De medisch specialist verdient goud geld

Goud geld is er te verdienen als medisch specialist. Bij het MCL in Leeuwarden en bij Tjongerschans in Heerenveen beuren 33 artsen meer dan premier Mark Rutte.

Door De Redactie

Word gynaecoloog, cardioloog of internist en de zon schijnt. De best betaalde specialist in een van deze twee Friese ziekenhuizen streek in 2015 254.647 euro per jaar op. Dat is vele malen meer dan het premier-salaris van 178.000 euro, blijkt uit de ranglijst Wet Normering Topinkomens die het ministerie van binnenlandse zaken heeft vrijgegeven. Van de 33 artsen in Leeuwarden en Heerenveen, de ziekenhuizen die vallen onder de Stichting Zorgpartners Friesland, verdienen er zelfs 14 meer dan 200.000 euro.

De salarissen in het Drachtster ziekenhuis Nij Smellinge vallen er bij in het niet. Hier werken vier specialisten die de landelijke ranglijst halen. In Drachten is de best betaalde arts goed voor 197.363 euro op jaarbasis.

Excessen

Het ministerie publiceert de lijst als stok achter de deur. Salarissen bij de (semi-)overheid mogen niet teveel uit de pas lopen. De politiek wil excessen voorkomen. Openbaarmaking helpt daarbij.

De meeste topsalarissen in de semipublieke sector worden uitbetaald bij erkende zorginstellingen; landelijk verdienen hier 3461 functionarissen boven de norm. Het gaat vooral om medisch specialisten. 

Het lijkt heel wat, die 33 grootverdienende artsen in Leeuwarden en Heerenveen. Maar in het landelijke beeld tellen de Friese ziekenhuizen niet echt mee.

Dubbel

Bij het Universitair Medisch Centrum Groningen kregen liefst 362 specialisten meer dan de norm. De best betaalde toucheerde hier 357.891 euro. Dat is precies het dubbele van het salaris van de premier. In het Leids Universitair Medisch Centrum piekten 247 specialisten boven de norm, in het Amsterdamse AMC waren het er 279.

Ook de bestuurders komen in de ranglijst voor. De directeur van het MCL doet het vergeleken bij zijn specialisten nog bescheiden met een bezoldiging van 208.084 euro op jaarbasis. 

De baas van Tjongerschans streek in 2015 191.302 euro op, die van Noorderbreedte was goed voor 184.413 euro.

Hoog in de boom

De Stichting Zorgpartners Friesland (ZPF) beseft dat zij er alsnog hoog mee in de boom zit. In een toelichtende verklaring meldt de raad van toezicht van dat zij zich ,,zeer bewust is van het feit dat de bezoldiging van alle bestuurders van een grote maatschappelijke instelling als ZPF volledig moet passen binnen het huidige maatschappelijke normenkader’’.

De raad zegt te streven naar ,,een versobering’’ maar wijst erop dat ,,in het verleden gemaakte afspraken niet eenzijdig kunnen worden opengebroken’’. Lopende arbeidscontacten vallen onder het overgangsrecht.

Het salaris van de vertrokken MCL-topman Wander Blaauw leidde eerdere jaren tot gefronste wenkbrauwen. Hij toucheerde ruim 390.000 euro.

Zo’n bedrag is in landelijk perspectief ook erg hoog. De topbestuurder van het Amsterdamse AMC staat in de jongste WNT-ranglijst bij voorbeeld te boek voor 320.762 euro.

Broekriem

Ook elders wordt de broekriem langzaam aangehaald. De stichting Alliade, de Heerenveense zorgkoepel die het afgelopen jaar zo onder vuur lag, meldt dat de voorzitter van de raad van bestuur in 2015 257.103 euro opstreek. De bestuursvoorzitter werd een jaar eerder in een lijst van vakbond FNV nog aangeslagen voor 271.080 euro.

Zoals altijd is relativering op zijn plaats. Het salaris is een lachertje vergeleken bij dat van Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank. Knot verdiende in 2015 op de kop af 411.878 euro’s met zijn monetaire bemoeienis.

En wie niets opheeft met de medische wereld, die kan altijd nog luchtverkeersleider worden. Dat is na medisch specialist namelijk het best betaalde beroep in de (semi-) overheid, zo vermeldt het WNT-rapport. Luchtverkeersleiders vallen onder het ministerie van infrastructuur en milieu. In deze categorie verdienden 127 mensen boven de landelijk bepaalde topinkomensnorm.

Laatst gewijzigd op 03-01-2017 om 14:45 uur
Meer Economie

Ambassadeur Fries toerisme gooit handdoek in de ring

De promotie van Fryslân krijgt een gevoelig verlies. Albert Hendriks, al decennia de ambassadeur van het Friese toerisme, trekt de stekker uit de uitgeverij van kleurrijke magazines in vier talen in een oplage van 1 miljoen exemplaren. Hij is de tegenwerking van de provincie zat.

Door Bert de Jong
 
 
 

Met Dairy Valley wil Fryslân weer naar de zuiveltop

Fryslân is het land van zuivel. De wereld smult van de melk van de 280.000 Friese koeien. Voortaan heet Fryslân Dairy Valley. Om zo voorbeeld voor de wereld te zijn met de meest duurzame en innovatieve zuivelketen. Kennis is het kapitaal, in plaats van koeien.

Door Bert de Jong

Dure rekening voor boeren: 200.000 koeien naar slacht

Nederland telt in 2016 1,7 miljoen melkkoeien. In een paar jaar tijd moeten het er bijna 200.000 minder zijn. Het kan best, want dit aantal is er sinds 2011 ook bijgekomen. Melkveehouders dachten met een snelle groei volop te profiteren van de afschaffing van de melkquotering. De tomeloze investeringsdrift komt ze nu duur te staan. Boeren moeten bloeden. Opnieuw, maar het is ook eigen schuld.

Door Bert de Jong
 
 

Friese zuivel levert geld voor weidevogels

Friese boeren laten zien dat het anders kan. Met Weide Weelde, een nieuw merk voor zuivel met een eigen smoel en met de trots van de boer. En ook met de weelde uit de weide, waar de koeien lopen en de weidevogels kansen krijgen.

Door Bert de Jong
 

Marktwerking veroorzaakt groot drama in zorg

Marktwerking in de zorg is een ramp. Wie kan nog met droge ogen verklaren dat de regen aan faillissementen in het taxivervoer de zegen is van marktwerking? De offers voor lagere zorgkosten zijn inmiddels erg groot.

Door Bert de Jong
 
 

Friesland Bank let niet op: vermogen jonge erfgenaam foetsie

Friesland Bank is schuldig aan het verkwisten van een miljoenenerfenis. Alle alarmbellen hadden moet afgaan, maar binnen een seconde stond het geld bij het omstreden vastgoedfonds Reggehuys. De fraudeurs moeten de cel in, nadat eerder Friesland Bank is veroordeeld om €4 miljoen te betalen.

Door Bert de Jong
 

Meeste Nederlandse goud en zilver eerst langs Joure

Alle gouden en zilveren sieraden in Nederland moeten langs Joure. Bij Edelmetaal Waarborg in Joure krijgen de meeste edelmetalen voorwerpen een bij wet verplicht keurteken. De enige concurrent, Waarborg Holland in Gouda, is failliet, maar maakt een doorstart.

Door Bert de Jong
 

Eureka: provincie doet wat banken minder doen

Als banken de rol niet vervullen voor bedrijfskredieten, dan doet de provincie Fryslân het wel. De Vestigingsregeling moet bedrijven naar Fryslân lokken en vooral banen creëren. Dutch Steel in Leeuwarden is de eerste in de rij.

Door Bert de Jong
 

Stilte in de straten: nog veel winkels volgen

Naar verwachting blijven er 70.000 van de 170.000 winkels over. Het gaat maar door. Wat is dat toch? Winkelketens als V&D en DA onderuit en toch schijnt het beter te gaan met de detailhandel. Er is iets anders aan de hand: halve waarheden over kopende consumenten en de macht van roofridders.

Door Bert de Jong
 

Gaswinning voorkomt krimp Friese economie

Friesland staat stijf onderaan. De economische groei is er het laagst van alle provincies: slechts 0,3 procent. Gaswinning is de redder. Anders is er sprake van krimp. Flevoland is de topper dankzij autolease.

Door De Redactie
 
 

De Friese arbeidsmarkt ontspoort

Zo er Friese banen zijn, dan zijn er niet de goede mensen. In de komende tien, twintig jaar raakt de verhouding tussen opleidingsniveau en eisen in vacatures zoek.

Door De Redactie
 
 

Waar is PvdA? Vakbond FNV balt vuist

De kwaliteit van de arbeid staat sterk onder druk. Vakbond FNV mist bondgenoten om het tij te keren en vreest de kloof met PvdA. Of toch, FNV-voorzitter Ton Heerts balt de vuist, op Friese grond.

Door Bert de Jong
 

Melkveehouders: het is Noord tegen Zuid

UPDATE Melkveehouders in het Noorden eisen de ruimte op om meer melk te produceren. Ze hebben de grond en kunnen de mest kwijt. ,,Het zijn hectische tijden.'' Zeker nu de melkprijs onder de kritische grens van 30 cent per kilo zit.

Door Bert de Jong
 

Btw is melkkoe en straft lezers

Stel, het btw-tarief voor veel leuke zaken komt in 2016 op 21 procent. Dan is cultuur in Nederland duur. Van elk boek van een tientje verdwijnt dan €2,10 in de staatskas. Kranten worden ook fors duurder.

Door Bert de Jong
 

DNB bepleit een Friesland Bank

Tot 2012 was er Friesland Bank. De bank was de krent in de brij. En ook was er tot 2009 de bank DSB, van Dirk Scheringa. Door ingrijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ze er niet meer. Opvallend, in 2015 bepleit DNB meer diversiteit. Een bank als Friesland Bank.

Door Bert de Jong

Stichting met volle buidel groter in kranten

Er is in Friesland veel geld voor bedrijven. De stichting FB Oranjewoud heeft de buidel vol. Bedoeld voor participaties. Zo doet de stichting wat eerder Friesland Bank deed: vol in risicovolle participaties en deelnemingen. Het belang in NDC Mediagroep is vergroot tot 83 procent.

Door Bert de Jong
 

Hoe de fiscus uit Friesland verdwijnt

UPDATE: Het Friese provinciebestuur maakt zich zorgen over de toekomst van de Belastingdienst in Leeuwarden. Voor de Leeuwarder gemeenteraad was al eerder de maat vol. Het belang van het werk van de Belastingdienst in Friesland is steeds minder geworden. De kern is al uit de provincie verdwenen.

 

Door Bert de Jong
 

Friese strijder wast banken de oren

Hoe is de macht van banken te breken? Dit is de kernvraag voor de Tweede Kamer in de zoektocht naar een oplossing voor ondernemers die in de wurggreep van banken zijn gekomen. Oud-bankier Folkert Fennema uit Goutum wijst ze de weg.

Door Bert de Jong
 

Kantorenoverschot: sloop of wonen

UPDATE: Leeuwarden heeft tien keer te veel aan kantoren beschikbaar. Landelijk is maar liefst eenderde van alle kantoren overbodig. Ze kunnen gesloopt. Of in het beste geval worden verbouwd tot woningen.

Door Bert de Jong
 
 

Nieuwe Nederlandse melkplas; boeren in de knel

De droom van melkveehouders is uiteengespat. De inhaalslag als zuivelland is een harde confrontatie. Boeren raken financieel in de knel. Klap op de vuurpijl: er is nieuwe overproductie. De zuivelfabrieken kunnen het niet aan.

Door Bert de Jong
 
 
Pagina 1 van 1