Allerlei geldpotjes voor milieuvriendelijke boeren

Voor subsidieboeren zijn er volop kansen. Wie het als Friese veehouder een beetje handig aanpakt, harkt heel wat subsidiegeld binnen. De provincie Fryslân geeft in 2016 €1 miljoen aan jonge boeren. En van het rijk is er €750 voor elke melkveehouder die zijn koeien vroeg in de wei stuurt.

Door De Redactie

Zowel provinciaal bestuur als de rijksoverheid hebben duidelijk als doel om innovatie en duurzaamheid in de agrarische sector te stimuleren. Dus wordt er kwistig geld ingezet om boeren zover te krijgen dat ze het over een andere boeg gooien.

,,Us jonge boeren ha de takomst’’, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Johannes Kramer. Dus is er een jongeboerenregeling bedacht om ze aan te moedigen te moderniseren. Dit moet gericht zijn op verbetering van het milieu, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap en biodiversiteit in de weilanden.

,,Ik fyn it wichtich dat wy harren stypje by it duorsumer meitsjen fan it bedriuw. Dat is better foar it miljeu en better foar harren takomst’’, luidt het oordeel van Kramer. Het geld is voor de helft gehaald uit het Plattelandsontwikkelings Programma, waar in totaal €250 miljoen in zit. De andere helft komt uit de subsidiepotten van de Europese Unie.

Later in het jaar 2016 komt er voor de Friese boeren nog meer subsidie beschikbaar uit het Plattelandsontwikkelings Programma. Dit is dan bedoeld voor ruilverkavelingsprojecten en voor regelingen voor water, natuur en leefbaarheid op het platteland.

Verduurzaming

Uit de staatsruif  wordt €30 miljoen in de agrarische sector verdeeld. Eigenlijk is dit geld dat door de melkveehouders zelf is opgebracht. Het is in oorsprong geld dat in 2015 als superheffing is betaald voor te veel afgeleverde melk. Een derde deel is bestemd voor verduurzaming van de melkveehouderij, een derde voor vitalisering van de varkenshouderij en een derde voor investeringen in mestverwerking van koeien en varkens.

Meest opmerkelijke maatregel is de €750 premie voor melkveehouders die de koeien voor het maaien van de eerste snee, zo rond 15 april, de wei insturen. Dit moet gunstig zijn voor de weidevogels, meent staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken.

Het is niet slechts van incasseren van de premie, want de melkveehouders moeten meer. Ze moeten ook meedoen aan een vervolgproject Duurzame zuivelketen. Toch wordt er veel deelname van melkveehouders verwacht. Het rijk heeft bijna €4 miljoen in het potje gestopt.   

Mestverwerking

Dan kan het voor enkele veehouders lucratiever zijn om gading te maken naar de €10 miljoen die beschikbaar is voor mestverwerkingsprojecten. Het gaat om de uitvoering van een lumineus idee om het overschot aan fosfaat in drijfmest uit Nederland te krijgen. Per mestverwerkingsinstallatie is er maximaal €1,5 miljoen beschikbaar. Het is denken in grote getallen, want de staatssecretaris hoopt zo maar liefst 50.000 ton drijfmest kwijt te raken.

Het helpt Van Dam ook bij zijn politieke agenda, want de Europese Commissie zit hem op de hielen, omdat de Nederlandse melkveehouders en varkenshouders in 2015 te veel mest produceren. Er is sprake van overschrijding van het fosfaatplafond. Met geld van de Nederlandse boeren dat door Brussel is teruggegeven, helpt hetzelfde geld nu de mest het land uit. 

Laatst gewijzigd op 16-02-2016 om 20:12 uur
Meer Zaken met een verhaal

Allerlei geldpotjes voor milieuvriendelijke boeren

Voor subsidieboeren zijn er volop kansen. Wie het als Friese veehouder een beetje handig aanpakt, harkt heel wat subsidiegeld binnen. De provincie Fryslân geeft in 2016 €1 miljoen aan jonge boeren. En van het rijk is er €750 voor elke melkveehouder die zijn koeien vroeg in de wei stuurt.

Door De Redactie
 

Kleine Friese rol in huizensprookje

UPDATE - Het huizensprookje: er worden in 2015 meer huizen verkocht, Friesland is statistisch de grootste stijger. Maar van hogere prijzen is in Friesland amper sprake. En verontrustend: veel huizenbezitters staan met hypotheek onder water. 

Door Bert de Jong
 
 
 
 
 

Vakantiegeld is vooral spaarreserve

Veel mensen gaan van het vakantiegeld lekker op vakantie. Een op de zes heeft het nodig voor dagelijks brood. Een groot deel kan de vakantie zelfs betalen zonder de vakantiebonus. Banken proberen van die laatste groep mee te snoepen.

Door De Redactie
 
 

Bank staat met 5-0 voor

,,Wat is nog de nutsfunctie van banken?’’ Het is deze kardinale vraag van advocaat/curator Willem Jan van Andel waarover politici, ondernemers en ieder ander lang kunnen doordenken. ,,Banken staan in alles met 5-0 voor.''

Door De Redactie

Kwart burgers spaart veel te veel pensioen

Een royaal pensioen, wie wil dat niet. Maar over de vraag hoe royaal, daarover is lang te praten. Hoogste tijd voor advies. En wat blijkt, een representatieve groep Nederlanders geeft aan gemiddeld €1760 per maand per persoon nodig te hebben. Veel mensen sparen te veel pensioen.

Door De Redactie
 

Oorlog om bonus voor polis

Daarom zijn verzekeringen zo duur. Verzekeraars betalen forse bonussen om zo nieuwe polissen binnen te slepen. Voor een autoverzekering zo maar €175. Nu is er oorlog uitgebroken.

Door De Redactie
 

Melk is onze motor

Melk, dat is in Nederland de witte motor. Friesland Campina, een van de vijf grootste zuivelconcerns van de wereld, proeft het succes.

Door Redactie
 
 
Pagina 1 van 1