Zorgplicht voor verweesde beelden, of toch verval

Waar is de zorgplicht voor openbaar kunstbezit? Inwoners van Gorredijk konden stemmen over de toekomst van het beeld de Levende Ent van kunstenaar Jaap van der Meij, dat voor cultureel centrum De Skâns staat. Vier opties: opblazen, in stukken zagen, afbouwen en herstellen en verplaatsen. 

Door Marita de Jong

Het lot van het beeld De Levende Ent van kunstenaar Jaap van der Meij (1923-1999) in Gorredijk is mogelijk vernietiging. Wie bekommert zich over openbare kunst, als de een na de ander wegkijkt? Er zijn al genoeg voorbeelden dat het lelijk misgaat. In Gorredijk is de discussie op gang gebracht met een referendum in een mobiel kantoor aan de Jan Eisengastrjitte. 

Of het beeld ook daadwerkelijk vernietigd wordt, is nog maar de vraag. De stichting Pictoright in Amsterdam, die onder andere de auteursrechten van kunstenaars behartigt, stelt dat de persoonlijkheidsrechten (ook wel ‘morele rechten’, genoemd) gelden tot zeventig jaar na het overlijden van de kunstenaar. Een medewerkster van de stichting zegt: ,,Er is toestemming nodig van de erven. De gemeente heeft een zorgplicht en zou het beeld moeten laten opknappen.’’ 

Verval hoort erbij

Wethouder Robert Jonkman vindt dat het verval er bij hoort. ,,In de gemeente Opsterland hebben wij de visie dat een kunstwerk moet blijven leven. Dat betekent dat we het aan zijn lot overlaten. Dat klinkt erg onaardig. Het kunstwerk moet in het publieke domein zijn plek hebben en daar moet het dan verworden tot wat het wordt.’’ 

Die visie wringt enigszins met beheer- en herstelplicht waar PictoRight het over heeft. Een beleidsmedewerkster van Opsterland bevestigt dat de gemeente wel degelijk eigenaar is van het beeld. Maar ze voegt daar meteen aan toe dat het referendum niet wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente. ,,Wat er met De Skâns en het terrein daarom heen gaat gebeuren ligt nog open. Dat geldt ook voor het beeld van Jaap van der Meij. Zo ver zijn we nog niet. De opties die in het onderzoek genoemd worden, zijn ook niet door ons aangegeven. Wel zijn we benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek.’’ 

Het beeld ontvangt stiefmoederlijke zorg. De gemeente heeft volgens de medewerkster alle moeite gedaan om meer over het beeld te weten te komen, maar in de archieven is niets terug te vinden ,,Misschien komen die gegevens door alle publiciteit rond De Levende Ent, toch nog boven water. Dat zou mooi zijn.’’ 

,,Dit beeld vernietigen, dat kan niet'' , zegt Roelof Koster van Keunstwurk. ,,De gemeente heeft een verantwoordelijkheid te nemen. Het kunstwerk staat in de openbare ruimte en dat betekent dat de gemeente een beheer- en herstelplicht heeft. Daarnaast vind ik de hele discussie wat dubieus. Een kunstwerk opblazen, in stukken zagen of begraven? Als je die stelling wilt gebruiken om een discussie op gang te brengen, dan mag dat natuurlijk, al blijf ik die insteek discutabel vinden. Maar verder mag het ook niet gaan, want dan doet de gemeente iets wat niet kan.’’ 

Volksraadpleging

Waarom dan toch die dorpsraadpleging? Die maakt deel uit van een landelijk wetenschappelijk onderzoek. Daarin staat de vraag centraal of kunstwerken in de openbare ruimte, die in het verleden gerealiseerd zijn via de 1 procents regeling, nog wel recht op automatische voortbestaan hebben. 

Ruben Abels van de stichting DesignArbeid staat aan de basis van dit referendum. De stichting doet onderzoek naar kunst in de publieke ruimte. De afgelopen weken heeft DesignArbeid een aantal inwoners gevraagd naar hun mening daarover en over het werk ‘De Levende Ent’ van Jaap van der Meij in het bijzonder. Delen van deze interviews zijn online gepubliceerd en zijn belicht in de speciale uitgave “Kunst in Crisis” die bij elke inwoner van Gorredijk in de bus is geworpen. 

Problematische kunst 

Abels zegt niet op de hoogte te zijn van de situatie in de gemeente Opsterlân. Er zou volgens hem best een onderliggend contract kunnen zijn, waarin is opgenomen dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor de zorg van het beeld. Bij een eventuele verkoop zou dat betekenen dat de nieuwe eigenaar met het beeld kan doen en laten wat hij wil. 

Hij noemt als voorbeeld het beeld De Kus van Jeroen Henneman dat sinds 1982 in Amsterdam Zuidoost stond. De ING heeft er haar nieuwe hoofdkantoor en wil het kunstwerk niet voor de deur. Er wordt nu naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe plek gezocht en zal het kunstwerk tijdelijk worden opgeslagen. 

Mocht er uit het referendum in Gorredijk naar voren komen dat het beeld weg moet, dan zou volgens hem een mogelijkheid kunnen zijn, dat de ’mienskip’ het beeld overneemt van de gemeente. ,,Dat gebeurt bijvoorbeeld bij zwembaden die bedreigd worden door sluiting, dan zie je ook dat belanghebbenden zelf iets gaan ondernemen.’’ 

Die visie sluit aan bij wat de stichting op de site kunstincrisis.nl propageert, namelijk dat wil een beeld bestaansrecht hebben, mensen zich dan maar moeten opwerpen als beschermers van het kunstwerk. Er wordt gesproken over ‘’problematische kunst in de openbare samenleving vanwege de gebrekkige democratische besluitvorming die heeft plaatsgevonden, zeker in het geval van de werken van Jaap van der Meij, geen enkele bewoner heeft ooit gevraagd om een dusdanig werk.’’ 

Landelijk onderzoek 

Hanneke Heerema is namens Tresoar, het Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, curator en projectleider van ‘’Kunst met een opdracht’’. Het project fungeert als gangmaker om met publiek in gesprek te gaan over de betekenis van kunstwerken in hun directe omgeving. De activiteiten die binnen het project worden ontplooid vormen tegelijkertijd de basis van een landelijk wetenschappelijk onderzoek. Met de uitkomsten hiervan hopen musea op termijn hun voordeel te doen. 

Als studie-case voor dit project wordt het werk van der Meij gebruikt. Daar komt dus ook De Levende Endt in Gorredijk in beeld. Zijn monumentale betonplastieken - die zich grotendeels in Noord-Nederland bevinden - lenen zich goed voor dit project. Dit is in 2016 in Ureterp van start gegaan. 

Heerema: ,,Veel kunstwerken uit de wederopbouw maken deel uit van een gebouw. Omdat sommige daarvan een herbestemming krijgen of worden gesloopt, weten de gemeenten niet goed wat ze er mee moeten aanvangen.’’ 

Ze noemt als voorbeeld de Aardschotel in Ureterp, destijds gemaakt voor het nieuwe bejaardentehuis De Lijte. ,,Het kunstwerk is later verplaatst en werd toen gebruikt als afvalbak voor de jongeren die er rondhingen. Daarna is er aarde in gestort om als plantenbak dienst te doen. We proberen nu met de omwonenden te kijken of het kunstwerk zijn oorspronkelijke functie weer terug kan krijgen. Niet alleen de gemeente heeft een zorgplicht, die hebben we allemaal.’’ 

Geadopteerde kunstwerken 

Museum Opsterlân, Museum Dr8888, Museum Heerenveen, Tresoar en het Amelandse museum Sorgdrager zijn allen nauw betrokken bij het project ‘Kunst met een opdracht’. In alle vijf is vanaf 1 juli een kleine tentoonstelling te zien waarin het werk van Jaap van der Meij centraal staat. De tentoonstelling in Museum Opsterlân zoemt bijvoorbeeld in op het atelier van Van der Meij in Oud Beets. Tevens zal er een boek verschijnen en een app met een route langs de diverse kunstwerken. 

Jacqueline Verhoef, coördinator van Museum Opsterlân onderstreept nog eens het bewustwordingsproces wat door het referendum op gang kan worden gebracht. ,,Wat betekent kunst in de openbare ruimte voor de inwoners, hoe voelen we ons daarmee verbonden? Dat zijn relevante vragen. De aanpak is misschien wat rigoreus, maar is vooral bedoeld om de mensen wakker te schudden. 

Ze vertelt dat ze laatst aan het dagdromen was over een opvang voor ‘verweesde beelden’. ,,Voor oude paarden bestaat een opvang. Misschien is zo iets ook te realiseren voor beelden, waar niemand meer naar omkijkt. Een beeldenpark waarin ‘’geadopteerde’’ kunstwerken een plek krijgen.’’ 

Publiek debat 

Ondernemer Liesbeth Idzinga uit Gorredijk gaat zeker stemmen. Ze vindt dat een kunstwerk nooit achterhaald en gedateerd kan raken. ,,Dus gewoon een mooie nieuwe plek zoeken.’’ 

Het verbaasde haar dat drie van de opties die gericht zijn op vernietiging gesubsidieerd gaan worden en dat de variant waar haar voorkeur ligt, namelijk herplaatsing door de burgers zelf bekostigd dient te worden. ,,Dit wekt bij mij de indruk dat de gemeente wel wil betalen voor het laten exploderen van een kunstwerk om zo Hart van Nederland te halen, maar om kunst een waardige behandeling te geven, ho maar.’’ 

Liesbeth Idzinga kan, net als alle andere Gerdyksters op 6 juni van 19.00 tot 21.00 uur haar stem nog een keer laten horen tijdens een publiek debat op het plein voor De Levende Ent. Tijdens deze bijeenkomst zal de uitkomst van de dorpsraadpleging bekend worden gemaakt en zullen de aanwezigen met elkaar in gesprek gaan over de betekenis van de uitkomst. 
Meer Cultuur

Schilderkunst in Friesland als bewijs van evidentie

De expositie FRYSK over een eeuw Friese schilderkunst in Museum Belvédère levert veel bewijzen: dat Friese musea kunnen samenwerken, dat provinciale steun voor beeldende kunst in Fryslân evident is en dat er veel bijzonders van honderd kunstenaars is te zien.

Door Bert de Jong
 

Meekijken over de schouder van Bach

De driedelige Bijbel van Calov, die Johann Sebastian Bach (1685-1750) thuis geregeld opensloeg, waarin hij las, woorden onderstreepte en aantekeningen maakte, is heruitgegeven door Dingeman van Wijnen in Franeker. Het is een groot eerbetoon aan de componist Bach.

Door Marita de Jong
 

Zijn werk vormt de geschiedenis van Frans Walon 

Kunstenaar Frans Walon is altijd op jacht naar nieuwe beelden. Altijd heeft hij papiertjes bij zich. Om te tekenen, of om woorden en zinnen op te schrijven. Zijn werk is te zien bij Galerie Hoogenbosch in Gorredijk. Samen met dat van vrienden: Frans Walon & the Outsiders.

Door Marita de Jong

Friese Matteuspassy: ’In tranen boven de boerenkool’

‘Grau fan drôvens kleit de dage.’ Dit is de openingszin van de Fryske Matteuspassy, die op zaterdagavond 30 maart 2019 in de Sint Martinuskerk in Sneek en op zondagmiddag 31 maart in Koepeltheater in Leeuwarden wordt uitgevoerd. Dirigent en artistiek leider Gerben van der Veen vertelt over zijn blijvende liefde.

Door Marita de Jong
 

Het stil fluisterende oeuvre van Morandi 

Gestaag werkte de beroemde Italiaanse schilder Giorgio Morandi decennia aan zijn 'stil, fluisterend oeuvre'. Van New York ot Tokio vechten ze om zijn vaasjes. Het is Museum Belvédère in Oranjewoud gelukt zijn stillevenkunst in een expositie te tonen. Een wonder is geschied.

Door Marita de Jong

Leeuwarden door de ogen van kunstenaars

De Culturele Hoofdstad van Europa gevangen in schilderijen door de eeuwen heen. Dat is het thema van Leeuwarden De mooiste stadsgezichten van 1600 tot nu toe, die het hele jaar te zien is in Historisch Centrum Leeuwarden. Verspreid door de stad, in parkeergarages, etalages en bijvoorbeeld in de Kanselarij en de Harmonie hangen nog eens 25 pareltjes.

Door Marita de Jong
 

Alternatieve versie van LF2018 in open lucht

De eerste schilderijen van de mooiste openluchttentoonstelling van Fryslân hangen. In de binnenstad van Leeuwarden, die ‘een wereld vol kleur’ moet worden. Kunstenaar Marten Sale Brouwer (Manna Ori) kwam er speciaal voor over uit Japan.

Door Marita de Jong
 

Spraakmakende constructivisten en hemelbestormers

Topstukken van hemelbestormers zijn het in de ogen van Han Steenbruggen, directeur van Museum Belvédère. Het modernisme dat kunstenaars als Wobbe Alkema en Hendrik Werkman nastreefden, werd door het volk niet verstaan. De fascinatie van de conservator is terug te vinden in de tentoonstelling Constructivistische Verbanden.

Door Marita de Jong
 

Gesigneerde affiche Jan Wolkers als ‘aanmoedigingsprijs’ 

Jan Wolkers is weer volop aanwezig. De schrijver, beeldhouwer en schilder overleed tien jaar geleden op 19 oktober. Deze periode heeft schrijver Onno Blom nodig gehad om zich door het immense archief van Wolkers te worstelen en de biografie Het litteken van de dood te schrijven. Marita de Jong voegt er eigen herinneringen aan toe.

Door Marita de Jong
 

Musicus Hoite Pruiksma kiest in culturele revolutie voor het artistieke

Er moet altijd een innerlijke noodzaak zijn voor de dingen die je doet. Dat is het leitmotiv dat musicus Hoite Pruiksma (1958) al zijn leven lang hanteert. Dat geldt zeker voor de eerste Fryske Johannes Passion van zijn hand, die in 1999 in Workum in première ging. Dertien jaar heeft hij er aan gewerkt, vijf keer begon hij opnieuw.

Door Marita de Jong

Beeld en taal gekoppeld in 111 x Keunst op syn Frysk 

Kunstwerken vormen de basis voor 111 x Keunst op syn Frysk. De fascinatie voor de Friese taal leidt tot mooie vondsten. Woorden als 'strewelleguod' en 'wjittering' krijgen daarna verbeelding met Friese schilderijen. Zo gaat museale kunst en taal in een boek de wereld over.

Door Marita de Jong
 

Je zult maar Fries zijn in een literaire roman

Kom je een Fries tegen in de Nederlandstalige literatuur, dan gaat het doorgaans om een simpele, oude zonderling, die op onverwachte momenten rake dingen zegt. Van die dingen waar anderen, politiek correct als ze zijn, niks over durven zeggen. Betrouwbaar en eerlijk zijn ze wel. 

Door André Keikes

Fryske Mattéus Passy in 2018: door fout zijn het er twee

Culturele Hoofdstad 2018 inspireert tot zaken die er al lang zijn. Een Fryske Mattéus Passy door het Noord Nederlands Orkest in het feestjaar 2018 lijkt op iets bijzonders. Blijkt er opdracht gegeven voor een vertaling, niet wetende dat Eppie Dam deze in 2008 al gemaakt heeft. 

Door Marita de Jong
 

Zorgplicht voor verweesde beelden, of toch verval

Waar is de zorgplicht voor openbaar kunstbezit? Inwoners van Gorredijk konden stemmen over de toekomst van het beeld de Levende Ent van kunstenaar Jaap van der Meij, dat voor cultureel centrum De Skâns staat. Vier opties: opblazen, in stukken zagen, afbouwen en herstellen en verplaatsen. 

Door Marita de Jong
 

Zon is de peper in het landschap

Christiaan Kuitwaard speelt met de horizon en laat zich betoveren door de zee en wolkenluchten. Altijd ontdekt de schilder weer iets nieuws: ,,Van één voorwerp zou ik wel honderd schilderijen kunnen maken.'' Op 25 en 26 maart is werk van hem te zien bij galerie Steven Sterk in Gorredijk. Vanaf 14 april drie maanden bij Museum Belvédère.

Door Marita de Jong
 

Afsetters met precisie en durf, want elk boek is eng 

Het gebedenboek van Mata Hari uit de collectie van het Fries Museum ligt nu bij Frisian colorists & restorers. ,,Het moet mooi'', zeggen Evelien de Boer, Antonio Leemburg en Fredau Metselaar. Zij nemen het boekje onder handen voor een restauratie. Spannend, want ,,elk boek blijft eng''.  

Door Marita de Jong

Museumblockbusters: kunst in greep van de marketing

De geroemde overzichtstentoonstelling met het werk van Alma Tadema in het Fries Museum, haalde binnen een maand vijftigduizend bezoekers. Dat zijn er even veel als vroeger in een heel jaar. Maar is die kaskraker-benadering wel duurzaam en bepalen hoge bezoekersaantallen of een museum van waarde is?

Door André Keikes
 

Friezen zijn slechte bioscoopbezoekers

Friezen gaan van alle Nederlanders het minst naar de bioscoop. Gemiddeld bezoeken ze 1,1 keer per jaar een film. Het cijfer steekt schril af bij de Randstad. Bioscoopketen Pathé heeft als doel om het Friese bezoekcijfer te verdubbelen.

Door De Redactie

Hele wereld kijkt binnen in huis schilder Ruurd Wiersma

Wat hebben de Friese schilder Ruurd Wiersma en de zanger David Bowie met elkaar gemeen? Ze staan beiden in het novembernummer van het vermaarde internationale blad World of Interiors van Vogue. Het huisje in Burdaard staat bovendien als topper op de Toonbeeldenlijst.

Door Bert de Jong
 

Huizen uit de wederopbouw en hun bewoners van nu

Op zoek naar 'it oare Fryslân' heeft fotograaf Sipco Feenstra uit Leeuwarden oog voor de naoorlogse architectuur. Deze is snel uit het straatbeeld aan het verdwijnen. Maar een expositie in Tresoar in Leeuwarden laat de toenmalige modernisering van de provincie zien. Mijmeren over de jaren vijftig en zestig.

Door Marita de Jong

Louis Le Roy, vijftig jaar rentmeesterschap

Als eerbetoon aan zijn schepper, Louis Le Roy (1924-2012), zou je er lopend heen moeten gaan: de eerste ecokathedraal, in Mildam bij Heerenveen. Dit jaar worden zijn eerste symbolen van theoretisch en praktisch nadenken over natuur en duurzaamheid vijftig jaar. En daar wordt bij stil gestaan.

Door André Keikes
 

De rozen van Heliogabalus topstuk op expositie Alma Tadema

Het liep storm bij het Fries Museum voor een Friese schilder van internationale allure. Nog nooit was er zo veel werk van Sir Lawrence Alma Tadema te zien: in Leeuwarden een overzichtstentoonstelling met De Rozen van Heliogabalus als topstuk en het bij de BBC herontdekte Portret van Leopold Löwenstam als onverwachte toegift. 

Door Wio Joustra

De liefde ontrafeld met dans in het zand

Als de voorstelling voor even ontaardt in uitgeschreeuwde frustratie laat dit de toeschouwers van ‘Wachten op de Liefde’ van de Dansdivisie niet ongemoeid. Deze dansavond in het Leeuwarder Bos is allerminst eentje van ‘en ze leefden nog lang en gelukkig.

Door Nico Hylkema
 

Actuele thema’s in werk Käthe Kollwitz  

Een terugkerend thema in het werk van kunstenares Käthe Kollwitz (1867-1945) is de moeder die haar kinderen probeert te beschermen tegen naderend onheil. Persoonlijke tragedies hebben een grote rol gespeeld. Hoe actueel haar werk nog steeds is, was te zien in Museum Belvédère tijdens een expositie.

Door Marita de Jong

Jazz in Leeuwarden: de toeter voorop

Jazz heeft van oudsher een (groot)stedelijk gezicht. Natuurlijk wordt er tegenwoordig ook wel jazzy geïmproviseerd in dorpszaaltjes, desnoods in een ontruimde zomerse stal – de grenzen tussen stad en platteland zijn immers knap vervaagd – maar toch heeft jazz in Friesland nog steeds wel iets paradoxaals. 

Door André Keikes
 

Slapen in postkantoor, warenhuis in de Beurs?

Als een mooi, historisch gebouw zijn functie verliest, is de eerste reflex: zonde. Maar kijk je naar de herbestemming van veel van zulke panden, dan zie je al snel: ze zijn nog nooit zo mooi geweest. Denk aan Post Plaza in het oude hoofdpostkantoor van Leeuwarden, de vuurtoren van Harlingen of het woonzorgcentrum in het voormalig psychiatrisch ziekenhuis in Franeker.

Door André Keikes

Park Vijversburg in Tytsjerk is niet stoffig meer

Stapsgewijs veranderde het ‘bos van Ypey’ in Tytsjerk de laatste jaren van gezicht. Het wat ‘stoffige’ negentiende-eeuwse park met zijn slingerpaadjes, oranjerie en volière is nu een bijdetijds cultuur- en natuurpark. Aan het begin van de zomer, op 2 juli, is de officiële opening. 

Door André Keikes
 
 

Thom Mercuur (1940-2016), de man die het ’m flikte

Mensen met een hart voor kunst én een ondernemende geest zijn zeldzaam. Nog zeldzamer zijn zij die hun dromen ook werkelijk doen uitkomen. Tot die uitzonderlijke groep behoorde de dinsdagnacht 20 januari 2016 op 75-jarige leeftijd overleden kunst- en museumman Thom Mercuur. Cultureel Friesland had er zonder hem anders uitgezien.

Door André Keikes
 

Vrijwilligers in museum redden Kopperprent

Lang was de Kopperprent het hoogtepunt voor drukkers en uitgevers om het nieuwe jaar in te luiden. Maar die laten het nu voor wat het is. De grafische sector is nog maar een derde van wat er ooit in Friesland was. Liefhebbers houden de Koppertraditie nog in stand. 

Door De Redactie

De kunstuitleenformule raakt niet uitgewerkt

De eerste kunstuitleen van Nederland, die van de Stichting Beeldende Kunst (SBK) in Amsterdam, viert zijn zestigjarig bestaan. Het was de Leeuwarder beeldend kunstenaar Pieter Kooistra die het initiatief nam. Zijn idee leeft in onze tijd meer dan ooit.

Door André Keikes
 

Sjoerd de Vries: Fries Kampioen Kunstschilderen 

Het is een gave, zegt de schilder Sjoerd de Vries over zijn kunstenaarschap. Hij begon met tekenen op beslagen ramen. Op 20 november 2015 heeft hij de prestigieuze Gerrit Benner prijs 2015 ontvangen voor zijn oeuvre. Nu is er een overzichtstentoonstelling in museum Belvédère in Oranjewoud: 'Heimwee naar de toekomst'.

Door Marita de Jong
 

Kunst kleurt het leven van Sir Lawrence Alma Tadema

Friesland heeft altijd een tamelijk negatieve houding aangenomen tegenover het werk van de in Dronrijp geboren en in Leeuwarden getogen schilder Sir Lawrence Alma Tadema (1836–1912). Terwijl de Britten hem bewierookten als een van de grootste kunstschilders van zijn tijd, werd hij in Nederland en in Friesland in het bijzonder verguisd als een schilder van kitsch.

Door De Redactie
 

Jan van der Kooi: ’Kunst kan bruggen slaan’

Tekenaar/schilder Jan van der Kooi (58) uit Burgum geeft in Bethlehem gastlessen aan studenten. Hij proeft de vermoeidheid van de bevolking om de vijand van de ander te zijn. ,,Ik zie de verbijstering in hun ogen. Ze zijn bezig met overleven.''

Door Karin de Mik
 

Blikvangers van Tinus van Doorn

,,Ik streef in mijn werk naar de weergave van de bevreemding en de wonderlijkheid, die deze wereld voor mij heeft'', schreef de kunstenaar Tinus van Doorn in 1932. Zijn schilderijen hangen nu bijeen samen met de Friese blikvanger Oogst.

Door Marita de Jong

Dieren binnenstebuiten – op anatomische safari

Dieren lijken op elkaar. En dieren lijken op mensen. Dat is de kernboodschap van de fascinerende tentoonstelling 'Animal Inside Out', die vanaf 3 oktober in het Fries Natuur Museum te zien is. Op 25 december hebben al vijftigduizend bezoekers bekeken hoe een dier er van binnenuit ziet. De expositie trekt een recordaantal bezoekers. 

Door Karin de Mik
 

Wat Koos Tiemersma slagget en Hylke Speerstra net

It winnen fan in ‘grand slam’ hearde ta de mooglikheden foar de Fryske skriuwer Ale S. van Zandbergen. Hie er de Gysbert Japicxpriis 2015 wûn, dan hie er trije wichtige literêre prizen yn de bûse. Mar it wie net sa: Koos Tiemersma is de winner mei syn digiboek Einum

Door De Redactie
 

Samen nadenken op het Jabikspaad

Wie de politiek een beetje volgt, hoort weinig anders dan ‘ieder voor zich’ en ‘zelfredzaam zijn’. Die woorden zijn ook van toepassing op de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela, maar de achterliggende gedachte is juist het tegenovergestelde. Beginnen kan op talloze plekken in Europa, ook op het Jabikspaad, dat begint in St. Jacobiparochie.

Door André Keikes
 
 
 

Friese terpdame kijkt ons in de ogen

Zo zag een Friezin er in de zevende eeuw uit. De 'terpdame' heeft een gezicht gekregen. Het is een vrouw van tussen de 40 en 50 jaar, met opgestoken haar. Een brede neus en een dunne bovenlip. Rimpels, een stoere, haast trotse blik. 

Door Karin de Mik

Er is een Jan Mankes te koop

Het kan. Een schilderij kopen van Jan Mankes (1889-1920). Er hangt er nu een te koop bij Galerie 2000 in Blaricum. Museum Belvédère wil het echter niet hebben.

Door Bert de Jong
 

Erfgoedwet past op zwaard Grutte Pier

UPDATE - Wie iets fouts van plan is met het zwaard van Grutte Pier, die kan het vergeten. De nieuwe Erfgoedwet regelt in 2016 de zorg voor het cultureel erfgoed in ons land. De Tweede Kamer heeft op 16 juni de wet aangenomen, zelfs nog aangescherpt.

Door Bert de Jong

Blinkend zilver in Harlingen

Topstukken uit de grootste particuliere zilververzameling van Nederland staan te pronk in zilverstad Harlingen. De tentoonstelling Een verborgen zilverschat in museum Hannemahuis is een topper. Op 19 juni is er een zilverkeuring.

Door Karin de Mik
 

Sir Alma Tadema leefde voor de kunst

Een van de beroemdste Friezen ooit is: Sir Lawrence Alma-Tadema (1836-1912). Een ‘Sir’ die Fries is gebleven, maar groot werd in Engeland, vertelt het boek over hem: Kunst kleurt het leven. Nu toont het Fries Museum ook het eerder aangekochte topstuk.

Door Wio Joustra

Bommen op Rotterdam door Friese ogen

Op 13 mei was het precies 75 jaar geleden dat Rotterdam werd gebombardeerd door de Duitse luchtmacht. Schrijfster Aly van der Mark uit Hurdegaryp maakte het bombardement als baby mee. Op zolder vond ze drie jaar geleden een koffer vol met brieven die haar ouders in de oorlogsjaren aan familie in Friesland stuurden. Ze schreef er een boek over.

Door Karin de Mik
 

Een kunstacademie van onszelf

Friesland, dat bastion van gerenommeerde autodidacten, heeft door de jaren heen een wat dubbele verhouding gehad met kunstopleidingen. Toch blijft er altijd behoefte aan een plek waar kennis en talent samenkomen.

Door André Keikes
 
 
 
Pagina 1 van 1