Foto: Bert de Jong

Waddenerfgoed onder druk: waar zijn de vissen?

Met de vis in de Waddenzee gaat het niet goed. De vissers en al die schattige zeehonden vangen ze weg. En dus mijden ook de visetende trekvogels het Wad. De Waddenvereniging hijst de rode vlag.

Door De Redactie

De Waddenvereniging spreekt van een alarmerend beeld. Ten opzichte van zestig jaar geleden is de visstand in de Waddenzee zo'n 90 procent kleiner. Het heeft een desastreus effect op visetende vogels. Er komen bijna 500.000 minder trekvogels naar de Waddenzee. Het is tijd voor centraal beheer van de Waddenzee, bepleit de Waddenvereniging tijdens de Waddenzeeconferentie in Leeuwarden op 17 mei 2018

De onderzoekers van de visstand stellen nu openlijk dat er sprake is van overbevissing. Al sinds de jaren tachtig neemt het aantal platvissen in de Waddenzee af. Het komt deels door de bijvangst van de garnalenvisserij. Ook de zeehonden azen op de vissen. De zeehondenpopulatie is de laatste decennia fors gegroeid. 

Ook de broedvogels in het Waddengebied hebben het slecht. Geen van de doelstellingen voor verbetering zijn gehaald. Soorten als de watersnip en bonte strandloper worden met uitsterven bedreigd, stelt de Waddenvereniging. De onderzoekers noemen als grote risicofactoren voor behoud van de Waddenzee: de ingewikkelde samenwerking, het ontbreken van onderzoek en het niet nakomen van gemaakte afspraken.

Werelderfgoed Waddenzee

Sinds 2009 heeft de Waddenzee als enige natuurgebied in Nederland de Werelderfgoed-status, de Oscar voor de natuur. In 2016 werden de Wadden massaal verkozen tot mooiste natuurgebied van Nederland. En toch gaat het niet goed met het wad. De Waddenvereniging luidt daarom de noodklok. ,,Het wad is het grootste aaneengesloten wetland op aarde. Wereldwijd een uniek en waardevol oer-natuurgebied. Daar zijn we trots op”, aldus directeur Lutz Jacobi van de Waddenvereniging.

De kwelders bij de eilanden komen in de knel als het waterpeil blijft stijgen, waarschuwt de Waddenvereniging. Zeker in combinatie met zeebodemdaling door onder andere gaswinning, stellen de onderzoekers. Dan kan een deel van het unieke Werelderfgoed Waddenzee verdrinken. Ook het open landschap (horizonvervuiling) en de landschapsvorming door sedimentatie staan onder druk.

,,Het verplicht ons tot zorg voor dit bijzondere landschap'', stelt Jacobi. ,,Effectief beheer is nodig om natuurbehoud én menselijke activiteiten in het gebied goed samen te laten gaan.Volgend jaar vieren we tien jaar Werelderfgoed Waddenzee. Het zou een mooi verjaardagscadeau zijn als we die mijlpaal kunnen vieren met de aanstelling van één sterke beheerder.” 

Staat van de Wadden 

De Waddenvereniging beklemtoont het belang van één beheerautoriteit voor het gehele Nederlandse waddengebied. En niet dertien afzonderlijke partijen met ieder hun eigen belang. Eén centrale beheerder die een integraal beheerplan opstelt én toeziet op uitvoering daarvan. Een sterke leider is volgens de waddenclub hard nodig voor het behoud van de Werelderfgoedstatus. 

In voorbereiding op de internationale conferentie tussen Duitsland, Denemarken en Nederland lichtten honderd onderzoekers uit de drie landen het hele ecosysteem van de Waddenzee door. Op basis van dit omvangrijke Quality Status Report (QSR) maakte de Waddenvereniging met ‘Staat van de Wadden’ de balans op. ,,De analyse laat zien wat het effect is van meer dan vijftig jaar versplinterd beheer en samenwerking rond de Waddenzee. En we blikken vooruit op wat er nodig is om dit wereldwijd bijzondere, maar kwetsbare natuurgebied goed te behouden voor toekomstige generaties”, aldus Jacobi.

Al sinds 1982 komen Duitsland, Denemarken en Nederland elke drie à vier jaar bij elkaar om samen tot een betere bescherming van de Waddenzee te komen. Ter gelegenheid van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad, en het voorzitterschap van Nederland, wordt deze dertiende trilaterale regeringsconferentie in Leeuwarden gehouden. De Waddenvereniging is bij verschillende van deze deelprojecten betrokken. 

Laatst gewijzigd op 16-05-2018 om 17:30 uur
Meer Fryslân

Cineast Anton Stoelwinder in spoor van pelgrims

Een moderne pelgrim is niet de mens in sobere kleding. Nu gaan honderden pelgrims te voet vanuit Sint Jacobiparochie. Voor herbezinning. Of om afstand te nemen van alle hectiek. Pelgrimeren in Fryslân is het onderwerp voor een film van cineast Anton Stoelwinder. 

Door Marita de Jong

Een vrouw aan het roer, dat is pas stoer

Terwijl Marit Bouwmeester als topzeilster de ene na de andere titel verovert, komen vrouwen er in de gangbare watersport nauwelijks aan te pas. Ga maar eens op een terras aan het water zitten. De man staat altijd stoer aan het roer. Vrouwenemancipatie lijkt aan de watersport grotendeels voorbij te zijn gegaan.

Door André Keikes
 

Het straatje dat zijn gezicht verloor

'Achterom komen' is bij veel woonhuizen in Friesland heel vanzelfsprekend. Zo wordt de achterdeur in de dagelijkse praktijk de voordeur. Maar er zijn ook leuke voorgevels die, eenmaal dichtgemetseld, gedegradeerd worden tot achtergevels. Een tekening uit 1975 laat dat goed zien als je de afgebeelde straat vergelijkt met de huidige situatie.

Door André Keikes
 
 
 
Vorige | Pagina 2 van 34 | Volgende