Leeuwarden telt heel veel spijbelaars

Een slecht rapportcijfer voor Leeuwarden. Bijna een op de tien scholieren spijbelt er meerdere uren per week.

Door De Redactie

Van de 32 grote steden heeft Leeuwarden het een na hoogste spijbelpercentage. De cijfers zijn op een rij gezet in opdracht van het ministerie van onderwijs.

De gemeente telt 15.536 leerplichtige kinderen. Van hen verzuimden er 1487 in het schooljaar 2014-2015. Niet een les per week, maar gemiddeld vier uren per week, vier weken achtereen.

Het percentage spijbelaars komt daarmee op 9,6 procent. Alleen Lelystad doet het slechter. Daar viel 17 procent van de leerlingen onder de spijbeldefinitie van de overheid. 

Scholen moeten de spijbelaars melden als ze meer dan zestien uur in vier weken ongeoorloofd niet bij de les zijn geweest. Na Leeuwarden komt een hele tijd niets. Op de derde plaats staat Schiedam met een spijbelpercentage van 5,4 procent. Grote steden als Rotterdam (5,7 procent) en Amsterdam (2,8 procent) doen het aanzienlijk beter.

Landsbreed zit het aantal spijbelaars in een neergaande lijn. Vorig schooljaar waren er 72.732 jongeren die meer dan 16 uur in vier weken spijbelden, een daling met 9 procent. In het topjaar 2012-2013 waren het er 88.655. De overheid zit er bovenop, want veel spijbelen is een voorbode van uitval.

De meeste spijbelaars zitten op het voortgezet onderwijs (51 procent). Daarna komt het middelbaar beroepsonderwijs (33 procent) en het basisonderwijs (11 procent).

Van de Leeuwarder leerplichtigen zijn er 54 die op geen enkele school staan ingeschreven. En 27 vallen er onder de definitie van langdurig verzuim. Zij staan wel ingeschreven op een school, maar zitten langdurig thuis. Vaak is dat door ziekte.

Landelijk zit de grootste zorg in het aantal kinderen dat met een vrijstelling (een medische verklaring) thuis zit. Het zijn er 5077, een stijging met 14 procent in een jaar. In Leeuwarden valt dat aantal mee. Het gaat hier om 41 kinderen. 

Laatst gewijzigd op 21-02-2016 om 21:33 uur
Meer Fryslân

Cineast Anton Stoelwinder in spoor van pelgrims

Een moderne pelgrim is niet de mens in sobere kleding. Nu gaan honderden pelgrims te voet vanuit Sint Jacobiparochie. Voor herbezinning. Of om afstand te nemen van alle hectiek. Pelgrimeren in Fryslân is het onderwerp voor een film van cineast Anton Stoelwinder. 

Door Marita de Jong

Een vrouw aan het roer, dat is pas stoer

Terwijl Marit Bouwmeester als topzeilster de ene na de andere titel verovert, komen vrouwen er in de gangbare watersport nauwelijks aan te pas. Ga maar eens op een terras aan het water zitten. De man staat altijd stoer aan het roer. Vrouwenemancipatie lijkt aan de watersport grotendeels voorbij te zijn gegaan.

Door André Keikes
 

Het straatje dat zijn gezicht verloor

'Achterom komen' is bij veel woonhuizen in Friesland heel vanzelfsprekend. Zo wordt de achterdeur in de dagelijkse praktijk de voordeur. Maar er zijn ook leuke voorgevels die, eenmaal dichtgemetseld, gedegradeerd worden tot achtergevels. Een tekening uit 1975 laat dat goed zien als je de afgebeelde straat vergelijkt met de huidige situatie.

Door André Keikes
 
 
 
Vorige | Pagina 2 van 34 | Volgende