Donateurs helpen

Stipers horen er helemaal bij. Zij zijn de spil waar alles om draait. Zij zorgen dat journalisten hun werk doen. Een stiper kan zich op de website aanmelden en direct een bijdrage geven. 

Op de website Fryslân1 zetten burgers journalisten aan het werk. Opdat zij spitten en graven over Fryslân en Friezen. Het is de samenleving zelf die journalisten in staat stelt om de onderste steen boven te krijgen. Stipers van Fryslân1 steunen journalistiek, geen commercieel product. Met een bijdrage naar keuze maken ze het verschil. Voor €50 per jaar zijn ze officieel stiper.

Stipers zijn de donateurs van Fryslân1, een nieuwspodium voor en over Fryslân en Friezen. Het is een journalistiek platform van en voor een samenleving die kennis en expertise met anderen wil en kan delen. De stipers steunen de journalisten om te bouwen op het fundament voor onafhankelijke, professionele en pluriforme journalistiek.

Belangrijk is dat stipers ook zelf een stem hebben. Ze doen mee, ze denken mee, ze helpen mee aan een goed geinformeerde samenleving. Kern blijft dat journalisten onafhankelijk hun werk doen. Kort en goed: de stipers hebben het eerste woord, de journalisten het laatste woord.

De journalisten hebben zich voor dit project verenigd in de Friese Mediacooperatie. De grondslagen zijn de volgende:

  1. - Nadruk op onafhankelijke, duidende, diepgravende journalistiek, voorbij aan de waan van de dag.
  2. - De journalistieke producties zijn voor een groot publiek en voor een ieder vrij om te consumeren en te delen.
  3. - Uitgangspunt dat journalistiek een product van waarde is dat wordt gedaan door vakmensen.  

De stipers zijn belangrijk. Zij symboliseren niet enkel het draagvlak voor het project en vormen ook niet louter een bron van kapitaal, maar vervullen ook een meer strategische taak. Zij doen mee. De stipers leveren bijdragen, geven de noodzakelijke feedback en reiken nieuwe ideeën aan. De stipers versterken de onafhankelijkheidsboodschap. De stipers treden op als klankbord, als bewakers van de strategie, zijn ambassadeur en zij helpen met financiële steun. De stipers worden op regelmatige tijdstippen geïnformeerd over de gang van zaken en het doen en laten van de coöperatie.  

Met informatie en vragen van de stipers kunnen de journalisten aan het werk worden gezet. Stipers zijn donateur, in materiële maar vooral ook in niet-materiële zin. Zij hoeven geen invloed uit te oefenen, maar er wordt wel naar hen geluisterd. Stipers delen hun ervaringen en verwachtingen met de coöperatie. In ruil ontvangen ze journalistieke verhalen, een nieuwsbrief, genieten ze van voordelen en weten ze dat ze aan een duurzaam project meewerken.