Struikelen over liefde in top verzekeraar Noorderlinge

Zwijgen over een liefdesrelatie op directieniveau, het is een doodzonde. De zoveelste affaire voor de kleine verzekeraar Noorderlinge in Leeuwarden. Tegen alle integriteitsnormen in, zegt de rechter.

Door Bert de Jong

Mag de liefde bloeien op de werkvloer? Jazeker, zegt de Leeuwarder kantonrechter. Maar in de top is het anders. Dan de liefde verzwijgen, dat is glad ijs. Dan is de rechter hard in het oordeel over de liefde: ,,Een ernstige schending van de in acht te nemen integriteitsnorm’’.

Zo scherp ligt het bij verzekeraar Noorderlinge in Leeuwarden, officieel de onderlinge De Zevenwouden De in september 2015 ontslagen directievoorzitter van Noorderlinge bleek al jaren een liefdesrelatie te onderhouden met de manager interne organisatie, lid van het managementteam.

Op het punt van integriteit van financiële bestuurders is de rechter streng. Als er sprake is van een liefdesrelatie, dan is een manager onvoldoende in staat om goede afwegingen te maken tussen privébelangen en de belangen van de verzekeraar.

Afhankelijk

Er komt nog iets bij. Want waarom is de vrouw niet eerder open en transparant geweest over deze liefdesrelatie? Zij voert bij de rechter aan dat het juist de directievoorzitter was die haar dit had verboden. Daarmee is het nog erger geworden: nog een punt waarop zij afhankelijk in haar functie was. De rechter is opnieuw streng: het benadrukt de invloed die hij had op haar handelen.

Voor de verzekeraar is er sprake van een onherstelbare, structurele  vertrouwensbreuk. In de relatie werkgever en werknemer, maar de verzekeraar betrekt daar ook bij het belang om als financiële instelling de integriteitsnormen te handhaven. Fijntjes wijst de verzekeraar op de eed/belofte die door werknemers wordt afgelegd om de functie integer en zorgvuldig uit te oefenen.

In de uitspraak van de rechter wordt grote nadruk gelegd op de vermenging van privé en zakelijk. Er is sprake van wederzijdse beïnvloeding. Deze is nog versterkt, doordat er ook financiële banden waren. De man speelde haar geld toe, onder andere als hulp bij haar echtscheiding en bij de verbouwing van de garage.

Bevoegdheden

Voor de verzekeraar telt dit alles zwaar. Had de liefdesrelatie bekend geweest, dan was ze destijds nooit benoemd in het managementteam. Het vertrouwen in de vrouw raakte eind 2015 helemaal zoek, juist omdat er sprake is van een afhankelijke positie. Dit werd nog pijnlijker, omdat juist zij de persoon was om de autorisatiebevoegdheden van de directievoorzitter te beperken. Het was juist op het moment dat de verdenkingen over fraude begonnen te rijzen.

Door de liefdesrelatie tussen twee van de vier leden van het managementteam is naar het oordeel van de rechter beïnvloeding over en weer mogelijk. Bijzonder lastig voor de overige twee leidinggevenden van de kleine verzekeraar. Deze eventuele beïnvloeding is niet te doorgronden voor de andere MT-leden.

Vertrouwensbreuk

De rechter gaat mee in het bevinden van de verzekeraar dat er sprake is van een onherstelbare vertrouwensbreuk. Er lag een minnelijke schikking om uitelkaar te gaan, maar de vrouw wilde haar baan niet kwijt en zag mogelijkheden voor vertrouwensherstel. Tot 1 juni 2016 krijgt ze haar salaris doorbetaald en voorts een bruto vergoeding van €5965,56.

Sinds 1 januari 2014 was de vrouw lid van het managementteam. Geen van de andere twee leden droeg kennis van de liefdesrelatie, deze kwam pas later aan het licht. Precies een jaar eerder was ze in dienst getreden bij verzekeraar De Noorderlinge, eerst als accountmanager. Toen al was er een ,,vriendschappelijke relatie met een liefdeselement’’, zoals de vrouw het bij de rechter heeft omschreven. Deze was al ontstaan in de jaren voordat beiden bij De Noorderlinge werkten.

Fraude

De moord kwam uit, toen er in de nazomer van 2015 fraude door de directievoorzitter werd geconstateerd. In de jaren 2011 tot en met 2015 had hij zich ruim €550.000 toegeëigend uit de kassen van de verzekeraar.  Het leidde tot een opzienbarend ontslag op staande voet op 15 september en daaropvolgend was er een diepgaand onderzoek door Hoffmann Bedrijfsrecherche.

Als accountmanager had de vrouw de liefdesrelatie misschien nog geheim kunnen of mogen houden. Naar het oordeel van de rechter was het verzwijgen van de liefdesrelatie toen wellicht nog te billijken geweest. Maar op het moment dat er gesproken werd over toetreding tot het managementteam, had zij volledige openheid van zaken moeten geven. Dan zwijgen is volgens de rechter een ,,ernstige schending van de in acht te nemen integriteitsnorm’’.

Geplaagde verzekeraar

Noorderlinge is een geplaagde kleinere verzekeraar, met in 2015 een premie-inkomen van rond €18 miljoen. Na enkele verliesjaren, fraude door de directievoorzitter is er weer een nieuwe affaire. Verzwegen liefde in het managementteam, maar vooral toepassing van integriteitsnormen, het hoogste goed bij financiële instellingen.

Het is precies deze reden dat De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten het vergrootglas op de kleine verzekeraars hebben. Zeker met het oog op strengere eisen zijn de teugels aangetrokken. De kwaliteit van bestuurders en toezichthouders moet beter. Noorderlinge weet het inmiddels als geen ander: Eenderde van de kosten gaan op aan toezicht en controle. 

Laatst gewijzigd op 19-03-2016 om 14:35 uur
Meer Economie

Ambassadeur Fries toerisme gooit handdoek in de ring

De promotie van Fryslân krijgt een gevoelig verlies. Albert Hendriks, al decennia de ambassadeur van het Friese toerisme, trekt de stekker uit de uitgeverij van kleurrijke magazines in vier talen in een oplage van 1 miljoen exemplaren. Hij is de tegenwerking van de provincie zat.

Door Bert de Jong
 
 
 

Met Dairy Valley wil Fryslân weer naar de zuiveltop

Fryslân is het land van zuivel. De wereld smult van de melk van de 280.000 Friese koeien. Voortaan heet Fryslân Dairy Valley. Om zo voorbeeld voor de wereld te zijn met de meest duurzame en innovatieve zuivelketen. Kennis is het kapitaal, in plaats van koeien.

Door Bert de Jong

Dure rekening voor boeren: 200.000 koeien naar slacht

Nederland telt in 2016 1,7 miljoen melkkoeien. In een paar jaar tijd moeten het er bijna 200.000 minder zijn. Het kan best, want dit aantal is er sinds 2011 ook bijgekomen. Melkveehouders dachten met een snelle groei volop te profiteren van de afschaffing van de melkquotering. De tomeloze investeringsdrift komt ze nu duur te staan. Boeren moeten bloeden. Opnieuw, maar het is ook eigen schuld.

Door Bert de Jong
 
 

Friese zuivel levert geld voor weidevogels

Friese boeren laten zien dat het anders kan. Met Weide Weelde, een nieuw merk voor zuivel met een eigen smoel en met de trots van de boer. En ook met de weelde uit de weide, waar de koeien lopen en de weidevogels kansen krijgen.

Door Bert de Jong
 

Marktwerking veroorzaakt groot drama in zorg

Marktwerking in de zorg is een ramp. Wie kan nog met droge ogen verklaren dat de regen aan faillissementen in het taxivervoer de zegen is van marktwerking? De offers voor lagere zorgkosten zijn inmiddels erg groot.

Door Bert de Jong
 
 

Friesland Bank let niet op: vermogen jonge erfgenaam foetsie

Friesland Bank is schuldig aan het verkwisten van een miljoenenerfenis. Alle alarmbellen hadden moet afgaan, maar binnen een seconde stond het geld bij het omstreden vastgoedfonds Reggehuys. De fraudeurs moeten de cel in, nadat eerder Friesland Bank is veroordeeld om €4 miljoen te betalen.

Door Bert de Jong
 

Meeste Nederlandse goud en zilver eerst langs Joure

Alle gouden en zilveren sieraden in Nederland moeten langs Joure. Bij Edelmetaal Waarborg in Joure krijgen de meeste edelmetalen voorwerpen een bij wet verplicht keurteken. De enige concurrent, Waarborg Holland in Gouda, is failliet, maar maakt een doorstart.

Door Bert de Jong
 

Eureka: provincie doet wat banken minder doen

Als banken de rol niet vervullen voor bedrijfskredieten, dan doet de provincie Fryslân het wel. De Vestigingsregeling moet bedrijven naar Fryslân lokken en vooral banen creëren. Dutch Steel in Leeuwarden is de eerste in de rij.

Door Bert de Jong
 

Stilte in de straten: nog veel winkels volgen

Naar verwachting blijven er 70.000 van de 170.000 winkels over. Het gaat maar door. Wat is dat toch? Winkelketens als V&D en DA onderuit en toch schijnt het beter te gaan met de detailhandel. Er is iets anders aan de hand: halve waarheden over kopende consumenten en de macht van roofridders.

Door Bert de Jong
 

Gaswinning voorkomt krimp Friese economie

Friesland staat stijf onderaan. De economische groei is er het laagst van alle provincies: slechts 0,3 procent. Gaswinning is de redder. Anders is er sprake van krimp. Flevoland is de topper dankzij autolease.

Door De Redactie
 
 

De Friese arbeidsmarkt ontspoort

Zo er Friese banen zijn, dan zijn er niet de goede mensen. In de komende tien, twintig jaar raakt de verhouding tussen opleidingsniveau en eisen in vacatures zoek.

Door De Redactie
 
 

Waar is PvdA? Vakbond FNV balt vuist

De kwaliteit van de arbeid staat sterk onder druk. Vakbond FNV mist bondgenoten om het tij te keren en vreest de kloof met PvdA. Of toch, FNV-voorzitter Ton Heerts balt de vuist, op Friese grond.

Door Bert de Jong
 

Melkveehouders: het is Noord tegen Zuid

UPDATE Melkveehouders in het Noorden eisen de ruimte op om meer melk te produceren. Ze hebben de grond en kunnen de mest kwijt. ,,Het zijn hectische tijden.'' Zeker nu de melkprijs onder de kritische grens van 30 cent per kilo zit.

Door Bert de Jong
 

Btw is melkkoe en straft lezers

Stel, het btw-tarief voor veel leuke zaken komt in 2016 op 21 procent. Dan is cultuur in Nederland duur. Van elk boek van een tientje verdwijnt dan €2,10 in de staatskas. Kranten worden ook fors duurder.

Door Bert de Jong
 

DNB bepleit een Friesland Bank

Tot 2012 was er Friesland Bank. De bank was de krent in de brij. En ook was er tot 2009 de bank DSB, van Dirk Scheringa. Door ingrijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ze er niet meer. Opvallend, in 2015 bepleit DNB meer diversiteit. Een bank als Friesland Bank.

Door Bert de Jong

Stichting met volle buidel groter in kranten

Er is in Friesland veel geld voor bedrijven. De stichting FB Oranjewoud heeft de buidel vol. Bedoeld voor participaties. Zo doet de stichting wat eerder Friesland Bank deed: vol in risicovolle participaties en deelnemingen. Het belang in NDC Mediagroep is vergroot tot 83 procent.

Door Bert de Jong
 

Hoe de fiscus uit Friesland verdwijnt

UPDATE: Het Friese provinciebestuur maakt zich zorgen over de toekomst van de Belastingdienst in Leeuwarden. Voor de Leeuwarder gemeenteraad was al eerder de maat vol. Het belang van het werk van de Belastingdienst in Friesland is steeds minder geworden. De kern is al uit de provincie verdwenen.

 

Door Bert de Jong
 

Friese strijder wast banken de oren

Hoe is de macht van banken te breken? Dit is de kernvraag voor de Tweede Kamer in de zoektocht naar een oplossing voor ondernemers die in de wurggreep van banken zijn gekomen. Oud-bankier Folkert Fennema uit Goutum wijst ze de weg.

Door Bert de Jong
 

Kantorenoverschot: sloop of wonen

UPDATE: Leeuwarden heeft tien keer te veel aan kantoren beschikbaar. Landelijk is maar liefst eenderde van alle kantoren overbodig. Ze kunnen gesloopt. Of in het beste geval worden verbouwd tot woningen.

Door Bert de Jong
 
 

Nieuwe Nederlandse melkplas; boeren in de knel

De droom van melkveehouders is uiteengespat. De inhaalslag als zuivelland is een harde confrontatie. Boeren raken financieel in de knel. Klap op de vuurpijl: er is nieuwe overproductie. De zuivelfabrieken kunnen het niet aan.

Door Bert de Jong
 
 
Pagina 1 van 1