Foto: Foto: janus van den Eijnden

Tieners en arts helpen ouderen eenzaamheid te verdringen met app

Een heitje voor een karweitje, maar dan als moderne Yoho-app. Huisarts Karin Groeneveld (47) uit Lemmer bedacht 'Young helps old': tieners helpen ouderen bij kleine klusjes: zij verdienen wat bij en ouderen krijgen hulp. En gezelschap. Haar idee van een app werd uitgeroepen tot Beste Zorgidee 2016. ,,Eenzaamheid kan mensen echt ziek maken.” 

Door Karin de Mik

Voor tieners is het vaak niet eenvoudig om een bijbaantje te vinden. Huisarts Karin Groeneveld hoorde het keer op keer van haar oudste dochter (15). ,,Voor veel baantjes moet je meerdere dagen per week beschikbaar zijn en vaak ook in de weekenden. Maar mijn dochter is dan aan het sporten en door de week is ze druk met school”, vertelt de Lemster huisarts.

Aan de andere kant treft ze in haar praktijk geregeld ouderen die aanlopen tegen de grenzen van de thuiszorg. ,,De overheid wil dat zij zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar er wordt bezuinigd op thuiszorg. Mantelzorg is er vaak niet of onvoldoende, omdat kinderen bijvoorbeeld ver weg wonen. En veel mensen hebben simpelweg geen middelen om particuliere hulp in te huren.” 

Winnende app van Lemster huisarts 

Toen viel het kwartje bij Groeneveld, vertelt ze. ,,Letterlijk aan de keukentafel met mijn drie dochters en hun vriendinnetjes ontstond het idee om tieners klusjes te laten doen voor oudere mensen. Bijvoorbeeld gras maaien, een boodschap doen, een kast opruimen, uitleggen hoe een I-pad werkt of samen een spelletje doen. Ik vroeg hun: zou dat wat zijn?”

Ze waren direct enthousiast, want zij kunnen wat bijverdienen en ze kunnen hun eigen tijd indelen. Groeneveld weet uit ervaring dat pubers altijd te weinig geld hebben. ,,Ze hebben daar zelfs een woord voor, 'skeer'. De financiële motivatie onder jongeren is dus groot.” De jongeren vonden dat yoho (“Young helps old”) het beste via een app opgezet kon worden. Groeneveld: ,,En dat snap ik, want de jeugd doet tegenwoordig alles met zijn I-pad of smartphone.” 

Mantelzorg 

Vlak voor de sluitingsdatum van het Beste Zorgidee van ONVZ Zorgverzekeraar half oktober stuurde de Lemster huisarts haar idee in. Tieners tussen de 12 en 18 jaar kunnen zich aanbieden voor klusjes van ouderen die op hun beurt 'klusjes' kunnen plaatsen.

De jury oordeelde dat Groenevelds idee het beste was en ze kreeg een geldbedrag van 10.000 euro. Daarmee worden een site en een daaraan gekoppelde app gebouwd cq ontwikkeld. Op dit moment is ze in gesprek met websitebouwers. “Het is de bedoeling dat we eenvoudig beginnen. Gewoon in Lemmer vraag en aanbod bij elkaar brengen, via mijn eigen netwerk en dat van collega-artsen en zorginstellingen.” 

Ze verwacht dat niet alleen ouderen zich aanmelden. ,,Ik denk dat ook mantelzorgers de app zullen gaan gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een vrouw wier man beginnend dementerend is. Zij kan voor twee uur een scholier vragen om bij haar man te komen, zodat zij er even uit kan.” 

'Eenzaamheid ouderen schrijnend' 

Behalve praktische hulp is het sociale aspect ook een belangrijk onderdeel van haar plan, stelt Groeneveld. In haar spreekkamer vertellen veel ouderen haar dat ze eenzaam zijn. ,,Ik heb het idee dat mensen smachten naar sociale verbondenheid. Voor velen is de thuiszorgmedewerker het enige contact op een dag met de buitenwereld. Die enorme eenzaamheid is echt schrijnend en geeft je als arts een machteloos gevoel. Eenzaamheid maakt mensen soms letterlijk ziek.”

Daar komt bij dat het aantal ouderen steeds verder zal toenemen. Nu is 1:8 mensen 65-plus, maar over vijftien jaar zal dat 1:4 zijn. ,,Het mooie van dit idee is dat er twee generaties bij elkaar komen en daar beiden voordeel van hebben. Voor ouderen kan het leuk zijn om te horen wat er onder tieners leeft en speelt en jongeren leren dat het leuk is iets te doen voor een ander.” Door het contact met een scholier kan het eenzaamheidsgevoel van ouderen minder groot worden, verwacht de huisarts. 

Groeneveld kreeg veel positieve reacties, zowel op haar idee als haar uitverkiezing. ,,Ouderen die ik in de spreekkamer zag vroegen of ze zich al konden aanmelden. Collega’s waren erg geïnteresseerd en vonden het een prachtig initiatief. En de jongeren reageerden ook erg enthousiast en zeiden: ,,Gaaf, wanneer kunnen we beginnen?” Net als hun ouders, die waren ook erg positief: ,,Fantastisch, hoorde ik vaak, “laten ze maar eens wat doen!” 

Privacy 

Momenteel is Groeneveld zich volop aan het oriënteren hoe ze haar idee het beste ten uitvoer kan brengen. ,,Toen ik de prijs won en veel in de publiciteit kwam, meldden zich de nodige commerciële partijen die de app wel wilden maken. Maar ik wil dat dit op geen enkele manier commercieel wordt; de uitdaging is om de site en de app kostendekkend te maken.” 

De grootste kans van slagen bestaat in eerste instantie uit een vrij eenvoudige website, denkt ze. ,,Ik zie de opzet van de site en de app als een ontwikkelproces, waar je gaandeweg steeds nieuwe functies aan kunt toevoegen.” 

Haar streven is om begin volgend jaar met Yoho te beginnen, eerst alleen in Lemmer. ,,Met een kleine groep mensen uit onze eigen praktijk. Als het hier in Lemmer succesvol wordt, kan het landelijk worden uitgerold.” Dat moet dan wel kleinschalig vanuit een wijk, dorp of stad gebeuren. ,,In die zin moet Yoho een plaatselijk initiatief blijven.”

De app zal uit overwegingen van veiligheid en privacy worden afgeschermd. ,,Ouderen en jongeren die binnen een straal van vijf kilometer van elkaar wonen, kunnen dan met elkaar via website of app een afspraak maken.” Ze denkt de jeugd te bereiken via hun social medianetwerk als Snapchat, Pinterest en Facebook. ,,Jongeren verspreiden berichtjes heel snel. Als dit idee aanslaat krijg je vanzelf mond-tot-mondreclame. En als het hier in Lemmer werkt, hebben anderen direct een concept waarmee ze ook aan de slag kunnen.” 

Laatst gewijzigd op 05-12-2016 om 16:35 uur
Meer Gezond en Groen

Groene tuin is goed voor mens, dier en planeet

De gemeente Leeuwarden stimuleert de inwoners met subsidie een groenere stad te maken. Bij woningen zie je tegenwoordig vooral tegels en stenen. Maar al die stenen zijn slecht voor mens, dier en planeet. Operatie Steenbreek doet er wat aan, ook in Leeuwarden.

Door André Keikes
 
 
 

Tieners en arts helpen ouderen eenzaamheid te verdringen met app

Een heitje voor een karweitje, maar dan als moderne Yoho-app. Huisarts Karin Groeneveld (47) uit Lemmer bedacht 'Young helps old': tieners helpen ouderen bij kleine klusjes: zij verdienen wat bij en ouderen krijgen hulp. En gezelschap. Haar idee van een app werd uitgeroepen tot Beste Zorgidee 2016. ,,Eenzaamheid kan mensen echt ziek maken.” 

Door Karin de Mik
 

Meldingsplicht voor hazenpest

De hazenpest is terug. Artsen krijgen op gezag van de minister van volksgezondheid een meldingsplicht. Dit moet verspreiding van de ziekte in beeld brengen. 

Door De Redactie
 

Han Olff: ’Voedselweb Waddenzee brokkelt af’  

Han Olff, hoogleraar ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, maakt zich grote zorgen over het voedselweb in de Waddenzee. Dat is in verval. Zeegrasvelden en mosselbanken zijn verdwenen. Net als grote zeevissen als kabeljauw en wijting. Zijn oplossing: visserij, delfstofwinning en havenactiviteiten beperken.  

Door Karin de Mik
 
 

Boeren in de etalage van de samenleving

De harde kritiek van burgers op de kaalslag van het Friese platteland kon niet uitblijven na de ongebreidelde groei van de melkplas en bijbehorende meststroom door het verdwijnen van het melkquotum. Vooralsnog reageren boeren op ouderwets defensieve wijze.

Door Nico Hylkema
 
 

Meer soorten vis in Friese wateren

Vissen houden van planten. Waar het riet mag ruisen en de waterlelies mogen bloeien, daar zijn de vissen in de Friese wateren. Er is daar duidelijk herstel van de visstand.

Door De Redactie
 

Hoe een legkip te redden

Dierenactiviste Jacqueline Verschuren redt legkippen uit de bio-industrie. Op haar erf in Twijzelerheide scharrelen ze rond. Ze zijn vrijgekocht.

Door Karin de Mik

Fries heeft het meeste gras per inwoner

Friezen hebben de meeste landbouwgrond om zich heen. Om precies te zijn 4000 vierkante meter per inwoner; een half voetbalveld groot. Alleen de Drenten en de Zeeuwen komen er bij in de buurt.

Door De Redactie
 
 

Fryslân met dwangsom op de knieën om kievitseieren

Hoogste tijd dat het afgelopen is met die altijd lastige Friezen, denken ze in Den Haag. Armanda Stuiver is geëerd als vindster van het eerste Friese kievitsei in 2016, maar nu wordt paal en perk gesteld. Met een dwangsom moet de vogelwachtersbond BFVW buigen. 

Door De Redactie
 

De grootverdieners in Friese zorg: MCL aan de top

Exact 1107 topbestuurders in de publieke en semipublieke sector verdienen meer dan de wettelijke norm. Onder hen zijn 26 Friezen. Met name de zieken- en ouderenzorg blijkt goed betaald. Even huiveren over wat ze in Friesland toucheren. Lees en reken mee in de lange lijst.

Door De Redactie
 

Opnieuw op de bres voor het Wad, maar anders

De Waddenvereniging viert feest. De natuurorganisatie staat stil bij het vijftigjarig bestaan. Van felle strijd naar consensus met bewoners. En een opdracht: de Waddenzee is als biosfeerregio onvoldoende benut, stelt Andrée van Es. 

Door Karin de Mik
 
 
 

Eerste ei? Fries actieplan voor nood weidevogels

Het gaat slecht met de weidevogels. In twintig jaar tijd zijn er de helft minder grutto's en kieviten. Er is Friese ambitie voor een grote omslag. Of het eerste kievitsei nou geraapt wordt of niet. Die discussie leidt af van de nood onder weidevogels.

Door Bert de Jong
 

Veel katten zijn moordenaars

In Friesland worden jaarlijks 1820 zwerfkatten gevangen. Een veelvoud ervan zwerft ongezien rond in steden en op landerijen. Het advies: alle katten verplicht castreren. Anders is er geen houden aan.

Door De Redactie
 

Zomer 2015: daar is de hittegolf

Zaterdag 4 juli: de hittegolf in Nederland is officieel. Een hittegolf: voor velen een zucht van verlichting: eindelijk zomer. Voor anderen zuchten. Het is een gevolg van extra broeikasgassen als CO2.

Door De Redactie

Friesland is aan zet voor beperking CO2

De Nederlandse staat doet veel te weinig om het klimaatprobleem te verminderen. In plaats van met 17 procent moet de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent terug in 2020. Friesland kan niet achterover leunen. Het klimaatakkoord van Parijs verplicht.

Door Nico Hylkema
 

Op weg naar andere Friese zorg

De droom wordt werkelijkheid. Het Leeuwarder ziekenhuis MCL wordt hét topziekenhuis van Friesland voor de specialistische zorg. Een miljoeneninvestering in 2016 is de volgende stap op weg naar andere Friese zorg.

Door Bert de Jong
 

De beste aarde van het land

Het nieuws anno 2015 is een alarmerend lange rij berichten over milieuvervuiling, klimaatverandering, dubieus gedrag van multinationals en politici die het ook niet meer weten. Wat moet je als machteloze burger? Dan ga je moestuinieren.

Door André Keikes
 
 
 
 
Pagina 1 van 1