In Friesland op iedere vacature tien werklozen

Friesland is op de Nederlandse kaart een diepzwarte vlek. De arbeidsmarkt is nergens zo ruim als in deze provincie.

Door De Redactie

Tegenover iedere vacature staan in Friesland tien werklozen. Zet daar Utrecht tegenover, daar is het aantal werklozen per vacature slechts vier.

De arbeidsparticipatie is per provincie ongelijk verdeeld, constateert onderzoeker Dick ter Steege van het Centraal Bureau van de Statistiek. Hij ziet een verklaring in het onderwijsniveau van de bevolking en in de demografische samenstelling van de bevolking. In Friesland speelt ook de vergrijzing een rol. Groningen en Flevoland doen het iets beter dan Friesland.

Vacatures

In 2014 waren er gemiddeld 108.000 openstaande vacatures. Daarmee waren er voor iedere vacature ruim zes werklozen beschikbaar. De arbeidsmarkt is daarmee ruim te noemen. Het aantal vacatures neemt sinds 2013 weer toe, maar ligt nog ruim onder de recordaantallen tijdens de hoogtijdagen in 2007 en 2008. Toen waren er bijna evenveel vacatures als werklozen. Door de crisis nam de werkloosheid toe en halveerde het aantal vacatures.

Arbeidsdeelname

In 2014 was de arbeidsparticipatie het hoogst in de provincie Utrecht en het laagst in Limburg en Groningen. Het aandeel werkenden is sinds 2008 in alle provincies gedaald. De daling was het sterkst in Flevoland, waar de werkloosheid flink toenam tot het hoogste niveau van alle provincies.

Opvallend is hoe de economische crisis amper invloed heeft op de arbeidsparticipatie in Zeeland. Daar blijft de situatie sinds 2003 heel stabiel. In Flevoland, Groningen en Friesland is de conjuncturele invloed juist groot.

In 2014 lag het aandeel personen in de bevolking met betaald werk, de netto-arbeidsparticipatie, in Nederland op 64,9 procent. Dat betekent dat bijna twee derde van alle 15 tot 75-jarigen betaald werk had. Met krap 68 procent was de participatie het hoogst in de provincie Utrecht. In Limburg en Groningen werkten relatief de minste mensen: nog geen 62 procent.

Daling

Landelijk is de arbeidsdeelname sinds 2008 met 3 procentpunten gedaald. In de meeste provincies lag de afname in dezelfde orde van grootte. Flevoland liet een bovengemiddeld sterke daling zien. In 2008 had deze provincie met 71 procent nog de hoogste arbeidsparticipatie, maar sindsdien is deze met ruim 6 procentpunten gedaald. 

Tussen 2003 en 2008 nam de arbeidsparticipatie in alle provincies nog toe, gemiddeld met bijna 4 procent. Van deze toename is sinds de crisis veel verloren gegaan. In Flevoland en – in mindere mate – Groningen en Zuid-Holland was de arbeidsdeelname in 2014 inmiddels lager dan in 2003.

Werkloos

In 2014 was 7,4 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos. Het ging om 660.000 mensen van 15 tot 75 jaar. Met bijna 9,3 procent was de werkloosheid het hoogst in Flevoland. In Zeeland was de werkloosheid met 5,5 procent het laagst. Friesland staat genoteerd met een werkloosheid van 6,5 procent.

Laatst gewijzigd op 18-08-2015 om 11:19 uur
Meer Zaken met een verhaal

Allerlei geldpotjes voor milieuvriendelijke boeren

Voor subsidieboeren zijn er volop kansen. Wie het als Friese veehouder een beetje handig aanpakt, harkt heel wat subsidiegeld binnen. De provincie Fryslân geeft in 2016 €1 miljoen aan jonge boeren. En van het rijk is er €750 voor elke melkveehouder die zijn koeien vroeg in de wei stuurt.

Door De Redactie
 

Kleine Friese rol in huizensprookje

UPDATE - Het huizensprookje: er worden in 2015 meer huizen verkocht, Friesland is statistisch de grootste stijger. Maar van hogere prijzen is in Friesland amper sprake. En verontrustend: veel huizenbezitters staan met hypotheek onder water. 

Door Bert de Jong
 
 
 
 
 

Vakantiegeld is vooral spaarreserve

Veel mensen gaan van het vakantiegeld lekker op vakantie. Een op de zes heeft het nodig voor dagelijks brood. Een groot deel kan de vakantie zelfs betalen zonder de vakantiebonus. Banken proberen van die laatste groep mee te snoepen.

Door De Redactie
 
 

Bank staat met 5-0 voor

,,Wat is nog de nutsfunctie van banken?’’ Het is deze kardinale vraag van advocaat/curator Willem Jan van Andel waarover politici, ondernemers en ieder ander lang kunnen doordenken. ,,Banken staan in alles met 5-0 voor.''

Door De Redactie

Kwart burgers spaart veel te veel pensioen

Een royaal pensioen, wie wil dat niet. Maar over de vraag hoe royaal, daarover is lang te praten. Hoogste tijd voor advies. En wat blijkt, een representatieve groep Nederlanders geeft aan gemiddeld €1760 per maand per persoon nodig te hebben. Veel mensen sparen te veel pensioen.

Door De Redactie
 

Oorlog om bonus voor polis

Daarom zijn verzekeringen zo duur. Verzekeraars betalen forse bonussen om zo nieuwe polissen binnen te slepen. Voor een autoverzekering zo maar €175. Nu is er oorlog uitgebroken.

Door De Redactie
 

Melk is onze motor

Melk, dat is in Nederland de witte motor. Friesland Campina, een van de vijf grootste zuivelconcerns van de wereld, proeft het succes.

Door Redactie
 
 
Pagina 1 van 1