Marktwerking veroorzaakt groot drama in zorg

Marktwerking in de zorg is een ramp. Wie kan nog met droge ogen verklaren dat de regen aan faillissementen in het taxivervoer de zegen is van marktwerking? De offers voor lagere zorgkosten zijn inmiddels erg groot.

Door Bert de Jong

Hij was niet de eerste de beste. Alex Brenninkmeijer, de Nationale Ombudsman van dat moment, waarschuwde eind 2013 voor de ernstige gevolgen van de marktwerking in de zorg. Het was vlak voor zijn afscheid, de kritische en recalcitrante Ombudsman wilde nog wat appeltjes schillen. ,,Den Haag heeft geen oog voor wat er zich allemaal afspeelt.’’

Telkens als het nu misgaat is het de schuld van marktwerking. De politicus zegt het, de bestuurder, zelfs de taxidirecteur. Alsof het niet mensen zijn die fout op fout stapelen en de samenleving opzadelen met gedrochten. Dat er in twee jaar tijd al zoveel taxibedrijven failliet zijn gegaan, is symptomatisch voor het failliet van de marktwerking in de zorg.

Taxi Klomp is net failliet. Sneu is dit. Het vervoersbedrijf uit Ede is een grote speler in het land. Of liever was. Het bedrijf dat zo’n vijfhonderd mensen aan werk hielp, van wie honderd in Friesland, vervoerde onder andere leerlingen naar scholen en patiënten naar ziekenhuizen. Ook in Friesland. Het bedrijf deed het vooral goedkoop.

Het faillissement van Taxi Klomp is geen incident. Het drama is veel groter. Want in 2014 had Klomp een groot vervoerscontract afgesnoept van Taxi Oenema in Heerenveen. Maar liefst €1 miljoen was Klomp goedkoper. Marktwerking had zijn werk gedaan, constateerde de tevreden opdrachtgever, Zorggroep Alliade in Heerenveen. De directie blies van de toren dat het de zorgkosten flink omlaag had gebracht. Maar wie dwongen zij tot een offer?

Gevolgen

De gevolgen waren ernstig. Taxi Oenema kon in 2014 het hoofd niet meer boven water houden door het verlies van het contract en een belangrijk deel van de omzet. In oktober 2014 volgde het faillissement. Het werk en een groot deel van de honderd chauffeurs werd even later overgenomen door concurrent Taxi Witteveen. Via een uitzendbureau. Tegen lagere lonen.

Begin 2015 had dit faillissement van Oenema weer tot gevolg dat de taxibedrijven Beimers in Leeuwarden (110 mensen aan het werk) en Javo in Drachten (30) bankroet werden verklaard. Zij werden in het drama meegesleept. Ze hadden werkzaamheden verricht voor Oenema.

Ontwrichting

De hele vervoersstructuur in Friesland is onder het mom van marktwerking ontwricht geraakt. Door de verplichte aanbestedingen worden bedrijven tegen elkaar uitgespeeld. Vooral de kleinere bedrijven voelen hoe ze worden gemangeld in de concurrentieslag. De opbrengst per rit ligt een vijfde lager dan vijf jaar geleden.

En nog is het niet afgelopen. Want het faillissement van taxibedrijf Klomp eist ook weer nieuwe slachtoffers. Er zijn in Friesland nog heel wat bedrijven die als onderaannemer ritten hebben verzorgd en over dit jaar nog het geld moeten ontvangen. Daar kunnen ze nu naar fluiten. Zo gingen eerder Beimers en Javo ook naar 'gychem'.

Mismanagement

Kon vervoersbedrijf Klomp eigenlijk wel zo goedkoop? Nee, bij aanbestedingen schreef het bedrijf meerdere malen onder de kostprijs in. Eigenlijk is hier sprake van mismanagement. Maar hoe kon vervoersbedrijf dit volhouden? Door het eigen personeel uit te buiten. Door de cao niet na te leven, door salaris niet uit te betalen, door medewerkers te intimideren om een loonoffer te brengen omdat anders faillissement zou volgen en door rekeningen niet te betalen.

Het is de overheid die hier geen oog voor wil hebben. Die wil alleen lagere kosten. Het is de zorggroep Alliade die slechts jubelt over kostenreductie. Zij voelen geen verantwoordelijkheid.

Het is marktwerking over de ruggen van al die chauffeurs die nog minder verdienen dan schoonmakers. Wie wil er voor €7 per uur? Wie de moed heeft er iets van te zeggen, die weet dat hij buiten zonder werk staat. Alsof de tijd een eeuw teruggaat. Onder het mom van marktwerking is er een drama gaande dat nog geen einde heeft gevonden.

Planeconomie

Toenmalig ombudsman Brenninkmeijer stelt dat marktwerking veel beter is te omschrijven met ‘planeconomie’. ,,Je kunt heel veel nadruk leggen op het begrip kwaliteit in de zorg, maar de patiënt bepaalt wat dat is. En dat is heel wat anders dan wat techneuten bedenken.'' Wat nu in zorgvervoer gebeurt, is symptomatisch voor andere onderdelen van onze zorgzame samenleving. Bij Thuiszorg is hetzelfde beeld.

Het verwijt van Brenninkmeijer naar de politiek is nog steeds geldend: ,,De politiek luistert selectief, maar moet eigenlijk diep de samenleving in.’’ Wat er nu misgaat in het zorgvervoer, geldt volgens hem eigenlijk ook breder in de gezondheidszorg: ,,De financiële prikkels in het systeem zijn zo ingewikkeld dat de doorsnee directie van een ziekenhuis zijn eigen begroting niet begrijpt. De toezichthouders, de patiënten en de verzorgden snappen ook helemaal niet wat er omgaat.’’

Laatst gewijzigd op 28-04-2016 om 20:21 uur
Meer Economie

Ambassadeur Fries toerisme gooit handdoek in de ring

De promotie van Fryslân krijgt een gevoelig verlies. Albert Hendriks, al decennia de ambassadeur van het Friese toerisme, trekt de stekker uit de uitgeverij van kleurrijke magazines in vier talen in een oplage van 1 miljoen exemplaren. Hij is de tegenwerking van de provincie zat.

Door Bert de Jong
 
 
 

Met Dairy Valley wil Fryslân weer naar de zuiveltop

Fryslân is het land van zuivel. De wereld smult van de melk van de 280.000 Friese koeien. Voortaan heet Fryslân Dairy Valley. Om zo voorbeeld voor de wereld te zijn met de meest duurzame en innovatieve zuivelketen. Kennis is het kapitaal, in plaats van koeien.

Door Bert de Jong

Dure rekening voor boeren: 200.000 koeien naar slacht

Nederland telt in 2016 1,7 miljoen melkkoeien. In een paar jaar tijd moeten het er bijna 200.000 minder zijn. Het kan best, want dit aantal is er sinds 2011 ook bijgekomen. Melkveehouders dachten met een snelle groei volop te profiteren van de afschaffing van de melkquotering. De tomeloze investeringsdrift komt ze nu duur te staan. Boeren moeten bloeden. Opnieuw, maar het is ook eigen schuld.

Door Bert de Jong
 
 

Friese zuivel levert geld voor weidevogels

Friese boeren laten zien dat het anders kan. Met Weide Weelde, een nieuw merk voor zuivel met een eigen smoel en met de trots van de boer. En ook met de weelde uit de weide, waar de koeien lopen en de weidevogels kansen krijgen.

Door Bert de Jong
 

Marktwerking veroorzaakt groot drama in zorg

Marktwerking in de zorg is een ramp. Wie kan nog met droge ogen verklaren dat de regen aan faillissementen in het taxivervoer de zegen is van marktwerking? De offers voor lagere zorgkosten zijn inmiddels erg groot.

Door Bert de Jong
 
 

Friesland Bank let niet op: vermogen jonge erfgenaam foetsie

Friesland Bank is schuldig aan het verkwisten van een miljoenenerfenis. Alle alarmbellen hadden moet afgaan, maar binnen een seconde stond het geld bij het omstreden vastgoedfonds Reggehuys. De fraudeurs moeten de cel in, nadat eerder Friesland Bank is veroordeeld om €4 miljoen te betalen.

Door Bert de Jong
 

Meeste Nederlandse goud en zilver eerst langs Joure

Alle gouden en zilveren sieraden in Nederland moeten langs Joure. Bij Edelmetaal Waarborg in Joure krijgen de meeste edelmetalen voorwerpen een bij wet verplicht keurteken. De enige concurrent, Waarborg Holland in Gouda, is failliet, maar maakt een doorstart.

Door Bert de Jong
 

Eureka: provincie doet wat banken minder doen

Als banken de rol niet vervullen voor bedrijfskredieten, dan doet de provincie Fryslân het wel. De Vestigingsregeling moet bedrijven naar Fryslân lokken en vooral banen creëren. Dutch Steel in Leeuwarden is de eerste in de rij.

Door Bert de Jong
 

Stilte in de straten: nog veel winkels volgen

Naar verwachting blijven er 70.000 van de 170.000 winkels over. Het gaat maar door. Wat is dat toch? Winkelketens als V&D en DA onderuit en toch schijnt het beter te gaan met de detailhandel. Er is iets anders aan de hand: halve waarheden over kopende consumenten en de macht van roofridders.

Door Bert de Jong
 

Gaswinning voorkomt krimp Friese economie

Friesland staat stijf onderaan. De economische groei is er het laagst van alle provincies: slechts 0,3 procent. Gaswinning is de redder. Anders is er sprake van krimp. Flevoland is de topper dankzij autolease.

Door De Redactie
 
 

De Friese arbeidsmarkt ontspoort

Zo er Friese banen zijn, dan zijn er niet de goede mensen. In de komende tien, twintig jaar raakt de verhouding tussen opleidingsniveau en eisen in vacatures zoek.

Door De Redactie
 
 

Waar is PvdA? Vakbond FNV balt vuist

De kwaliteit van de arbeid staat sterk onder druk. Vakbond FNV mist bondgenoten om het tij te keren en vreest de kloof met PvdA. Of toch, FNV-voorzitter Ton Heerts balt de vuist, op Friese grond.

Door Bert de Jong
 

Melkveehouders: het is Noord tegen Zuid

UPDATE Melkveehouders in het Noorden eisen de ruimte op om meer melk te produceren. Ze hebben de grond en kunnen de mest kwijt. ,,Het zijn hectische tijden.'' Zeker nu de melkprijs onder de kritische grens van 30 cent per kilo zit.

Door Bert de Jong
 

Btw is melkkoe en straft lezers

Stel, het btw-tarief voor veel leuke zaken komt in 2016 op 21 procent. Dan is cultuur in Nederland duur. Van elk boek van een tientje verdwijnt dan €2,10 in de staatskas. Kranten worden ook fors duurder.

Door Bert de Jong
 

DNB bepleit een Friesland Bank

Tot 2012 was er Friesland Bank. De bank was de krent in de brij. En ook was er tot 2009 de bank DSB, van Dirk Scheringa. Door ingrijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ze er niet meer. Opvallend, in 2015 bepleit DNB meer diversiteit. Een bank als Friesland Bank.

Door Bert de Jong

Stichting met volle buidel groter in kranten

Er is in Friesland veel geld voor bedrijven. De stichting FB Oranjewoud heeft de buidel vol. Bedoeld voor participaties. Zo doet de stichting wat eerder Friesland Bank deed: vol in risicovolle participaties en deelnemingen. Het belang in NDC Mediagroep is vergroot tot 83 procent.

Door Bert de Jong
 

Hoe de fiscus uit Friesland verdwijnt

UPDATE: Het Friese provinciebestuur maakt zich zorgen over de toekomst van de Belastingdienst in Leeuwarden. Voor de Leeuwarder gemeenteraad was al eerder de maat vol. Het belang van het werk van de Belastingdienst in Friesland is steeds minder geworden. De kern is al uit de provincie verdwenen.

 

Door Bert de Jong
 

Friese strijder wast banken de oren

Hoe is de macht van banken te breken? Dit is de kernvraag voor de Tweede Kamer in de zoektocht naar een oplossing voor ondernemers die in de wurggreep van banken zijn gekomen. Oud-bankier Folkert Fennema uit Goutum wijst ze de weg.

Door Bert de Jong
 

Kantorenoverschot: sloop of wonen

UPDATE: Leeuwarden heeft tien keer te veel aan kantoren beschikbaar. Landelijk is maar liefst eenderde van alle kantoren overbodig. Ze kunnen gesloopt. Of in het beste geval worden verbouwd tot woningen.

Door Bert de Jong
 
 

Nieuwe Nederlandse melkplas; boeren in de knel

De droom van melkveehouders is uiteengespat. De inhaalslag als zuivelland is een harde confrontatie. Boeren raken financieel in de knel. Klap op de vuurpijl: er is nieuwe overproductie. De zuivelfabrieken kunnen het niet aan.

Door Bert de Jong
 
 
Pagina 1 van 1