Alleenverdieners hopen op meer dan christelijke partijen

In het nieuwe belastingstelsel krijgen de alleenverdieners het voor de kiezen. Tenzij er geluisterd wordt naar drie christelijke partijen.

Door Nico Hylkema

Het is een merkwaardig meningsverschil tussen de drie christelijke partijen en de zogeheten progressieve en liberale partijen. De drie eerstgenoemden vinden dat alleenverdieners – degenen die in hun eentje een huishouden onderhouden – niet benadeeld mogen worden in een nieuw belastingstelsel. De rest vindt van wel.

Ooit kreeg je als alleenverdiener een flinke vrijstelling van de belastingheffing, juist vanwege dat alleenverdienerschap. Toen werd dit nog als een verdienste gezien. Later veranderde dit in een overdraagbare heffingskorting. Er leek niets te veranderen, want hetgeen de alleenverdiener kwijtraakte kreeg zijn partner als een soort van belastingteruggave wegens het ontbreken van verdiensten. Die alleenverdiener kreeg het belastingvoordeel toch maar dankzij het feit, dat zijn partner niet werkte.

Dat leek maar zo, want er veranderde wel degelijk iets voor gezinnen waar de alleenverdiener een inkomen had waardoor hij – dat was het meestal – in het hoge belastingtarief viel. Door de overdracht aan de niet-verdienende partner verminderde het belastingvoordeel, want de laatste kreeg €1987 in maandelijkse bedragen van zo’n €180 op de rekening. Minder dan de helft van de korting op de belastinggrondslag van voordien. 

Geen stimulans

Voor progressieve partijen bleef het een steen des aanstoots. Immers vrouwen die dit bedrag kregen werden niet gestimuleerd te werken wanneer ze minder dan €2000 per jaar konden verdienen. En alleen met werken zouden vrouwen financieel onafhankelijk worden van de man. Met €2000 per jaar dus al. De ‘aanrechtsubsidie’ noemden de partijen en zelfs de Belastingdienst het neerbuigend. 

In 2009 kondigde het kabinet aan dat de heffingskorting op termijn zou verdwijnen. Alleen mensen geboren voor 1972 bleven buiten schot. De enkeling die terecht opmerkte dat hiermee vooral de minst verdienenden werden geraakt – want juist daar komen de alleenverdieners nog veel voor – werd weggehoond als conservatief. Die wilde de vrouw achter het aanrecht houden.

Belastinghervorming

In de nu aangekondigde belastinghervorming is de  hele overdraagbare heffingskorting weggestreept. Hiermee komt een einde aan een tijdperk. Voor progressieve partijen een tijdperk waarin de vrouw door belastingvoordelen buiten het arbeidsproces werd gehouden, voor anderen een tijdperk waarin alleenverdieners beloond werden voor hun opofferingsgezindheid.

Het is maar hoe je het wilt zien. In ieder geval gaan er veel gezinnen op achteruit en tweeverdieners hebben juist profijt van zo’n belastinghervorming. Het wringt een beetje. Hoe progressief is het mensen te straffen die vaak helemaal niet zo vrijwillig buiten het arbeidsproces staan en partners die daardoor al dan niet gedwongen de bekostiging van een huishouden alleen voor hun rekening nemen? 

Bijstand

Probeer maar eens een bijstandsuitkering te krijgen als je een partner hebt met een inkomen. Dan zou je de redenering van de progressieve partijen volgend die bijstandsuitkering moeten toekennen. Het ging toch om de financiële onafhankelijkheid van de vrouw? Zover gaat men liever niet.

Het heeft ook wel iets aparts dat het vooral jongeren treft, die het toch al moeilijk hebben gezin en werk te combineren. De ouderen, vaak al uit de kinderen, blijven min of meer buiten schot. Nee, bij de jongere generaties moeten echt beide partners werken, vinden de progressieve partijen en het liefst in volledige banen. Terwijl er steeds minder banen zijn.

Feitelijk past het natuurlijk wel in een patroon van afbraak van de verzorgingsstaat. Een proces waar progressieve partijen, ook die zichzelf socialistisch noemen, van harte aan deelnemen. Maar noem het dan ook zo. Dat drie christelijke partijen het nog voor de alleenverdiener opnemen valt hen te prijzen. Alleen werkt het wel wat stigmatiserend, alsof alleen christenen nog alleenverdieners kennen.

Laatst gewijzigd op 11-11-2015 om 21:46 uur
Meer Podium

 

Catalonië heeft waar Friezen van kunnen dromen

Heeft de autonome regio Catalonië niet alles waar Friezen alleen van kunnen dromen? De Friese partij FNP betuigt steun aan de Catalanen. Maar er duikt gevaar op bij het streven naar onafhankelijkheid. Spanje koerst af op een echte institutionele crisis.

Door Nico Hylkema
 

Gedachtenkronkels rondom Snitserdyk

Een Hayo-weg langs de spoorlijn Sneek-Leeuwarden is een duur en overbodig plan vol met nadelen. Het tast het eeuwenoude weidelandschap aan, maar maakt in de toekomst zelfs de spoorverbinding tussen Sneek en Leeuwarden onzeker.

Door Wiebe Dooper
 

Culturele Hoofdstad 2018, een echt volksfeest?

Ha, concrete plannen. Echte cultuur in 2018, als Fryslân bol staat van de festiviteiten in het kader van Culturele Hoofdstad. Maar nee, toch niet. Gedeputeerde Sietske Poepjes belooft dat het een echt volksfeest wordt. 

Door Nico Hylkema
 

Boerenopstand tegen fosfaatrechten?

Het is 2016: er is in Nederland te veel melk en er is te veel mest. Melkveehouders hebben gas gegeven, maar zodanig dat de Europese fosfaatregels worden overschreden. Dus worden boeren opnieuw aan banden gelegd. Of komt er een boerenopstand?

Door Nico Hylkema

Gevaarlijk spel met democratie

Het gaat niet goed in het welvarende Westen. Het is een gevoel dat na elke verkiezing sterker wordt. Na een heftige economische crisis, de afwenteling van de schade op de middenklasse en nu een stroom echte vluchtelingen zou je verwachten dat mensen gaan nadenken. 

Door Nico Hylkema
 

De ene tragedie is de andere niet

‘We zijn in oorlog’. Althans, volgens de Franse president, volgens de Nederlandse premier en volgens andere wereldleiders. Maar zijn dat niet gewoon loze woorden die wanhoop en machteloosheid verbergen? En wordt er door de media niet disproportioneel gereageerd op de Parijse tragedie? Of zit het toch anders? 

Door Wio Joustra
 
 

Asielzoekers leggen vooral probleem Nederland bloot

Heeft de denker van het vaderland Marli Huijer gelijk als ze bang is voor een tweedeling in Nederland tussen de angstige burgers tegen asielzoekers en voorstanders van een humane opvang? Er is inderdaad een omslag geweest na een aanvankelijke hartverwarmende stemming van bereidheid tot opvang na de foto van het verdronken jochie. Het momentum is voorbij.

Door Nico Hylkema
 
 

Daadkracht...

Je hoeft geen helderziende te zijn om nu al de rampzalige gevolgen te zien van de daadkracht die onze politici de afgelopen jaren heeft bevangen. Je houdt je hart vast voor wat er mogelijk nog volgt.

Door Nico Hylkema
 

Gewaagde kritiek op de euro

Jarenlang werd iedereen met kritiek op de invoering van de euro en vooral de wijze waarop weggezet als populist. Een econoom als Arjo Klamer werd amper meer serieus genomen na zijn kritiek op die invoering. Ook nu zijn gelijk is gebleken is zijn positie nog steeds die van de nar.

Door Nico Hylkema
 

Maak werk van het basisinkomen

Nederland moet werk maken van het basisinkomen. Het idee van volledige werkgelegenheid is een waanidee. Toch houdt politiek hier nog stug aan vast. Juist Friesland zou een mooie proeftuin zijn.

Door Nico Hylkema
 

De nar spreekt en de Kening houdt van humor

Als cabaretier Jan Jaap van der Wal zich bij RTL Late Night vrolijk maakt over Leeuwarden als de Culturele Hoofdstad 2018 blijft het eigenlijk verdacht stil. De op de korrel genomen personen houden zich wijselijk stil onder het motto wie geschoren wordt moet stil zitten

Door Nico Hylkema
 

Tijd voor een boerenopstand?

Te veel melk en ook te veel mest. Een ieder kon het aan zien komen. De verrassing zit in de snelheid waarmee het zich voltrekt. Nederland overschrijdt de Europese fosfaatregels. Weer worden boeren gebonden aan regels. Of is het tijd voor een boerenopstand?

Door Nico Hylkema
 
Pagina 1 van 1