Beste Friezen, voor u is er niets

De Koning der Nederlanden heeft de Friezen in het bijzonder niets te bieden. In de Miljoenennota voor 2016 staat niets belangwekkends over Fryslân.

Door Bert de Jong

In de Troonrede heeft koning Willem-Alexander de Leden van de Staten-Generaal gezegd ,,dat Nederlanders steeds in staat zijn de bakens te verzetten als omstandigheden daarom vragen. Tijdens de crisis van de afgelopen jaren hebben we die kracht opnieuw gezien. En met resultaat. De economie is weer aan het groeien’’.

Geen euforie echter van de koning: ,,Bij al deze redenen om de toekomst positief en met vertrouwen tegemoet te zien, is er geen aanleiding om achterover te leunen. De werkloosheid is nog te hoog. Het aantal banen neemt weliswaar toe, maar te veel mensen kunnen nog geen werk vinden.’’

Voor de Friezen  niets. En ook niets over bijvoorbeeld de bevolkingskrimp, waarmee de provincie Fryslân in het bijzonder te maken heeft. Niets ook over de gevolgen van veel stimuleringsmaatregelen, waarvan juist de Randstad uitbundig profiteert en waarmee het verschil nog groter wordt.

Ingrijpende gevolgen

Krimp heeft ingrijpende gevolgen. Sluipenderwijs verwordt zo Fryslân tot een provincie waar steeds meer wordt ingeleverd als het gaat om het voorzieningenniveau, de mobiliteit, en de leefbaarheid. De provincie Groningen worstelt met dezelfde problematiek.

In de Troonrede geen woord over deze problematiek. Wel dat ,,Nederland een stabiel en aantrekkelijk land is om in te leven’’. En dat ,,de komende periode voor de regering in het teken staat van werken aan verder economisch herstel en aan groei van de werkgelegenheid’’.

Randstad-kabinet

Eigenlijk is het wel logisch dat dit kabinet het predikaat Randstad-kabinet meekrijgt. Al dan niet bedoeld zijn de gevolgen van veel stimulansen in de Randstad veel beter merkbaar. Neem nou extra innovatiesubsidies. Ja, de innovatieve bedrijven zitten vooral in de Randstad, die strijken het geld op, niet de starters.

Steeds is er, al dan niet bedoeld, de bevestiging dat het Noorden toch die periferie van het land is. Leeuwarden is officieel nog wel rijkskantorenstad, maar ondertussen veel meer als filiaal. Terecht is de vrees voor het verlies van de Belastingdienst in Leeuwarden. En een ieder weet dat het geen volwaardige rechterlijke macht en justitieel apparaat zijn die lang om let in Leeuwarden blijven.

Geen woord daarover in de Troonrede. Zelfs niet in de Miljoenennota. En ook daarin geen extra geld voor politie en justitie. Integendeel zelfs, er moet gekort. Zoals ook opnieuw gemeenten getroffen worden. Het is de keerzijde van het feestje van Rutte, waar de meeste burgers mogen profiteren van €5 miljard lastenverlichting.

Afsluitdijk

Om het zo feestelijk te houden is het voor de koning van het land, maar vooral van die van het water, vast een genoegen geweest om in de Troonrede de plannen voor de nieuwe Afsluitdijk opnieuw te presenteren. Het gaat om een investering van €830 miljoen, waarmee het een dijk van de toekomst wordt. Onder andere met stroomopwekking uit getijdenstroom en zonne-energie.

De koning heeft de Staten-Generaal gezegd ,,dat tegengaan van klimaatverandering en verduurzaming van de economie grote, overkoepelende thema's zijn. De gevolgen voor toekomstige generaties zijn heel direct en concreet. Dat geldt zeker voor ons land, dat voor een groot deel onder de zeespiegel ligt. Waterveiligheid heeft daarom hoge prioriteit.’’

Geen woord over het waterrijke Fryslân, alleen over die Afsluitdijk, de snelste route door water naar de Randstad. Geen woord over bevolkingskrimp, over jonge generaties die hun toekomst elders zoeken en zo ook geen bijdrage meer leveren aan de vitaliteit van deze provincie.

Zelfs geen aansporing of geld voor het provinciebestuur, op een moment dat deze zo’n prikkel uitstekend kan gebruiken. Want ook de provincie weet geen antwoord. Het komt niet verder dan het produceren van vage plannen en beleidsdocumenten, is de keiharde kritiek van de Noordelijke Rekenkamer.

Laatst gewijzigd op 15-09-2015 om 21:53 uur
Meer Fryslân

Mannen stofzuigen... de hele stad

Vuil en lawaai bestrijden in steden en dorpen: ga er maar aan staan. Het is dweilen met de kraan open. Zeker als er straks weer massaal vuurwerk wordt afgestoken. Maar er zijn opvallende ontwikkelingen. Mannen stofzuigen.... de hele stad. Of het eiland Terschelling.

Door André Keikes
 

Miljoenenproject bij Jorwert: een nieuw klooster

Een voetpad brengt de moderne pelgrims van het nieuwe klooster naar Jorwert, want daar blijft de tempel. Maar een vervallen boerderij buiten het dorp wordt de plek voor bezinning. De droom van dominee Hinne Wagenaar krijgt gestalte in Nij Kleaster.

Door Karin de Mik

Wilt u vrachtwagen bij de koffie?

Als belangen botsen kan de overheid het niet snel goed doen. De bevoorrading van winkels en horeca in de binnenstad is zo'n thema. Als bezoeker of terrasgast erger je je aan vrachtwagens voor je neus. Maar wanneer moeten winkels en horeca dan bevoorraad worden?

Door André Keikes
 

Publiek PC omarmt tactische kaatsers

Er was een blokjesincident, en er was een slag van de dag. Belangrijker is evenwel dat op de PC het kaatspubliek zich begint te roeren ten gunste van inzicht en tactiek en ten nadele van bruut geweld. Markeert de PC van 2017 een ommekeer of is dat slechts een illusie?

Door Wio Joustra
 
 
Pagina 1 van 28 | Volgende