Friese zuivel levert geld voor weidevogels

Friese boeren laten zien dat het anders kan. Met Weide Weelde, een nieuw merk voor zuivel met een eigen smoel en met de trots van de boer. En ook met de weelde uit de weide, waar de koeien lopen en de weidevogels kansen krijgen.

Door Bert de Jong

De rijke Friese weide is precies het onderscheid. Deze meerwaarde moet zich ook kunnen uitbetalen denkt een groep van twaalf Friese melkveehouders die zich in het Boerengilde heeft verenigd. Zij hebben zelf de troef in handen: een in samenwerking met Jumbo Supermarkten en zuivelcoöperatie Noordland Melk ontwikkelde nieuwe zuivellijn: Weide Weelde.

Elke dag wordt 30.000 kilogram weidemelk verwerkt tot verse melkproducten, vooreerst melk, karnemelk en yoghurt. Dit gebeurt in de zuivelfabriek van Katshaar in Coevorden. De pakken zijn te vinden in de supermarkten van Jumbo en later deze maand ook in die van Poiesz, Deen en Plus.

Consumenten weten nu dat ze melk kopen van boer Sjirk Reijenga in Idzega. En ze weten ook dat hij zijn koeien vanaf de vroege lente minstens een half jaar in de wei heeft. Belangrijk is ook dat deze boer het goed voor heeft met weidevogels. Deze krijgen volop kansen. Sommige delen van zijn landerijen maait hij pas na 15 juni.

Twee centen voor weidevogels

Van elk pak melk, karnemelk, vla of yoghurt zijn twee centen bestemd voor een Weidefonds. Dit geld is bedoeld voor weidevogels en voor land wat later gemaaid en minder bemest wordt met hogere waterpeilen. Het Boerengilde heeft in Vogelbescherming Nederland een belangrijke partner.

,,Sa jowe de konsuminten aktyf in bijdrage oan it Nederlânske lânskip’’, beklemtoont projectleider Catharinus Wierda van Boerengilde. ,,It is net allinnich in saak fan de boeren.’’ Een ieder kan zo duurzaamheid in de melkveehouderij ondersteunen.

Het initiatief maakt wat los bij boeren en burgers. Bij de presentatie in het land van Sjirk Reijenga waren de grutto's in de lucht. Alsof ze wisten dat er iets bijzonders aan de hand was voor de weidevogels. Het statement was duidelijk van de initiatiefnemende boeren: ,,Als je deze melk drinkt, moet je in je hoofd de grutto's horen roepen. Net zoals je de zee hoort, als je een schelp aan je oor houdt.'' 

Steun

Het Boerengilde is al jaren op zoek naar een alternatief om hun duurzame zuivel in de supermarkt te krijgen. Het initiatief ontving sympathie en kreeg steun, ook van de provincie. Hierdoor was Boerengilde in staat om het concept te ontwikkelen en vol te houden. Met melk voor  Weide Weelde ontvangen ze een plus van drie cent op de gangbare melkprijs.

De kern is steeds of ambachtelijk boeren ook is in te passen in een economisch model, onafhankelijk van subsidies. De nieuwe introductie van Tjolk betekende eerder nog geen doorbraak. Er rees twijfel, ook bij projectleider Wierda. Maar zijn les is ,,dat je met innovatie soms moet doorgaan waar anderen stoppen’’.

Andere manier

In het Boerengilde is een groep van twaalf melkveehouders verenigd die zich onderscheidt met hun wijze van boeren. Zij willen niet alleen maar groter en meer, zij willen oog voor mens, dier en natuur. Het is een heel andere manier van denken. In de zuivelketen loopt het tot op heden langs gevestigde patronen. Grote zuivelconcerns en supermarktconcerns zijn toonaangevend.

Het kleine initiatief is ,,een grote beweging'' vindt Herman Wijffels, oud-topman van Rabobank en nu ambassadeur van Boerengilde. ,,We laten hiermee zien hoe we de wereld weer heel maken.'' Zijn visie is dat productie weer meer in de richting van kwaliteit zal gaan en niet kwantiteit. Hij ziet volop kansen voor bijzondere producten als reactie op de anonimisering van de voedselproductie.

Laatst gewijzigd op 07-06-2016 om 14:03 uur

Leestip: Boer moet veranderen