Herdenkingsbankje in het bos voor opa

Staatsbosbeheer zoekt sinds de verzelfstandiging nieuwe wegen om aan geld te komen. Crowdfunding voor een extraatje in de Friese natuur.

Door De Redactie

Een bankje in het bos als aandenken voor opa? Een picknickset voor die overleden vriend? Het kan allemaal in de natuur van Staatsbosbeheer. De terreinbeheerder is op de commerciële toer. Ze zoekt nieuwe wegen om aan privaat geld te komen.

In Friesland kwamen zo al drie nieuwe projecten van de grond. In Wolvega werd 2500 euro opgehaald voor nieuw lesmateriaal over de Rottige Meente en het opknappen van de oude turfbok. Staatsbosbeheer kreeg er geen subsidie voor en riep de hulp in van particulieren. Met succes; het streefbedrag is binnen.

In Opsterland kwam 10.000 euro beschikbaar voor een nieuwe kabelbaan in Speelbos Sparjebird. En in het Drents-Friese Wold was het blotevoetenpad hoognodig aan vervanging toe. Het hout uit het omliggende bos was verrot. Voor 10.000 euro aan privaat geld kwam hier een ‘blote-voetenpad 2.0’.

Commerciële koers

Het rijk is maar wat blij met de commerciële koers van de publieke organisatie. Losse acties vergroten bovendien de maatschappelijke betrokkenheid bij het Nederlandse natuurbeleid, stelt staatssecretaris Martijn van Dam. In 1998 werd de verzelfstandiging geregeld in de Wet Verzelfstandiging Staatsbosbeheer.

Via een apart convenant met het ministerie van economische zaken in 2014 is heel concreet geregeld dat er een stichting komt die nieuwe projecten lanceert. Deze Stichting Buitenfonds zag in 2015 het levenslicht. Vorig jaar startten door het hele land 29 projecten. Daarvan haalden er 11 het streefbedrag binnen.

Adopteer een schaap

Op de Sallandse Heuvelrug is voor 50 euro een schaap te adopteren. Wie er vier of meer betaalt mag een dag op stap met de schaapherder. In Kuinre moeten bankjes komen bij het kasteel van Hendrik de Crane, in de Millingerwaard broedvlotjes voor de zwarte stern en de eenzame eik op de Amerongse Berg kreeg gezelschap van acht nieuwe bankjes.

Eind vorig jaar werd in de Tweede Kamer de motie-Lodders aangenomen die de regering oproept onderzoek te doen naar een systeem van vouchers; particulieren of bedrijven geven geld en krijgen in ruil daarvoor iets terug.

Via het Buitenfonds gebeurt dat nu. Donateurs profiteren van extraatjes (ze mogen een dag snoeien met de boswachter of krijgen korting in de SBB-winkel) en zakelijke geldschieters die minimaal 2000 euro per jaar bijpassen mogen als tegenprestatie natuurlijk vergaderen in een van de buitencentra.

Herdenkingsbankje

Een tweede nieuwe geldstroom is de verkoop van hout uit het eigen bos in de vorm van herdenkingsbankjes. De eerste twintig bankjes zijn inmiddels geplaatst. Verenigingen, particulieren of bedrijven kunnen er een laten neerzetten ter herinnering aan een overledene. Samen met de boswachter bepalen ze de plek. Staatsbosbeheer wil het project ‘In memoriam’ de komende maanden actief promoten.

De meubels zijn niet goedkoop. Een picknickset kost 985 euro, een bankje zonder rugleuning kost 295 euro en een bankje met rugleuning kost 445 euro. Alleen op dat laatste is plek voor een herinneringsplaatje van de schenker voor de overledene.

Uitvaartkist

Wie zijn eigen afscheid vast wil regelen kan bij Staatsbosbeheer terecht voor een groene uitvaartkist. Die zijn er in de varianten den, beuk en populier, met een volgens de kleurenfolder zacht gewatteerde katoenen binnenkant en een kussen van maisvlokken.

Afgelopen jaar is het assortiment uitgebreid met biologisch afbreekbare urnen van Hollands hout. Per verkochte urn gaat 25 euro rechtstreeks naar de kas van Staatsbosbeheer, voor het beheer van natuur.

Bijkomend voordeel: wie kiest voor de groene urn krijgt automatisch het recht om na zijn crematie te worden uitgestrooid in een natuurgebied van Staatsbosbeheer.

Meer eigen inkomsten

Staatsbosbeheer beheert in Nederland 265.000 hectare natuur. Dat doet de organisatie in opdracht van de overheid, aan wie zij jaarlijks verantwoording aflegt. De minister van economische zaken is politiek verantwoordelijk.

Volgens het laatst gepubliceerde jaarverslag boekte Staatsbosbeheer in 2015 een omzet van 165,8 miljoen euro. De helft hiervan komt uit eigen inkomsten (de verkoop van hout, biomassa, verhuur en verpachting van terreinen aan ondernemers en particulieren).

De provincies dragen ruim een derde bij (56,5 miljoen euro) voor natuurbeheer. Het ministerie betaalt 26,7 miljoen euro mee aan organisatiekosten.

Het aandeel eigen inkomsten ten opzichte van de totale opbrengsten van Staatsbosbeheer klom in een jaar tijd van 48,3 procent naar 49,8 procent.

Boswachters in een ijsbad

De Ziekte van Lyme is voor boswachters een groot risico. Het jaarverslag noemt een bijzonder project waarmee in het Noorden is geëxperimenteerd; Lyme on Ice. De methode is gebaseerd op het gedachtengoed van ‘Iceman’ Wim Hof.

Boswachters kregen les in ademhalingstechnieken, ze kregen koudetrainingen en meditatieoefeningen, allemaal volgens het idee dat de menselijke geest de afweer tegen ziektes kan vergroten of ziekteprocessen kan terugdringen.

Zestien werknemers, meldt Staatsbosbeheer, dompelden zich daadwerkelijk onder in ijsbaden, gingen dagelijks koud douchen en hielden hun scores bij. ,,De resultaten zijn bemoedigend; veertien deelnemers bemerkten een verbetering van soms wel 83 procent ten opzicht van het startmoment.’’
Meer Gezond en Groen

Groene tuin is goed voor mens, dier en planeet

De gemeente Leeuwarden stimuleert de inwoners met subsidie een groenere stad te maken. Bij woningen zie je tegenwoordig vooral tegels en stenen. Maar al die stenen zijn slecht voor mens, dier en planeet. Operatie Steenbreek doet er wat aan, ook in Leeuwarden.

Door André Keikes
 
 
 

Tieners en arts helpen ouderen eenzaamheid te verdringen met app

Een heitje voor een karweitje, maar dan als moderne Yoho-app. Huisarts Karin Groeneveld (47) uit Lemmer bedacht 'Young helps old': tieners helpen ouderen bij kleine klusjes: zij verdienen wat bij en ouderen krijgen hulp. En gezelschap. Haar idee van een app werd uitgeroepen tot Beste Zorgidee 2016. ,,Eenzaamheid kan mensen echt ziek maken.” 

Door Karin de Mik
 

Meldingsplicht voor hazenpest

De hazenpest is terug. Artsen krijgen op gezag van de minister van volksgezondheid een meldingsplicht. Dit moet verspreiding van de ziekte in beeld brengen. 

Door De Redactie
 

Han Olff: ’Voedselweb Waddenzee brokkelt af’  

Han Olff, hoogleraar ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, maakt zich grote zorgen over het voedselweb in de Waddenzee. Dat is in verval. Zeegrasvelden en mosselbanken zijn verdwenen. Net als grote zeevissen als kabeljauw en wijting. Zijn oplossing: visserij, delfstofwinning en havenactiviteiten beperken.  

Door Karin de Mik
 
 

Boeren in de etalage van de samenleving

De harde kritiek van burgers op de kaalslag van het Friese platteland kon niet uitblijven na de ongebreidelde groei van de melkplas en bijbehorende meststroom door het verdwijnen van het melkquotum. Vooralsnog reageren boeren op ouderwets defensieve wijze.

Door Nico Hylkema
 
 

Meer soorten vis in Friese wateren

Vissen houden van planten. Waar het riet mag ruisen en de waterlelies mogen bloeien, daar zijn de vissen in de Friese wateren. Er is daar duidelijk herstel van de visstand.

Door De Redactie
 

Hoe een legkip te redden

Dierenactiviste Jacqueline Verschuren redt legkippen uit de bio-industrie. Op haar erf in Twijzelerheide scharrelen ze rond. Ze zijn vrijgekocht.

Door Karin de Mik

Fries heeft het meeste gras per inwoner

Friezen hebben de meeste landbouwgrond om zich heen. Om precies te zijn 4000 vierkante meter per inwoner; een half voetbalveld groot. Alleen de Drenten en de Zeeuwen komen er bij in de buurt.

Door De Redactie
 
 

Fryslân met dwangsom op de knieën om kievitseieren

Hoogste tijd dat het afgelopen is met die altijd lastige Friezen, denken ze in Den Haag. Armanda Stuiver is geëerd als vindster van het eerste Friese kievitsei in 2016, maar nu wordt paal en perk gesteld. Met een dwangsom moet de vogelwachtersbond BFVW buigen. 

Door De Redactie
 

De grootverdieners in Friese zorg: MCL aan de top

Exact 1107 topbestuurders in de publieke en semipublieke sector verdienen meer dan de wettelijke norm. Onder hen zijn 26 Friezen. Met name de zieken- en ouderenzorg blijkt goed betaald. Even huiveren over wat ze in Friesland toucheren. Lees en reken mee in de lange lijst.

Door De Redactie
 

Opnieuw op de bres voor het Wad, maar anders

De Waddenvereniging viert feest. De natuurorganisatie staat stil bij het vijftigjarig bestaan. Van felle strijd naar consensus met bewoners. En een opdracht: de Waddenzee is als biosfeerregio onvoldoende benut, stelt Andrée van Es. 

Door Karin de Mik
 
 
 

Eerste ei? Fries actieplan voor nood weidevogels

Het gaat slecht met de weidevogels. In twintig jaar tijd zijn er de helft minder grutto's en kieviten. Er is Friese ambitie voor een grote omslag. Of het eerste kievitsei nou geraapt wordt of niet. Die discussie leidt af van de nood onder weidevogels.

Door Bert de Jong
 

Veel katten zijn moordenaars

In Friesland worden jaarlijks 1820 zwerfkatten gevangen. Een veelvoud ervan zwerft ongezien rond in steden en op landerijen. Het advies: alle katten verplicht castreren. Anders is er geen houden aan.

Door De Redactie
 

Zomer 2015: daar is de hittegolf

Zaterdag 4 juli: de hittegolf in Nederland is officieel. Een hittegolf: voor velen een zucht van verlichting: eindelijk zomer. Voor anderen zuchten. Het is een gevolg van extra broeikasgassen als CO2.

Door De Redactie

Friesland is aan zet voor beperking CO2

De Nederlandse staat doet veel te weinig om het klimaatprobleem te verminderen. In plaats van met 17 procent moet de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent terug in 2020. Friesland kan niet achterover leunen. Het klimaatakkoord van Parijs verplicht.

Door Nico Hylkema
 

Op weg naar andere Friese zorg

De droom wordt werkelijkheid. Het Leeuwarder ziekenhuis MCL wordt hét topziekenhuis van Friesland voor de specialistische zorg. Een miljoeneninvestering in 2016 is de volgende stap op weg naar andere Friese zorg.

Door Bert de Jong
 

De beste aarde van het land

Het nieuws anno 2015 is een alarmerend lange rij berichten over milieuvervuiling, klimaatverandering, dubieus gedrag van multinationals en politici die het ook niet meer weten. Wat moet je als machteloze burger? Dan ga je moestuinieren.

Door André Keikes
 
 
 
 
Pagina 1 van 1