Foto: getekenddagblad andré keikes

Een kunstacademie van onszelf

Friesland, dat bastion van gerenommeerde autodidacten, heeft door de jaren heen een wat dubbele verhouding gehad met kunstopleidingen. Toch blijft er altijd behoefte aan een plek waar kennis en talent samenkomen.

Door André Keikes

De datum 17 februari 1989 roept bij sommige mensen in Friesland nog steeds hevige emoties op. Op de avond van die vroege voorjaarsdag gooiden de commissarissen van de koningin in Friesland en Groningen, Hans Wiegel en Henk Vonhoff, VVD’ers onder mekaar, het op een akkoordje, dat later statig Herenakkoord is gaan heten. Het beroofde Friesland van Frysk Orkest, conservatorium en kunstacademie Vredeman de Vries in ruil voor de lerarenopleiding Ubbo Emmius en het Van Hall Instituut.

Politiek gesproken geen onrechtvaardige afspraak, maar cultureel gezien was het Herenakkoord een aderlating voor Friesland. Culturele opleidingen zijn onvergelijkbaar met bijvoorbeeld technische of administratieve, zoals een uitgeverij geen koekjesfabriek is, al moeten die wel beide winst maken om te kunnen voortbestaan. Culturele opleidingen zorgen voor allerlei vormen van inspiratie in een regio. Want kunststudenten studeren niet alleen, ze kleuren ook hun omgeving in hoge mate. Zelfs van een meisje met een vioolkoffer achterop de fiets, knapt een stad op, al is dat slechts een leuk detail.

Culturele opleidingen geven met hun aanwezigheid aan dat een stad of regio over denkkracht beschikt, nadenkt over ontwikkelingen in de wereld, daarop kan reflecteren, misschien mag je wel zeggen dat zo’n gebied er toe doet. Want een land of streek kan materieel nog zo welvarend zijn, zonder schrijvers, musici, acteurs en beeldend kunstenaars wacht slechts de geestelijke leegte. Dat sterke gebieden juist altijd ook een rijke artistieke aanwezigheid kennen, geeft wel aan dat de grote betekenis van kunst en cultuur breed op waarde wordt geschat.

Kleinschaligheid troef

Friesland behoort niet tot de economisch sterke delen van ons land, toch gebeurt hier veel op cultureel gebied, zij het op een afwijkende manier. De Friese culturele uitingen, met daarin een belangrijke rol voor de eigen taal, zijn vaak moeilijk te vergelijken met die in andere regio’s. Dat heeft tot gevolg dat oriëntatie en organisatie vaak ook beperkt blijven tot het eigen gebied. Kleinschaligheid is troef en ontwikkelingen gaan traag.

Maar mede onder invloed van betere verbindingen en technologie reikt ieders blik inmiddels verder. Kon schilder Gerrit Benner in de jaren vijftig vanuit het verre Friesland nog niet aansluiten bij de schilderkunstige ontwikkelingen in Amsterdam, die op hun beurt weer achterliepen op die van Parijs, tegenwoordig ben je in een uur in Amsterdam en van daar uit in drie uur in Parijs. Als Amsterdammers spreken van ‘de provincie’, dan mag je dat vandaag de dag gerust een bekrompen provinciaalse opvatting noemen.

Veel Friese schilders waren in de naoorlogse jaren nog vaak schuwe autodidacten met een lichter of zwaarder kluizenaarssyndroom, tegenwoordig geloven weinig jongeren meer dat je het als kunstenaar zonder diploma en sociale vaardigheden kunt redden. Al was het maar omdat galeriehouders en talentscouts van musea de afstudeertentoonstellingen afschuimen op zoek naar verse toppers. Wie zich daarbuiten manifesteert heeft het meteen een stuk lastiger.

De veel aangehaalde uitspraak van de roemruchte journalist Martin van Amerongen, dat achter elke Friese graspol een kunstenaar woont, refereerde niet alleen aan het plattelandskarakter van de Friese kunst, maar ook aan het opvallend grote aantal Friezen dat zich bezighield met tekenen en schilderen. Nog steeds zijn de Friese expositie-agenda’s in de zomer langer dan in de meer voor de hand liggende winterperiode, domweg omdat dan menigeen zijn eigen werk in eigen huis dan wel stal tentoonstelt. Wat dat betreft is er sinds Van Amerongen niet veel veranderd. Nog steeds bloeien duizend geaquarelleerde bloemen.

Naast die uitingen van oprechte amateurs én het werk van de ook buiten de provinciegrenzen wel degelijk opgemerkte getalenteerde autodidacten - denk aan mensen als Jan Mankes, Thijs Rinsema, Boele Bregman, Gerrit Benner, Tames Oud, Willem van Althuis, Sjoerd de Vries en Rienold Postma, kende Friesland geruime tijd een, naar de huidige maatstaven ook kleinschalige, academietraditie.

Kort na de oorlog, al in 1946, werd de Friese Kunstnijverheidsschool opgericht, aanvankelijk met de bedoeling kunstlessen te verzorgen voor amateurs, maar vanaf eind jaren vijftig met meer ambitie. De Academie Vredeman de Vries was geboren, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit in 1962, en daarmee ook gerechtigd officiële diploma’s uit te geven op de gebieden publiciteitsvormgeving en monumentaal en voor korte tijd  modetekenen en -ontwerpen.

De begin dit jaar overleden directeur Paul Panhuysen begon destijds ambitieus en zorgde daarmee ook voor rumoer en de eerste conflicten, die de academie in zijn dertigjarig bestaan bleven achtervolgen. De kleine avondacademie had meer tegenslagen te overwinnen, van opmerkelijk veel gedoe met huisvesting (Gedempte Keizersgracht, Tweebaksmarkt, Tuinen, Menno van Coehoornstraat, Droevendal, Margaretha de Heerstraat, Voorstreek, Oostersingel) tot fricties met en over docenten, die bovendien soms even snel weer vertrokken als ze gekomen waren.

Inspiratie uit slappe koffie

Ook de financiering en betrokkenheid van de wereld buiten Vredeman de Vries bleven tot het laatst complex. Studenten herinneren zich maar weinig goed te gebruiken apparatuur. Er waren wat grafische persen, enkele kleine apparaten voor hout- en metaalbewerking en een kopieerapparaat. Inspiratie moest eerder komen uit de onderlinge contacten, onderhouden met slappe koffie en talrijke gevulde koeken.

Dat altijd wat armoedige karakter van de opleiding zei echter weinig over de vakinhoudelijke prestaties. Kunstrecensent Sikke Doele raakte nogal eens enthousiaster van de eindexamenresultaten van de Leeuwarder studenten dan die van Minerva in Groningen. De gekoesterde kleinschaligheid van Friesland legt het doorgaans echter af tegen het volume van elders. Zo ook in dit geval. Het Herenakkoord werd dus het slotakkoord voor de Leeuwarder kunstacademie, die vooral in de directeursperiode van Rulof Manuputty tot fraaie prestaties kwam, al erfde hij een complexe docentenstrijd uit de voorgaande periode en raakte hij spoedig verzeild in nieuwe twisten over zijn eigen functioneren.

Het was onvermijdelijk dat de academie in 1992 de deuren moest sluiten van het gebouw waarin nu Tryater gevestigd is en opging in Minerva in Groningen. Leeuwarden heeft tegenwoordig nog een hbo-opleiding tot docent beeldende kunst en vormgeving aan de NHL, als gevolg van het Herenakkoord officieel ressorterend onder Minerva, die je zou kunnen zien als het laatste restant van Vredeman de Vries. Het is geen autonome kunstacademie-opleiding, maar de afgestudeerden komen wel op een enigszins  vergelijkbare plek uit: ze kunnen docent worden op alle niveaus, gaan werken in de kunsteducatie of toch kiezen voor een bestaan als beeldend kunstenaar.

Kunstacademie Friesland van Doet Boersma 

De Leeuwarder kunstenaar Doet Boersma heeft haar Frysk Skildershûs nu omgevormd tot Kunstacademie Friesland. Geen instelling die behoort tot het inmiddels gereduceerde aantal academies verdeeld over het land, die opleiden voor officieel erkende hbo-diploma’s, maar ontstaan uit bevlogenheid en de overtuiging dat kennis en talent moeten samenkomen. Je kunt het vergelijken met de opzet van de ook particuliere Klassieke Academie in Groningen, die sinds 2005 met succes de ideologie van het ambachtelijke koestert.

De opleidingen van de nieuwe kunstacademie lopen uiteen van lessen, workshops en masterclasses in onder meer tekenen en schilderen tot een vijfjarige parttime vakopleiding voor tweedekansers. Vooral dat laatste is geen gek idee, want sinds het verdwijnen van Vredeman de Vries werd al vaak vastgesteld dat de Friese kunstwereld sterk aan het vergrijzen is.

Laatst gewijzigd op 24-04-2015 om 14:58 uur
Meer Cultuur

Schilderkunst in Friesland als bewijs van evidentie

De expositie FRYSK over een eeuw Friese schilderkunst in Museum Belvédère levert veel bewijzen: dat Friese musea kunnen samenwerken, dat provinciale steun voor beeldende kunst in Fryslân evident is en dat er veel bijzonders van honderd kunstenaars is te zien.

Door Bert de Jong
 

Meekijken over de schouder van Bach

De driedelige Bijbel van Calov, die Johann Sebastian Bach (1685-1750) thuis geregeld opensloeg, waarin hij las, woorden onderstreepte en aantekeningen maakte, is heruitgegeven door Dingeman van Wijnen in Franeker. Het is een groot eerbetoon aan de componist Bach.

Door Marita de Jong
 

Zijn werk vormt de geschiedenis van Frans Walon 

Kunstenaar Frans Walon is altijd op jacht naar nieuwe beelden. Altijd heeft hij papiertjes bij zich. Om te tekenen, of om woorden en zinnen op te schrijven. Zijn werk is te zien bij Galerie Hoogenbosch in Gorredijk. Samen met dat van vrienden: Frans Walon & the Outsiders.

Door Marita de Jong

Friese Matteuspassy: ’In tranen boven de boerenkool’

‘Grau fan drôvens kleit de dage.’ Dit is de openingszin van de Fryske Matteuspassy, die op zaterdagavond 30 maart 2019 in de Sint Martinuskerk in Sneek en op zondagmiddag 31 maart in Koepeltheater in Leeuwarden wordt uitgevoerd. Dirigent en artistiek leider Gerben van der Veen vertelt over zijn blijvende liefde.

Door Marita de Jong
 

Het stil fluisterende oeuvre van Morandi 

Gestaag werkte de beroemde Italiaanse schilder Giorgio Morandi decennia aan zijn 'stil, fluisterend oeuvre'. Van New York ot Tokio vechten ze om zijn vaasjes. Het is Museum Belvédère in Oranjewoud gelukt zijn stillevenkunst in een expositie te tonen. Een wonder is geschied.

Door Marita de Jong

Leeuwarden door de ogen van kunstenaars

De Culturele Hoofdstad van Europa gevangen in schilderijen door de eeuwen heen. Dat is het thema van Leeuwarden De mooiste stadsgezichten van 1600 tot nu toe, die het hele jaar te zien is in Historisch Centrum Leeuwarden. Verspreid door de stad, in parkeergarages, etalages en bijvoorbeeld in de Kanselarij en de Harmonie hangen nog eens 25 pareltjes.

Door Marita de Jong
 

Alternatieve versie van LF2018 in open lucht

De eerste schilderijen van de mooiste openluchttentoonstelling van Fryslân hangen. In de binnenstad van Leeuwarden, die ‘een wereld vol kleur’ moet worden. Kunstenaar Marten Sale Brouwer (Manna Ori) kwam er speciaal voor over uit Japan.

Door Marita de Jong
 

Spraakmakende constructivisten en hemelbestormers

Topstukken van hemelbestormers zijn het in de ogen van Han Steenbruggen, directeur van Museum Belvédère. Het modernisme dat kunstenaars als Wobbe Alkema en Hendrik Werkman nastreefden, werd door het volk niet verstaan. De fascinatie van de conservator is terug te vinden in de tentoonstelling Constructivistische Verbanden.

Door Marita de Jong
 

Gesigneerde affiche Jan Wolkers als ‘aanmoedigingsprijs’ 

Jan Wolkers is weer volop aanwezig. De schrijver, beeldhouwer en schilder overleed tien jaar geleden op 19 oktober. Deze periode heeft schrijver Onno Blom nodig gehad om zich door het immense archief van Wolkers te worstelen en de biografie Het litteken van de dood te schrijven. Marita de Jong voegt er eigen herinneringen aan toe.

Door Marita de Jong
 

Musicus Hoite Pruiksma kiest in culturele revolutie voor het artistieke

Er moet altijd een innerlijke noodzaak zijn voor de dingen die je doet. Dat is het leitmotiv dat musicus Hoite Pruiksma (1958) al zijn leven lang hanteert. Dat geldt zeker voor de eerste Fryske Johannes Passion van zijn hand, die in 1999 in Workum in première ging. Dertien jaar heeft hij er aan gewerkt, vijf keer begon hij opnieuw.

Door Marita de Jong

Beeld en taal gekoppeld in 111 x Keunst op syn Frysk 

Kunstwerken vormen de basis voor 111 x Keunst op syn Frysk. De fascinatie voor de Friese taal leidt tot mooie vondsten. Woorden als 'strewelleguod' en 'wjittering' krijgen daarna verbeelding met Friese schilderijen. Zo gaat museale kunst en taal in een boek de wereld over.

Door Marita de Jong
 

Je zult maar Fries zijn in een literaire roman

Kom je een Fries tegen in de Nederlandstalige literatuur, dan gaat het doorgaans om een simpele, oude zonderling, die op onverwachte momenten rake dingen zegt. Van die dingen waar anderen, politiek correct als ze zijn, niks over durven zeggen. Betrouwbaar en eerlijk zijn ze wel. 

Door André Keikes

Fryske Mattéus Passy in 2018: door fout zijn het er twee

Culturele Hoofdstad 2018 inspireert tot zaken die er al lang zijn. Een Fryske Mattéus Passy door het Noord Nederlands Orkest in het feestjaar 2018 lijkt op iets bijzonders. Blijkt er opdracht gegeven voor een vertaling, niet wetende dat Eppie Dam deze in 2008 al gemaakt heeft. 

Door Marita de Jong
 

Zorgplicht voor verweesde beelden, of toch verval

Waar is de zorgplicht voor openbaar kunstbezit? Inwoners van Gorredijk konden stemmen over de toekomst van het beeld de Levende Ent van kunstenaar Jaap van der Meij, dat voor cultureel centrum De Skâns staat. Vier opties: opblazen, in stukken zagen, afbouwen en herstellen en verplaatsen. 

Door Marita de Jong
 

Zon is de peper in het landschap

Christiaan Kuitwaard speelt met de horizon en laat zich betoveren door de zee en wolkenluchten. Altijd ontdekt de schilder weer iets nieuws: ,,Van één voorwerp zou ik wel honderd schilderijen kunnen maken.'' Op 25 en 26 maart is werk van hem te zien bij galerie Steven Sterk in Gorredijk. Vanaf 14 april drie maanden bij Museum Belvédère.

Door Marita de Jong
 

Afsetters met precisie en durf, want elk boek is eng 

Het gebedenboek van Mata Hari uit de collectie van het Fries Museum ligt nu bij Frisian colorists & restorers. ,,Het moet mooi'', zeggen Evelien de Boer, Antonio Leemburg en Fredau Metselaar. Zij nemen het boekje onder handen voor een restauratie. Spannend, want ,,elk boek blijft eng''.  

Door Marita de Jong

Museumblockbusters: kunst in greep van de marketing

De geroemde overzichtstentoonstelling met het werk van Alma Tadema in het Fries Museum, haalde binnen een maand vijftigduizend bezoekers. Dat zijn er even veel als vroeger in een heel jaar. Maar is die kaskraker-benadering wel duurzaam en bepalen hoge bezoekersaantallen of een museum van waarde is?

Door André Keikes
 

Friezen zijn slechte bioscoopbezoekers

Friezen gaan van alle Nederlanders het minst naar de bioscoop. Gemiddeld bezoeken ze 1,1 keer per jaar een film. Het cijfer steekt schril af bij de Randstad. Bioscoopketen Pathé heeft als doel om het Friese bezoekcijfer te verdubbelen.

Door De Redactie

Hele wereld kijkt binnen in huis schilder Ruurd Wiersma

Wat hebben de Friese schilder Ruurd Wiersma en de zanger David Bowie met elkaar gemeen? Ze staan beiden in het novembernummer van het vermaarde internationale blad World of Interiors van Vogue. Het huisje in Burdaard staat bovendien als topper op de Toonbeeldenlijst.

Door Bert de Jong
 

Huizen uit de wederopbouw en hun bewoners van nu

Op zoek naar 'it oare Fryslân' heeft fotograaf Sipco Feenstra uit Leeuwarden oog voor de naoorlogse architectuur. Deze is snel uit het straatbeeld aan het verdwijnen. Maar een expositie in Tresoar in Leeuwarden laat de toenmalige modernisering van de provincie zien. Mijmeren over de jaren vijftig en zestig.

Door Marita de Jong

Louis Le Roy, vijftig jaar rentmeesterschap

Als eerbetoon aan zijn schepper, Louis Le Roy (1924-2012), zou je er lopend heen moeten gaan: de eerste ecokathedraal, in Mildam bij Heerenveen. Dit jaar worden zijn eerste symbolen van theoretisch en praktisch nadenken over natuur en duurzaamheid vijftig jaar. En daar wordt bij stil gestaan.

Door André Keikes
 

De rozen van Heliogabalus topstuk op expositie Alma Tadema

Het liep storm bij het Fries Museum voor een Friese schilder van internationale allure. Nog nooit was er zo veel werk van Sir Lawrence Alma Tadema te zien: in Leeuwarden een overzichtstentoonstelling met De Rozen van Heliogabalus als topstuk en het bij de BBC herontdekte Portret van Leopold Löwenstam als onverwachte toegift. 

Door Wio Joustra

De liefde ontrafeld met dans in het zand

Als de voorstelling voor even ontaardt in uitgeschreeuwde frustratie laat dit de toeschouwers van ‘Wachten op de Liefde’ van de Dansdivisie niet ongemoeid. Deze dansavond in het Leeuwarder Bos is allerminst eentje van ‘en ze leefden nog lang en gelukkig.

Door Nico Hylkema
 

Actuele thema’s in werk Käthe Kollwitz  

Een terugkerend thema in het werk van kunstenares Käthe Kollwitz (1867-1945) is de moeder die haar kinderen probeert te beschermen tegen naderend onheil. Persoonlijke tragedies hebben een grote rol gespeeld. Hoe actueel haar werk nog steeds is, was te zien in Museum Belvédère tijdens een expositie.

Door Marita de Jong

Jazz in Leeuwarden: de toeter voorop

Jazz heeft van oudsher een (groot)stedelijk gezicht. Natuurlijk wordt er tegenwoordig ook wel jazzy geïmproviseerd in dorpszaaltjes, desnoods in een ontruimde zomerse stal – de grenzen tussen stad en platteland zijn immers knap vervaagd – maar toch heeft jazz in Friesland nog steeds wel iets paradoxaals. 

Door André Keikes
 

Slapen in postkantoor, warenhuis in de Beurs?

Als een mooi, historisch gebouw zijn functie verliest, is de eerste reflex: zonde. Maar kijk je naar de herbestemming van veel van zulke panden, dan zie je al snel: ze zijn nog nooit zo mooi geweest. Denk aan Post Plaza in het oude hoofdpostkantoor van Leeuwarden, de vuurtoren van Harlingen of het woonzorgcentrum in het voormalig psychiatrisch ziekenhuis in Franeker.

Door André Keikes

Park Vijversburg in Tytsjerk is niet stoffig meer

Stapsgewijs veranderde het ‘bos van Ypey’ in Tytsjerk de laatste jaren van gezicht. Het wat ‘stoffige’ negentiende-eeuwse park met zijn slingerpaadjes, oranjerie en volière is nu een bijdetijds cultuur- en natuurpark. Aan het begin van de zomer, op 2 juli, is de officiële opening. 

Door André Keikes
 
 

Thom Mercuur (1940-2016), de man die het ’m flikte

Mensen met een hart voor kunst én een ondernemende geest zijn zeldzaam. Nog zeldzamer zijn zij die hun dromen ook werkelijk doen uitkomen. Tot die uitzonderlijke groep behoorde de dinsdagnacht 20 januari 2016 op 75-jarige leeftijd overleden kunst- en museumman Thom Mercuur. Cultureel Friesland had er zonder hem anders uitgezien.

Door André Keikes
 

Vrijwilligers in museum redden Kopperprent

Lang was de Kopperprent het hoogtepunt voor drukkers en uitgevers om het nieuwe jaar in te luiden. Maar die laten het nu voor wat het is. De grafische sector is nog maar een derde van wat er ooit in Friesland was. Liefhebbers houden de Koppertraditie nog in stand. 

Door De Redactie

De kunstuitleenformule raakt niet uitgewerkt

De eerste kunstuitleen van Nederland, die van de Stichting Beeldende Kunst (SBK) in Amsterdam, viert zijn zestigjarig bestaan. Het was de Leeuwarder beeldend kunstenaar Pieter Kooistra die het initiatief nam. Zijn idee leeft in onze tijd meer dan ooit.

Door André Keikes
 

Sjoerd de Vries: Fries Kampioen Kunstschilderen 

Het is een gave, zegt de schilder Sjoerd de Vries over zijn kunstenaarschap. Hij begon met tekenen op beslagen ramen. Op 20 november 2015 heeft hij de prestigieuze Gerrit Benner prijs 2015 ontvangen voor zijn oeuvre. Nu is er een overzichtstentoonstelling in museum Belvédère in Oranjewoud: 'Heimwee naar de toekomst'.

Door Marita de Jong
 

Kunst kleurt het leven van Sir Lawrence Alma Tadema

Friesland heeft altijd een tamelijk negatieve houding aangenomen tegenover het werk van de in Dronrijp geboren en in Leeuwarden getogen schilder Sir Lawrence Alma Tadema (1836–1912). Terwijl de Britten hem bewierookten als een van de grootste kunstschilders van zijn tijd, werd hij in Nederland en in Friesland in het bijzonder verguisd als een schilder van kitsch.

Door De Redactie
 

Jan van der Kooi: ’Kunst kan bruggen slaan’

Tekenaar/schilder Jan van der Kooi (58) uit Burgum geeft in Bethlehem gastlessen aan studenten. Hij proeft de vermoeidheid van de bevolking om de vijand van de ander te zijn. ,,Ik zie de verbijstering in hun ogen. Ze zijn bezig met overleven.''

Door Karin de Mik
 

Blikvangers van Tinus van Doorn

,,Ik streef in mijn werk naar de weergave van de bevreemding en de wonderlijkheid, die deze wereld voor mij heeft'', schreef de kunstenaar Tinus van Doorn in 1932. Zijn schilderijen hangen nu bijeen samen met de Friese blikvanger Oogst.

Door Marita de Jong

Dieren binnenstebuiten – op anatomische safari

Dieren lijken op elkaar. En dieren lijken op mensen. Dat is de kernboodschap van de fascinerende tentoonstelling 'Animal Inside Out', die vanaf 3 oktober in het Fries Natuur Museum te zien is. Op 25 december hebben al vijftigduizend bezoekers bekeken hoe een dier er van binnenuit ziet. De expositie trekt een recordaantal bezoekers. 

Door Karin de Mik
 

Wat Koos Tiemersma slagget en Hylke Speerstra net

It winnen fan in ‘grand slam’ hearde ta de mooglikheden foar de Fryske skriuwer Ale S. van Zandbergen. Hie er de Gysbert Japicxpriis 2015 wûn, dan hie er trije wichtige literêre prizen yn de bûse. Mar it wie net sa: Koos Tiemersma is de winner mei syn digiboek Einum

Door De Redactie
 

Samen nadenken op het Jabikspaad

Wie de politiek een beetje volgt, hoort weinig anders dan ‘ieder voor zich’ en ‘zelfredzaam zijn’. Die woorden zijn ook van toepassing op de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela, maar de achterliggende gedachte is juist het tegenovergestelde. Beginnen kan op talloze plekken in Europa, ook op het Jabikspaad, dat begint in St. Jacobiparochie.

Door André Keikes
 
 
 

Friese terpdame kijkt ons in de ogen

Zo zag een Friezin er in de zevende eeuw uit. De 'terpdame' heeft een gezicht gekregen. Het is een vrouw van tussen de 40 en 50 jaar, met opgestoken haar. Een brede neus en een dunne bovenlip. Rimpels, een stoere, haast trotse blik. 

Door Karin de Mik

Er is een Jan Mankes te koop

Het kan. Een schilderij kopen van Jan Mankes (1889-1920). Er hangt er nu een te koop bij Galerie 2000 in Blaricum. Museum Belvédère wil het echter niet hebben.

Door Bert de Jong
 

Erfgoedwet past op zwaard Grutte Pier

UPDATE - Wie iets fouts van plan is met het zwaard van Grutte Pier, die kan het vergeten. De nieuwe Erfgoedwet regelt in 2016 de zorg voor het cultureel erfgoed in ons land. De Tweede Kamer heeft op 16 juni de wet aangenomen, zelfs nog aangescherpt.

Door Bert de Jong

Blinkend zilver in Harlingen

Topstukken uit de grootste particuliere zilververzameling van Nederland staan te pronk in zilverstad Harlingen. De tentoonstelling Een verborgen zilverschat in museum Hannemahuis is een topper. Op 19 juni is er een zilverkeuring.

Door Karin de Mik
 

Sir Alma Tadema leefde voor de kunst

Een van de beroemdste Friezen ooit is: Sir Lawrence Alma-Tadema (1836-1912). Een ‘Sir’ die Fries is gebleven, maar groot werd in Engeland, vertelt het boek over hem: Kunst kleurt het leven. Nu toont het Fries Museum ook het eerder aangekochte topstuk.

Door Wio Joustra

Bommen op Rotterdam door Friese ogen

Op 13 mei was het precies 75 jaar geleden dat Rotterdam werd gebombardeerd door de Duitse luchtmacht. Schrijfster Aly van der Mark uit Hurdegaryp maakte het bombardement als baby mee. Op zolder vond ze drie jaar geleden een koffer vol met brieven die haar ouders in de oorlogsjaren aan familie in Friesland stuurden. Ze schreef er een boek over.

Door Karin de Mik
 

Een kunstacademie van onszelf

Friesland, dat bastion van gerenommeerde autodidacten, heeft door de jaren heen een wat dubbele verhouding gehad met kunstopleidingen. Toch blijft er altijd behoefte aan een plek waar kennis en talent samenkomen.

Door André Keikes
 
 
 
Pagina 1 van 1