Kwart burgers spaart veel te veel pensioen

Een royaal pensioen, wie wil dat niet. Maar over de vraag hoe royaal, daarover is lang te praten. Hoogste tijd voor advies. En wat blijkt, een representatieve groep Nederlanders geeft aan gemiddeld €1760 per maand per persoon nodig te hebben. Veel mensen sparen te veel pensioen.

Door De Redactie

Het leven is goedkoper voor mensen van 65 jaar en ouder. Kinderen zijn het huis uit, ze hoeven niet meer ondersteund en ook eten en drinken is wat minder dan in het werkzame leven. Dan is het opvallend dat een kwart van de huishoudens te veel spaart voor een toereikend pensioen. Ze zetten veel meer opzij dan ze ooit kunnen consumeren, zo wordt duidelijk uit onderzoek van Netspar voor de Universiteit Leiden.

Dit staat weer in schril contrast met 30 procent van de huishoudens die een ontoereikend pensioen zal hebben. Toch blijft de armoede onder ouderen in Nederland laag. Uit een internationale vergelijking op basis van gegevens over individueel spaargedrag blijkt dat de pensioenuitkomsten in Nederland ook in de toekomst relatief gunstig zijn ten opzichte van landen als Frankrijk, de Verenigde Staten en Noorwegen. Relatief veel Nederlanders kunnen hun levensstandaard handhaven.

Internationaal onderzoek laat zien dat een pensioeninkomen groter of gelijk aan 70 procent van het gemiddelde bruto inkomen vóór pensionering kan worden beschouwd als toereikend om de consumptie na pensionering op peil te houden.

Dit is ook de pensioenambitie die in Nederland doorgaans wordt gehanteerd, waarbij de 70 procent wordt gerelateerd aan het middelloon. Voorheen werd deze pensioenambitie uitgedrukt ten opzichte van het eindloon. De ambitie is dus verlaagd, omdat het eindloon doorgaans hoger is dan het gemiddelde loon.

Maar een toereikend pensioen is voor iedereen anders. Het is er eentje van persoonlijke voorkeuren. Om het naar eenvoud terug te brengen, de Wereldbank spreekt van een adequaat pensioenstelsel als de pensioenuitkeringen voldoende zijn om armoede tijdens de oude dag te voorkomen.

De verschillen in pensioenopbouw zijn groot in Nederland. Want 30 procent van de huishoudens heeft na pensionering een inkomen van minder dan 70 procent van het huidige inkomen en heeft daarmee een ontoereikend pensioen. Het betreft vooral zelfstandigen, mensen die een werkloosheidsperiode hebben en gescheiden mannen en vrouwen.

De onderzoekers constateren voorts dat 20 procent van de mensen tekort komt op de minimale consumptiebehoefte die zij zelf denken te hebben bij pensionering. Huishoudens met hoge inkomens hebben veel moeite om hun levensstandaard te handhaven na pensionering. Dit blijkt uit uitgebreid empirisch onderzoek op basis van anonieme individuele gegevens van pensioenfondsen, de Belastingdienst en banken.

,,We zien een grote variatie in pensioenopbouw tussen groepen. En de wensen ten aanzien van het pensioen lopen flink uiteen. Dit pleit voor wat meer flexibiliteit en maatwerk bij de pensioenopbouw” aldus onderzoekster Marike Knoef. ,,Een overgang naar persoonlijke pensioenvermogensopbouw, zoals de SER verder zal gaan verkennen, biedt hiertoe betere mogelijkheden”, vult onderzoeker Kees Goudswaard aan. Ze waarschuwen dat een goede keuzearchitectuur van belang is om te voorkomen dat mensen verkeerde keuzes maken en te weinig pensioen opbouwen.

Laatst gewijzigd op 10-04-2015 om 13:17 uur
Meer Zaken met een verhaal

Allerlei geldpotjes voor milieuvriendelijke boeren

Voor subsidieboeren zijn er volop kansen. Wie het als Friese veehouder een beetje handig aanpakt, harkt heel wat subsidiegeld binnen. De provincie Fryslân geeft in 2016 €1 miljoen aan jonge boeren. En van het rijk is er €750 voor elke melkveehouder die zijn koeien vroeg in de wei stuurt.

Door De Redactie
 

Kleine Friese rol in huizensprookje

UPDATE - Het huizensprookje: er worden in 2015 meer huizen verkocht, Friesland is statistisch de grootste stijger. Maar van hogere prijzen is in Friesland amper sprake. En verontrustend: veel huizenbezitters staan met hypotheek onder water. 

Door Bert de Jong
 
 
 
Pagina 1 van 4 | Volgende