Foto: Zuivelfabriek De Goede Verwachting Workum

Zuiveloproer om ‘ús fabryk’

Na het veenoproer horen de zuivelstakingen in Fryslân in de twintigste eeuw tot de meest in het oog springende acties van arbeiders. Was het niet om de poen, dan was het wel om het behoud van ‘ús fabryk’. Fusies in de zuivel hebben tot veel pijn geleid, constateert Harry Vellenga in zijn boek. Imponerend was de slag tussen boeren en stakers bij café Spoarsicht in Workum. 

Door Bert de Jong

Ontwrichtend is het. De zuivelindustrie in ons land wordt op een nieuwe leest geschoeid aan het eind van de twintigste eeuw. Honderd jaar lang is gebouwd aan een keten van zuivelfabrieken die aan de melk van de boeren de hoogst mogelijke waarde zou toevoegen. Een rigoureus plan uit 1987 is het begin voor één zuivelonderneming en één boerencoöperatie.

Vakbondsbestuurder Harry Vellenga heeft het van nabij meegemaakt. Stakingen om ‘ús fabryk’, banenverlies door reorganisaties, knallende strijd tussen boeren en arbeiders en moeizame onderhandelingen aan bestuurstafels, het zijn in die jaren de ingrediënten voor een niet te stoppen drama.

De intrigerende gebeurtenissen van toen sporen Harry Vellenga pas veel later aan tot een zoektocht om ze ook te kunnen begrijpen. De hoofdrolspelers uit die roerige jaren heeft hij opnieuw gesproken, van kaasmaker tot zuivelbons. Maar al te graag hebben ze hun waarheid verteld. Het boek ‘In de melk brokkelen’, een fusiegeschiedenis in de zuivelindustrie' is het resultaat.  

Terugblik

Het is voor Harry Vellenga naar eigen zeggen een mooie manier om terug te blikken op zijn actieve vakbondsjaren. Toen stond hij op de barricaden voor de zuivelwerknemers, nu heeft hij ook inzicht in wat de zuivelbonzen zoal bekokstoofden. De schrijver noemt het in zijn boek een ontdekkingsreis naar oorzaken en gevolgen.

Twintig jaar lang heeft Vellenga als vakbondsman gesproken met mensen die in de zuivelsector actief waren. Bij het begin in 1996 kookt het al flink in de zuivelsector. Het verlangen naar eenheid is groot, maar niemand die er echt zijn best voor doet. Van de oorspronkelijke idealen van zuivelpioniers als Riemer Veeman en de baron Theo Rengers van Welderen een eeuw eerder wordt weinig meer in praktijk gebracht.

Honderd coöperaties

In een eeuw tijd hebben boeren in Fryslân meer dan honderd zuivelcoöperaties opgericht om er zo voor te zorgen dat hun melk de hoogste waarde zou opbrengen met producten als kaas, boter en yoghurt. Talloze fusies zijn de volgende stappen geweest en uiteindelijk is er één zuivelcoöperatie over: FrieslandCampina.

De impact van al die fusies en uiteindelijk de vorming van zuivelreus FrieslandCampina is voor de werknemers en de boeren groot geweest, concludeert Vellenga. “It liket soms oars, mar de boeren en arbeiders ha altyd hiel ticht byinoar stien as it giet om ús fabryk.”

Belegering

De belegering van Spoarsicht in Workum markeert in het jaar 2002 in vele opzichten de definitieve omslag. De verhoudingen staan op scherp, zowel boeren als arbeiders hebben ‘ús fabryk’ verloren. Ook de vrije coöperatie De Goede Verwachting in Workum heeft haar zelfstandigheid prijsgegeven en sindsdien is er aansturing met marsorders vanuit het hoofdkantoor van Friesland Dairy Foods in Meppel. Dit doet pijn.

Voor zuivelarbeiders is melk het wapen, telkens opnieuw. Als de kostbare witte vloed niet tijdig verwerkt kan worden, gaat er veel boerengeld verloren. Het gaat soms hard tegen hard, maar de kaas- en botermakers hebben zo in een eeuw zuivelhistorie heel wat successen geboekt.

Totdat een ander wapen wordt ingezet: de trekkers. Met de belegering van vakbondsbolwerken in 2002 wordt de macht van de zuivelarbeiders gebroken. De emoties lopen hoog op bij café Spoarsicht in Workum. Boeren, daartoe aangezet door de directie van zuivelcoöperatie Friesland Campina, barricaderen het onderkomen van de stakers. Kastelein Karel de Vries wordt het bang te moede: hij overweegt zijn zaak te sluiten.

Melktanks vol

“De melktanks sitte allegearre hielendal fol”, luidt de waarschuwing van Tiede van der Velde, de hoogste baas van de Workumer fabriek als de staking in de zondagnacht van 9 juni 2002 begint. Een ieder voelt dan al spanning, dit is geen gewoon arbeidsconflict. Dit is een strijd om macht en prestige.

Het wordt een heuse slag van Spoarsicht. Boze boeren staan trekkers op de stoep van het café en zoeken de stakers op om verhaal te halen. Dat ze staken is nog tot daaraan toe, maar “molke yn de sleat kostet mear as dat tientsje dêr’t de wurknimmers foar stake”. Melkveehouder Henri Bijsterbosch wurmt zich in het café op zoek naar de stakingsleiders. Als hij die in het vizier krijgt, volgt er een wilde achtervolging. 

Het is heisa met grote woorden en veel gevloek. Stakingsleider Tjeerd Postma spreekt verzoenende woorden, maar daar hebben de boeren geen boodschap aan. Het dreigement is niet mals: als de melk niet wordt opgehaald breekt een boer hem “persoonlijk de poten”.

Breekijzer

André Olijslager, de hoogste baas van Friesland Dairy Foods, krijgt zijn zin. De staking wordt afgeblazen. Zijn onverzettelijke opstelling om de macht van de vakbonden te breken, betaalt zich uit. Olijslager heeft de boeren daarbij als breekijzer gebruikt. De lont komt in het kruitvat, als vanuit het hoofdkantoor in Meppel wordt afgekondigd dat de melk niet meer wordt opgehaald bij de boeren. Er is geen enkel beletsel om het wel te doen, want in plaats van kaas kan er poeder van worden gemaakt.

Maar dat weten de boeren rond Workum dan nog niet. Later wel. De sfeer is dan ook om te snijden als na een maand tweeduizend melkveehouders in Leeuwarden bijeenkomen. “Do hast my brûkt”, briest een boer tot de top van het zuivelconcern.

Bolwerk van onrust

De zuivel is heel lang een bolwerk van onrust. De belegering van Spoarsicht en de trekkerblokkade van het CNV-kantoor in Drachten vloeien voort uit ongenoegen en frustratie dat al veel langer bestaat. Decennia lang wordt er door directies, bestuurders en boeren gesproken over en gewerkt aan fusies van zuivelcoöperaties. Maar het is een gebed zonder eind.

Ook het plan van de zuiveltitanen Marcus Beetstra en Rinse Zijlstra uit 1987 voor één zuivelcoöperatie blijft lang in de la. Ondertussen is het sukkelen met de melkprijs (rond 35 eurocent voor een liter) en gaan melkveehouders gebukt onder de gevolgen van de ingevoerde melkquotering. De druk om iets te doen en de impasse te doorbreken wordt steeds groter. 

Uiteindelijk lukt het om in stappen bij elkaar te komen. De zuivelreus FrieslandCampina is daarvan in 2007 het resultaat. Vellenga beschrijft in ‘In de melk brokkelen’ langs welke moeizame weg het is gegaan met mensen vol achterdocht als hoofdrolspelers. Hij ziet nu ook welke machtsspelletjes er zijn gespeeld. hoe er in deze processen mensen zijn geslachtofferd en hoe de verhoudingen ingrijpend zijn veranderd. In dertig jaar tijd is de melkprijs voor de boeren niet verbeterd, het loon van de kaasmaker verdubbeld en is “ús fabryk’ slechts herinnering.  

Laatst gewijzigd op 29-11-2019 om 17:27 uur

 
Meer Economie

Ambassadeur Fries toerisme gooit handdoek in de ring

De promotie van Fryslân krijgt een gevoelig verlies. Albert Hendriks, al decennia de ambassadeur van het Friese toerisme, trekt de stekker uit de uitgeverij van kleurrijke magazines in vier talen in een oplage van 1 miljoen exemplaren. Hij is de tegenwerking van de provincie zat.

Door Bert de Jong
 
 
 

Met Dairy Valley wil Fryslân weer naar de zuiveltop

Fryslân is het land van zuivel. De wereld smult van de melk van de 280.000 Friese koeien. Voortaan heet Fryslân Dairy Valley. Om zo voorbeeld voor de wereld te zijn met de meest duurzame en innovatieve zuivelketen. Kennis is het kapitaal, in plaats van koeien.

Door Bert de Jong

Dure rekening voor boeren: 200.000 koeien naar slacht

Nederland telt in 2016 1,7 miljoen melkkoeien. In een paar jaar tijd moeten het er bijna 200.000 minder zijn. Het kan best, want dit aantal is er sinds 2011 ook bijgekomen. Melkveehouders dachten met een snelle groei volop te profiteren van de afschaffing van de melkquotering. De tomeloze investeringsdrift komt ze nu duur te staan. Boeren moeten bloeden. Opnieuw, maar het is ook eigen schuld.

Door Bert de Jong
 
 

Friese zuivel levert geld voor weidevogels

Friese boeren laten zien dat het anders kan. Met Weide Weelde, een nieuw merk voor zuivel met een eigen smoel en met de trots van de boer. En ook met de weelde uit de weide, waar de koeien lopen en de weidevogels kansen krijgen.

Door Bert de Jong
 

Marktwerking veroorzaakt groot drama in zorg

Marktwerking in de zorg is een ramp. Wie kan nog met droge ogen verklaren dat de regen aan faillissementen in het taxivervoer de zegen is van marktwerking? De offers voor lagere zorgkosten zijn inmiddels erg groot.

Door Bert de Jong
 
 

Friesland Bank let niet op: vermogen jonge erfgenaam foetsie

Friesland Bank is schuldig aan het verkwisten van een miljoenenerfenis. Alle alarmbellen hadden moet afgaan, maar binnen een seconde stond het geld bij het omstreden vastgoedfonds Reggehuys. De fraudeurs moeten de cel in, nadat eerder Friesland Bank is veroordeeld om €4 miljoen te betalen.

Door Bert de Jong
 

Meeste Nederlandse goud en zilver eerst langs Joure

Alle gouden en zilveren sieraden in Nederland moeten langs Joure. Bij Edelmetaal Waarborg in Joure krijgen de meeste edelmetalen voorwerpen een bij wet verplicht keurteken. De enige concurrent, Waarborg Holland in Gouda, is failliet, maar maakt een doorstart.

Door Bert de Jong
 

Eureka: provincie doet wat banken minder doen

Als banken de rol niet vervullen voor bedrijfskredieten, dan doet de provincie Fryslân het wel. De Vestigingsregeling moet bedrijven naar Fryslân lokken en vooral banen creëren. Dutch Steel in Leeuwarden is de eerste in de rij.

Door Bert de Jong
 

Stilte in de straten: nog veel winkels volgen

Naar verwachting blijven er 70.000 van de 170.000 winkels over. Het gaat maar door. Wat is dat toch? Winkelketens als V&D en DA onderuit en toch schijnt het beter te gaan met de detailhandel. Er is iets anders aan de hand: halve waarheden over kopende consumenten en de macht van roofridders.

Door Bert de Jong
 

Gaswinning voorkomt krimp Friese economie

Friesland staat stijf onderaan. De economische groei is er het laagst van alle provincies: slechts 0,3 procent. Gaswinning is de redder. Anders is er sprake van krimp. Flevoland is de topper dankzij autolease.

Door De Redactie
 
 

De Friese arbeidsmarkt ontspoort

Zo er Friese banen zijn, dan zijn er niet de goede mensen. In de komende tien, twintig jaar raakt de verhouding tussen opleidingsniveau en eisen in vacatures zoek.

Door De Redactie
 
 

Waar is PvdA? Vakbond FNV balt vuist

De kwaliteit van de arbeid staat sterk onder druk. Vakbond FNV mist bondgenoten om het tij te keren en vreest de kloof met PvdA. Of toch, FNV-voorzitter Ton Heerts balt de vuist, op Friese grond.

Door Bert de Jong
 

Melkveehouders: het is Noord tegen Zuid

UPDATE Melkveehouders in het Noorden eisen de ruimte op om meer melk te produceren. Ze hebben de grond en kunnen de mest kwijt. ,,Het zijn hectische tijden.'' Zeker nu de melkprijs onder de kritische grens van 30 cent per kilo zit.

Door Bert de Jong
 

Btw is melkkoe en straft lezers

Stel, het btw-tarief voor veel leuke zaken komt in 2016 op 21 procent. Dan is cultuur in Nederland duur. Van elk boek van een tientje verdwijnt dan €2,10 in de staatskas. Kranten worden ook fors duurder.

Door Bert de Jong
 

DNB bepleit een Friesland Bank

Tot 2012 was er Friesland Bank. De bank was de krent in de brij. En ook was er tot 2009 de bank DSB, van Dirk Scheringa. Door ingrijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ze er niet meer. Opvallend, in 2015 bepleit DNB meer diversiteit. Een bank als Friesland Bank.

Door Bert de Jong

Stichting met volle buidel groter in kranten

Er is in Friesland veel geld voor bedrijven. De stichting FB Oranjewoud heeft de buidel vol. Bedoeld voor participaties. Zo doet de stichting wat eerder Friesland Bank deed: vol in risicovolle participaties en deelnemingen. Het belang in NDC Mediagroep is vergroot tot 83 procent.

Door Bert de Jong
 

Hoe de fiscus uit Friesland verdwijnt

UPDATE: Het Friese provinciebestuur maakt zich zorgen over de toekomst van de Belastingdienst in Leeuwarden. Voor de Leeuwarder gemeenteraad was al eerder de maat vol. Het belang van het werk van de Belastingdienst in Friesland is steeds minder geworden. De kern is al uit de provincie verdwenen.

 

Door Bert de Jong
 

Friese strijder wast banken de oren

Hoe is de macht van banken te breken? Dit is de kernvraag voor de Tweede Kamer in de zoektocht naar een oplossing voor ondernemers die in de wurggreep van banken zijn gekomen. Oud-bankier Folkert Fennema uit Goutum wijst ze de weg.

Door Bert de Jong
 

Kantorenoverschot: sloop of wonen

UPDATE: Leeuwarden heeft tien keer te veel aan kantoren beschikbaar. Landelijk is maar liefst eenderde van alle kantoren overbodig. Ze kunnen gesloopt. Of in het beste geval worden verbouwd tot woningen.

Door Bert de Jong
 
 

Nieuwe Nederlandse melkplas; boeren in de knel

De droom van melkveehouders is uiteengespat. De inhaalslag als zuivelland is een harde confrontatie. Boeren raken financieel in de knel. Klap op de vuurpijl: er is nieuwe overproductie. De zuivelfabrieken kunnen het niet aan.

Door Bert de Jong
 
 
Pagina 1 van 1