Als kiezers hun hart volgen....

Uit bijkans alle onderzoeken in dit land blijkt een sluimerende ontevredenheid met de huidige gang van zaken in de maatschappij. We willen wat anders maar wat?

Door Nico Hylkema

Een kleine veertig jaar marktwerking en technocratisch bestuur hebben ons tot een besluiteloos volkje gemaakt. Op 18 maart mogen we weer naar de stembus en je hoeft geen groot ziener te zijn om te voorspellen dat er na die verkiezingen niets zal veranderen. De sluimerende ontevredenheid uit zich niet in duidelijk andere politieke keuzes. Het is allemaal toch een pot nat, is een veel gehoorde klacht. Kijk je naar de grotere partijen dan zit er wel een kern van waarheid in die klacht.

Uit de besluiteloosheid valt de populariteit van de kieswijzers te verklaren Er valt ook wel iets voor te zeggen. Je kunt tenminste op basis van concrete voorbeelden zien welke partij het dichtst bij je voorkeuren staat. Helaas nemen we dit ook weer niet al te serieus. De mensen die echt verandering willen, weg van de marktgerichte, technocratische politiek van de afgelopen decennia, die meer aandacht voor de omgeving willen, eindigen veelal met een stemadvies dat nogal eens in het voordeel van de Partij voor de Dieren uitvalt.

Slechts weinigen nemen dit advies ter harte. Het vraagt enige durf. Financieel geograaf Ewald Engelen bijvoorbeeld kiest – aangestuurd door de rotsvaste overtuiging dat we echt zullen moeten veranderen om niet weer in een ellendige niet alleen financiële crisis te belanden – voor de PvdD. Een keuze die programmatisch en qua stemgedrag in de tweede kamer gezien zo gek niet is.

Op Twitter reageren mensen een beetje lacherig wanneer hun kieswijzeradvies bij de PvdD uitkomt. Zouden ze serieus de kieswijzers volgen dan zou er een politieke aardverschuiving volgen. De PvdD zou wel eens heel groot kunnen worden. Toch komen ze in peilingen niet veel verder dan enkele zetels. Tja, dat zit natuurlijk wel een beetje in de naam en angst voor het onbekende.

Bovendien zijn traditioneler politici en in hun kielzog de mainstream media er erg goed in geslaagd de partij te framen als caviaknuffelaars en nog beter in het doodzwijgen van het feitelijke programma. Waar zo langzamerhand het stemmen op de PVV min of meer salonfähig is geworden of in ieder geval reden voor discussie want 'we moeten het wel serieus nemen', moet je in gezelschap niet zeggen op de PvdD te stemmen. Enig hoongelach en plagerij is je deel.

Gebrek aan vertrouwen in de partij als serieuze politieke stroming is kennelijk het grootste probleem en misschien ook wel een beetje angst voor het onbekende van echte verandering. Niet traditioneel links of rechts, dat is ook een drempel. En waar je als potentiële stemmer op de PVV nog flink wordt bewerkt om dat toch maar niet te doen, heb je als stemmer op de PvdD alleen de lachers op je hand. Ongevaarlijk kennelijk. Behalve bij boeren die zich er door bedreigd voelen.

De aanvankelijke steun van intelligentsia, zoals schrijver Maarten ’t Hart, is een beetje weggevallen door de sektebeschuldiging aan het adres van de oprichters van de partij, veelal zevendedags adventisten als Niko Koffeman en Marianne Thieme. Maar goed daar staat een Esther Ouwehand tegenover, die je hiervan niet kunt betichten en het partijprogramma en stemgedrag getuigen hier al evenmin van. De scheiding tussen religie en politiek werkt hier prima.

De huidige peilingen geven een verschuiving naar rechts te zien. En dat stemt weer helemaal niet overeen met de algemene stemming in het land. Nu gaat het om provinciale verkiezingen met gevolgen voor de samenstelling van de eerste kamer. Kennelijk vinden de meeste mensen dat niet zo belangrijk gezien de bevoegdheden van beide organen, al maakt het kabinet zich er wel zorgen over.

Want het is natuurlijk wel een oordeel over het landelijk beleid. Links profiteert niet van de onvrede met het gevoerde beleid. Misschien moeten we toch maar een beetje over de schaamte heen stappen en de kieswijzer volgen. Het zou wel eens een verrassende wending kunnen geven. Een mooie test voor de eerstvolgende verkiezingen van de Tweede Kamer.
Meer Podium

 

Catalonië heeft waar Friezen van kunnen dromen

Heeft de autonome regio Catalonië niet alles waar Friezen alleen van kunnen dromen? De Friese partij FNP betuigt steun aan de Catalanen. Maar er duikt gevaar op bij het streven naar onafhankelijkheid. Spanje koerst af op een echte institutionele crisis.

Door Nico Hylkema
 

Gedachtenkronkels rondom Snitserdyk

Een Hayo-weg langs de spoorlijn Sneek-Leeuwarden is een duur en overbodig plan vol met nadelen. Het tast het eeuwenoude weidelandschap aan, maar maakt in de toekomst zelfs de spoorverbinding tussen Sneek en Leeuwarden onzeker.

Door Wiebe Dooper
 

Culturele Hoofdstad 2018, een echt volksfeest?

Ha, concrete plannen. Echte cultuur in 2018, als Fryslân bol staat van de festiviteiten in het kader van Culturele Hoofdstad. Maar nee, toch niet. Gedeputeerde Sietske Poepjes belooft dat het een echt volksfeest wordt. 

Door Nico Hylkema
 

Boerenopstand tegen fosfaatrechten?

Het is 2016: er is in Nederland te veel melk en er is te veel mest. Melkveehouders hebben gas gegeven, maar zodanig dat de Europese fosfaatregels worden overschreden. Dus worden boeren opnieuw aan banden gelegd. Of komt er een boerenopstand?

Door Nico Hylkema

Gevaarlijk spel met democratie

Het gaat niet goed in het welvarende Westen. Het is een gevoel dat na elke verkiezing sterker wordt. Na een heftige economische crisis, de afwenteling van de schade op de middenklasse en nu een stroom echte vluchtelingen zou je verwachten dat mensen gaan nadenken. 

Door Nico Hylkema
 

De ene tragedie is de andere niet

‘We zijn in oorlog’. Althans, volgens de Franse president, volgens de Nederlandse premier en volgens andere wereldleiders. Maar zijn dat niet gewoon loze woorden die wanhoop en machteloosheid verbergen? En wordt er door de media niet disproportioneel gereageerd op de Parijse tragedie? Of zit het toch anders? 

Door Wio Joustra
 
 

Asielzoekers leggen vooral probleem Nederland bloot

Heeft de denker van het vaderland Marli Huijer gelijk als ze bang is voor een tweedeling in Nederland tussen de angstige burgers tegen asielzoekers en voorstanders van een humane opvang? Er is inderdaad een omslag geweest na een aanvankelijke hartverwarmende stemming van bereidheid tot opvang na de foto van het verdronken jochie. Het momentum is voorbij.

Door Nico Hylkema
 
 

Daadkracht...

Je hoeft geen helderziende te zijn om nu al de rampzalige gevolgen te zien van de daadkracht die onze politici de afgelopen jaren heeft bevangen. Je houdt je hart vast voor wat er mogelijk nog volgt.

Door Nico Hylkema
 

Gewaagde kritiek op de euro

Jarenlang werd iedereen met kritiek op de invoering van de euro en vooral de wijze waarop weggezet als populist. Een econoom als Arjo Klamer werd amper meer serieus genomen na zijn kritiek op die invoering. Ook nu zijn gelijk is gebleken is zijn positie nog steeds die van de nar.

Door Nico Hylkema
 

Maak werk van het basisinkomen

Nederland moet werk maken van het basisinkomen. Het idee van volledige werkgelegenheid is een waanidee. Toch houdt politiek hier nog stug aan vast. Juist Friesland zou een mooie proeftuin zijn.

Door Nico Hylkema
 

De nar spreekt en de Kening houdt van humor

Als cabaretier Jan Jaap van der Wal zich bij RTL Late Night vrolijk maakt over Leeuwarden als de Culturele Hoofdstad 2018 blijft het eigenlijk verdacht stil. De op de korrel genomen personen houden zich wijselijk stil onder het motto wie geschoren wordt moet stil zitten

Door Nico Hylkema
 

Tijd voor een boerenopstand?

Te veel melk en ook te veel mest. Een ieder kon het aan zien komen. De verrassing zit in de snelheid waarmee het zich voltrekt. Nederland overschrijdt de Europese fosfaatregels. Weer worden boeren gebonden aan regels. Of is het tijd voor een boerenopstand?

Door Nico Hylkema
 
Pagina 1 van 1