze redenen om de toekomst positief en met vertrouwen tegemoet te zien, is er geen aanleiding om achterover te leunen. De werkloosheid is nog te hoog. Het aantal banen neemt weliswaar toe, maar te veel mensen kunnen nog geen werk vinden.’’

Voor de Friezen  niets. En ook niets over bijvoorbeeld de bevolkingskrimp, waarmee de provincie Fryslân in het bijzonder te maken heeft. Niets ook over de gevolgen van veel stimuleringsmaatregelen, waarvan juist de Randstad uitbundig profiteert en waarmee het verschil nog groter wordt.

Ingrijpende gevolgen

Krimp heeft ingrijpende gevolgen. Sluipenderwijs verwordt zo Fryslân tot een provincie waar steeds meer wordt ingeleverd als het gaat om het voorzieningenniveau, de mobiliteit, en de leefbaarheid. De provincie Groningen worstelt met dezelfde problematiek.

In de Troonrede geen woord over deze problematiek. Wel dat ,,Nederland een stabiel en aantrekkelijk land is om in te leven’’. En dat ,,de komende periode voor de regering in het teken staat van werken aan verder economisch herstel en aan groei van de werkgelegenheid’’.

Randstad-kabinet

Eigenlijk is het wel logisch dat dit kabinet het predikaat Randstad-kabinet meekrijgt. Al dan niet bedoeld zijn de gevolgen van veel stimulansen in de Randstad veel beter merkbaar. Neem nou extra innovatiesubsidies. Ja, de innovatieve bedrijven zitten vooral in de Randstad, die strijken het geld op, niet de starters.

Steeds is er, al dan niet bedoeld, de bevestiging dat het Noorden toch die periferie van het land is. Leeuwarden is officieel nog wel rijkskantorenstad, maar ondertussen veel meer als filiaal. Terecht is de vrees voor het verlies van de Belastingdienst in Leeuwarden. En een ieder weet dat het geen volwaardige rechterlijke macht en justitieel apparaat zijn die lang om let in Leeuwarden blijven.

Geen woord daarover in de Troonrede. Zelfs niet in de Miljoenennota. En ook daarin geen extra geld voor politie en justitie. Integendeel zelfs, er moet gekort. Zoals ook opnieuw gemeenten getroffen worden. Het is de keerzijde van het feestje van Rutte, waar de meeste burgers mogen profiteren van €5 miljard lastenverlichting.

Afsluitdijk

Om het zo feestelijk te houden is het voor de koning van het land, maar vooral van die van het water, vast een genoegen geweest om in de Troonrede de plannen voor de nieuwe Afsluitdijk opnieuw te presenteren. Het gaat om een investering van €830 miljoen, waarmee het een dijk van de toekomst wordt. Onder andere met stroomopwekking uit getijdenstroom en zonne-energie.

De koning heeft de Staten-Generaal gezegd ,,dat tegengaan van klimaatverandering en verduurzaming van de economie grote, overkoepelende thema's zijn. De gevolgen voor toekomstige generaties zijn heel direct en concreet. Dat geldt zeker voor ons land, dat voor een groot deel onder de zeespiegel ligt. Waterveiligheid heeft daarom hoge prioriteit.’’

Geen woord over het waterrijke Fryslân, alleen over die Afsluitdijk, de snelste route door water naar de Randstad. Geen woord over bevolkingskrimp, over jonge generaties die hun toekomst elders zoeken en zo ook geen bijdrage meer leveren aan de vitaliteit van deze provincie.

Zelfs geen aansporing of geld voor het provinciebestuur, op een moment dat deze zo’n prikkel uitstekend kan gebruiken. Want ook de provincie weet geen antwoord. Het komt niet verder dan het produceren van vage plannen en beleidsdocumenten, is de keiharde kritiek van de Noordelijke Rekenkamer.

Laatst gewijzigd op 15-09-2015 om 21:53 uur
Meer Fryslân

Cineast Anton Stoelwinder in spoor van pelgrims

Een moderne pelgrim is niet de mens in sobere kleding. Nu gaan honderden pelgrims te voet vanuit Sint Jacobiparochie. Voor herbezinning. Of om afstand te nemen van alle hectiek. Pelgrimeren in Fryslân is het onderwerp voor een film van cineast Anton Stoelwinder. 

Door Marita de Jong

Een vrouw aan het roer, dat is pas stoer

Terwijl Marit Bouwmeester als topzeilster de ene na de andere titel verovert, komen vrouwen er in de gangbare watersport nauwelijks aan te pas. Ga maar eens op een terras aan het water zitten. De man staat altijd stoer aan het roer. Vrouwenemancipatie lijkt aan de watersport grotendeels voorbij te zijn gegaan.

Door André Keikes
 

Het straatje dat zijn gezicht verloor

'Achterom komen' is bij veel woonhuizen in Friesland heel vanzelfsprekend. Zo wordt de achterdeur in de dagelijkse praktijk de voordeur. Maar er zijn ook leuke voorgevels die, eenmaal dichtgemetseld, gedegradeerd worden tot achtergevels. Een tekening uit 1975 laat dat goed zien als je de afgebeelde straat vergelijkt met de huidige situatie.

Door André Keikes
 
 
 
Pagina 1 van 31 | Volgende