Fryslân1

Fryslân1 biedt nieuws voor iedereen. De journalisten benutten op dit podium nieuwe kansen. Fryslân1 biedt verdieping bij het nieuws, de journalisten verwonderen zich over wat er gebeurt in het leven en ze blijven spitten om antwoorden op vragen te vinden.

Reacties: redactie@fryslan1.nl