Op weg naar Friese universiteit van wereldklasse

Een open en inclusieve regionale faculteit moet de basis vormen van een concurrerend academisch klimaat in Friesland. De ‘Academie van Vriesland’ revisited.

Door Wio Joustra

Prof.dr. Jouke de Vries, de man die leiding geeft aan de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen is niet gespeend van ambitie. Leeuwarden als het nieuwe Atheen, twee eeuwen na de sluiting van ‘Franeker’?

Het academisch systeem in Fryslân moet ‘open en inclusief’ zijn om een klimaat te scheppen waarin in de toekomst een regionale faculteit van wereldklasse kan ontstaan, zegt decaan Jouke de Vries van de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân. 

Platform met netwerkfunctie

De elfde faculteit (van de RUG), zoals de Campus Fryslân ook wel wordt genoemd, is weliswaar een kleine faculteit maar volgens De Vries ook een platform met een netwerkfunctie. ,,We moeten in het noorden van het land samenwerken om hier de Universiteit van het Noorden of de Universiteit van Zuid-Scandinavië te ontwikkelen. Samenwerking is essentieel als we deel willen uitmaken van de concurrentiestrijd tussen de beste universiteiten in de wereld”, aldus De Vries.

Op woensdag 16 september hield hij op het stadhuis van Leeuwarden de Gemma Frisius lezing waarmee het academisch jaar 2015 – 2016 officieel is geopend. Ook in zijn rede, die hij uitsprak in het Engels, de academische lingua franca, stak de geboren Dearsumer zijn ambities ten overstaan van de noordelijke academische gemeenschap niet onder stoelen of banken.

De Vries noemt het aanhalen van de banden met de RUG, de stad Leeuwarden, de provincies Friesland en Drenthe en de universiteiten van Twente en Wageningen als de volgende logische stap in het ontwikkelingsproces van een academisch Fryslân. ,,Deze Universiteit van het Noordoosten zal kunnen concurreren met het samenwerkingsverband in Zuid-Holland tussen Leiden, Delft en Erasmus in Rotterdam en met de hoofdstad, waar de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit gaan fuseren.”

Hotspots van Friesland

De elfde faculteit wordt interdisciplinair en de activiteiten zullen theoretisch worden geïnspireerd door PPPE-formule – politiek, filosofie, psychologie en economie – en in economische en culturele zin op de ‘hotspots’ van Friesland: Water, Energie, Meertaligheid, Toerisme, Leefbaarheid, Gaming en High Tech Systems Materials, Biowetenschappen en Recht, bestuur en veiligheid. Daarin zullen de Friese kennisinstituten Wetsus, Dairy campus, de hogescholen Van Hall Larenstein, NHL en Stenden, de Fryske Akademy, de Waddenacademie, Tresoar en het MCL een belangrijke rol vervullen. Deze instituten vormen gezamenlijk de leefomgeving van de Campus Fryslân. Van de Graduate School zijn in deze instituten al 35 promovendi met onderzoek bezig.

De tweede tak van de CF is het Master College. Drie programma’s zijn al bezig: Watertechnologie (met Wetsus, RUG, Wageningen en Twente), Meem over transitie in de energiesector van fossiel naar duurzaam (met Twente) en meertaligheid (met de RUG), waarin de Friese taal wordt bestudeerd in relatie tot andere minderheidstalen. Volgens De Vries wil de RUG nog zeven andere academische masterprogramma’s ontwikkelen, samen met onder meer de drie Leeuwarder hogescholen. Uiteindelijk zal het Master College 400 studenten tellen.

De derde tak, het University College, moet nog opgericht worden. In de komende drie jaar zullen jaarlijks tweehonderd studenten – freshmen – hier hun intrede doen, maar de ambitie is om uiteindelijk naar een totaal van zeshonderd bachelor-studenten te groeien. De Vries: ,,Dat is erg belangrijk voor de economie van de stad en voor het culturele klimaat van Leeuwarden en Friesland.”  

Onderwijs-piramide

Graduate School, Master College en Residential College zijn onderling verbonden. De Vries: ,,Als we deze faculteit realiseren is de onderwijs-piramide in Friesland compleet. Het zal dan mogelijk zijn in deze provincie om van basisschool naar universiteit te gaan. Dat zal het succes zijn van de zogenoemde doorgaande leerlijnen. We hopen natuurlijk dat Friese studenten het University College in Leeuwarden zullen kiezen. Maar we willen ook studenten uit de rest van Europa en uit de hele wereld aantrekken. Een University College is tenslotte een internationaal honours college.”

Laatst gewijzigd op 16-09-2015 om 17:45 uur
Meer Fryslân

Mannen stofzuigen... de hele stad

Vuil en lawaai bestrijden in steden en dorpen: ga er maar aan staan. Het is dweilen met de kraan open. Zeker als er straks weer massaal vuurwerk wordt afgestoken. Maar er zijn opvallende ontwikkelingen. Mannen stofzuigen.... de hele stad. Of het eiland Terschelling.

Door André Keikes
 

Miljoenenproject bij Jorwert: een nieuw klooster

Een voetpad brengt de moderne pelgrims van het nieuwe klooster naar Jorwert, want daar blijft de tempel. Maar een vervallen boerderij buiten het dorp wordt de plek voor bezinning. De droom van dominee Hinne Wagenaar krijgt gestalte in Nij Kleaster.

Door Karin de Mik

Wilt u vrachtwagen bij de koffie?

Als belangen botsen kan de overheid het niet snel goed doen. De bevoorrading van winkels en horeca in de binnenstad is zo'n thema. Als bezoeker of terrasgast erger je je aan vrachtwagens voor je neus. Maar wanneer moeten winkels en horeca dan bevoorraad worden?

Door André Keikes
 

Publiek PC omarmt tactische kaatsers

Er was een blokjesincident, en er was een slag van de dag. Belangrijker is evenwel dat op de PC het kaatspubliek zich begint te roeren ten gunste van inzicht en tactiek en ten nadele van bruut geweld. Markeert de PC van 2017 een ommekeer of is dat slechts een illusie?

Door Wio Joustra
 
 
Pagina 1 van 28 | Volgende