Maak werk van het basisinkomen

Nederland moet werk maken van het basisinkomen. Het idee van volledige werkgelegenheid is een waanidee. Toch houdt politiek hier nog stug aan vast. Juist Friesland zou een mooie proeftuin zijn.

Door Nico Hylkema

Keer op keer halen politici het nieuws met banenplannen. In verkiezingstijd worden partijen heel blij van positieve doorrekeningen van hun plannen door het Centraal Planbureau. Zeker als hieruit blijkt dat het aantal banen dat hun plannen op zou leveren, blijkt te kloppen. Alleen wordt hierbij vergeten dat het CPB uitgaat van volledige werkgelegenheid.

Dus als je sociale uitkeringen kort of stopzet krijg je mensen wel aan het werk. Werkloosheid lijkt zo een keuze. Als er wel werk is en je bent werkloos moet je een zetje hebben om aan het werk te gaan. De werkelijkheid is natuurlijk heel anders.

Nederland telt officieel zo’n zeshonderdduizend werklozen. Dat zijn de geregistreerde mensen die werk zoeken. Tegenover die werklozen staan meestal rond de honderdduizend vacatures. Zelfs in de meest florissante tijden was er geen volledige werkgelegenheid.

Bovendien is de berekening aan kritiek onderhevig. Op de arbeidsmarkt, dat wil zeggen, alle mensen die in principe zouden kunnen werken, is het merkwaardig dat je alleen die mensen telt, die een werkloosheids- of bijstandsuitkering krijgen. Er zijn ook veel mensen zonder uitkering die zouden kunnen werken.

Er zitten veel mensen in de arbeidsongeschiktheidregeling, die met een beetje goede wil best zouden kunnen werken. Er zijn zo berekeningen te maken dat er in feite anderhalf miljoen mensen buiten het arbeidsproces staan, die kunnen werken. Alleen dat werk is er niet.

De mythe dat we mensen beschikbaar moeten houden voor de arbeidsmarkt omdat door de vergrijzing we over enkele jaren te weinig mensen beschikbaar hebben, blijkt niet houdbaar. Er verdwijnen momenteel duizenden banen door automatisering in de administratieve sector, die niet terug komen. Aan de onderkant komen er wellicht nog wat banen bij en de bovenkant zal misschien nog groeien. Het totaal zal nimmer zorgen voor volledige werkgelegenheid.

Dat zou niet erg hoeven te zijn. De roep dat het onbetaalbaar is, is onzin. Ook nu onderhouden we miljoenen mensen, die niet deelnemen aan het arbeidsproces. Gezegend is het land, dat zich dit kan veroorloven. Kennelijk is de productiviteit van de werkenden zo hoog, dat er voldoende geld wordt verdiend om de rest te onderhouden. 

Dat de verdeling van werk beter kan, is ongetwijfeld waar. Veel mensen werken zich het schompes, terwijl anderen doodongelukkig thuis zitten. Dit laatste wordt versterkt door het hameren op banenplannen en verdacht maken van uitkeringsgerechtigden. En het uitgangspunt dat er voldoende werk zou zijn.

Een basisinkomen zou hierin verandering kunnen brengen. En dan wel een inkomen dat niet uitgaat van een redelijk sober bestaan. Mensen die daar niet genoeg aan hebben, of om andere reden willen werken zullen dat echt wel blijven doen. Maar de noodzaak om je kapot te werken verdwijnt, als de basis al verzekerd is.

Experimenten met een basisinkomen zijn wat dit betreft hoopgevend. In Zwitserland lijkt het van de grond te komen. Op kleine schaal is er in Canada geëxperimenteerd en de resultaten waren hoopgevend. Mensen buiten het arbeidsproces werden zelfs gestimuleerd zich nuttig te maken door het verdwijnen van het nuttelozenstigma.

Historicus Rutger Bregman heeft er een heel boek ‘Gratis geld voor iedereen’ over geschreven en lijkt langzaam voet aan de grond te krijgen onder economen. Alleen in de politiek en de meeste media is gratis geld nog immer een taboe. Het wordt tijd dat de blinde vlek hier wordt doorbroken. Als eerste dient het dogma van volledige werkgelegenheid te verdwijnen, zeker bij het CPB. Elke politieke partij met banenplannen, dient ten diepste te worden gewantrouwd.

Zeker in gebieden met veel werkloosheid, zoals in Friesland heeft het werk, werk, werk-denken al te veel schade aangericht aan de omgeving. Wanhopige politici klampen zich er vast aan schadelijke werkgelegenheid, zoals intensieve landbouw, vervuilende industrie en defensie, terwijl nuttiger initiatieven worden afgeschoten als onproductief.  

Het zou mooi zijn van Friesland een proeftuin te maken voor het basisinkomen. Het zou wel eens kunnen leiden tot een duurzame economische en sociale bloei die ongekend is. Dan zou deze provincie een oord van rust, ruimte en gek genoeg voldoende, want beter verdeeld werk kunnen worden. En een voorbeeld voor heel Nederland. Idealistisch? Probeer het eens. Welke politieke partij pakt het op als een nieuw ideaal om aan vast te houden.
Meer Podium

 

Catalonië heeft waar Friezen van kunnen dromen

Heeft de autonome regio Catalonië niet alles waar Friezen alleen van kunnen dromen? De Friese partij FNP betuigt steun aan de Catalanen. Maar er duikt gevaar op bij het streven naar onafhankelijkheid. Spanje koerst af op een echte institutionele crisis.

Door Nico Hylkema
 

Gedachtenkronkels rondom Snitserdyk

Een Hayo-weg langs de spoorlijn Sneek-Leeuwarden is een duur en overbodig plan vol met nadelen. Het tast het eeuwenoude weidelandschap aan, maar maakt in de toekomst zelfs de spoorverbinding tussen Sneek en Leeuwarden onzeker.

Door Wiebe Dooper
 

Culturele Hoofdstad 2018, een echt volksfeest?

Ha, concrete plannen. Echte cultuur in 2018, als Fryslân bol staat van de festiviteiten in het kader van Culturele Hoofdstad. Maar nee, toch niet. Gedeputeerde Sietske Poepjes belooft dat het een echt volksfeest wordt. 

Door Nico Hylkema
 

Boerenopstand tegen fosfaatrechten?

Het is 2016: er is in Nederland te veel melk en er is te veel mest. Melkveehouders hebben gas gegeven, maar zodanig dat de Europese fosfaatregels worden overschreden. Dus worden boeren opnieuw aan banden gelegd. Of komt er een boerenopstand?

Door Nico Hylkema

Gevaarlijk spel met democratie

Het gaat niet goed in het welvarende Westen. Het is een gevoel dat na elke verkiezing sterker wordt. Na een heftige economische crisis, de afwenteling van de schade op de middenklasse en nu een stroom echte vluchtelingen zou je verwachten dat mensen gaan nadenken. 

Door Nico Hylkema
 

De ene tragedie is de andere niet

‘We zijn in oorlog’. Althans, volgens de Franse president, volgens de Nederlandse premier en volgens andere wereldleiders. Maar zijn dat niet gewoon loze woorden die wanhoop en machteloosheid verbergen? En wordt er door de media niet disproportioneel gereageerd op de Parijse tragedie? Of zit het toch anders? 

Door Wio Joustra
 
 

Asielzoekers leggen vooral probleem Nederland bloot

Heeft de denker van het vaderland Marli Huijer gelijk als ze bang is voor een tweedeling in Nederland tussen de angstige burgers tegen asielzoekers en voorstanders van een humane opvang? Er is inderdaad een omslag geweest na een aanvankelijke hartverwarmende stemming van bereidheid tot opvang na de foto van het verdronken jochie. Het momentum is voorbij.

Door Nico Hylkema
 
 

Daadkracht...

Je hoeft geen helderziende te zijn om nu al de rampzalige gevolgen te zien van de daadkracht die onze politici de afgelopen jaren heeft bevangen. Je houdt je hart vast voor wat er mogelijk nog volgt.

Door Nico Hylkema
 

Gewaagde kritiek op de euro

Jarenlang werd iedereen met kritiek op de invoering van de euro en vooral de wijze waarop weggezet als populist. Een econoom als Arjo Klamer werd amper meer serieus genomen na zijn kritiek op die invoering. Ook nu zijn gelijk is gebleken is zijn positie nog steeds die van de nar.

Door Nico Hylkema
 

Maak werk van het basisinkomen

Nederland moet werk maken van het basisinkomen. Het idee van volledige werkgelegenheid is een waanidee. Toch houdt politiek hier nog stug aan vast. Juist Friesland zou een mooie proeftuin zijn.

Door Nico Hylkema
 

De nar spreekt en de Kening houdt van humor

Als cabaretier Jan Jaap van der Wal zich bij RTL Late Night vrolijk maakt over Leeuwarden als de Culturele Hoofdstad 2018 blijft het eigenlijk verdacht stil. De op de korrel genomen personen houden zich wijselijk stil onder het motto wie geschoren wordt moet stil zitten

Door Nico Hylkema
 

Tijd voor een boerenopstand?

Te veel melk en ook te veel mest. Een ieder kon het aan zien komen. De verrassing zit in de snelheid waarmee het zich voltrekt. Nederland overschrijdt de Europese fosfaatregels. Weer worden boeren gebonden aan regels. Of is het tijd voor een boerenopstand?

Door Nico Hylkema
 
Pagina 1 van 1