Foto: Getekend Dagblad / André Keikes

Zonder visie werkt innovatie niet

Innovatie overlaten aan de private sector werkt niet. De zuivelcampus van Leeuwarden is het bewijs. Het kan anders.

Door Nico Hylkema

Een land heeft een visie nodig, een visie waar het heen wil. Dit is zo’n beetje de boodschap van de Amerikaanse econoom Mariana Mazzucato. Het is een gedachte die tegenovergesteld is aan die van het huidige kabinet. Premier Mark Rutte gaat er prat juist geen grote visie te hebben en veel opiniemakers lijken dat een opluchting te vinden. Ten opzichte van wat, vraag je je onwillekeurig af

Mazzucato haalt in VPRO’s  Tegenlicht de voorbeelden aan van John F. Kennedy met de aankondiging van de reis naar de maan. Een doel dat zoveel sectoren van de industrie een richting gaf, dat het tienduizenden banen creëerde. Of Denemarken waar de overheid vaststelde af te willen van fossiele brandstoffen, waardoor tal van industrieën floreren en het land voorop loopt in de ontwikkeling van windenergie.

De boodschap is duidelijk, innovatie alleen overlaten aan de private sector werkt niet. Ook niet met overheidssteun, zoals het topsectorenbeleid. Een fraai voorbeeld hiervan is de zuivelcampus van Leeuwarden. Innovatie staat hoog in het vaandel en ook duurzaamheid. Maar het is te vaag.

Productieverhoging

Het leidt tot een proefboerderij die toch vooral inzet op productieverhoging. Eerdere pleidooien om bijvoorbeeld de biologische veehouderij een steun in de rug te geven, werden door de toenmalige rector van de Wageningse universiteit geringschattend van de hand gewezen. ,,Daar voeden we de wereld niet mee,’’ was het argument.

Nu de productieverhoging een doodlopende weg blijkt, is het volstrekt onduidelijk hoe de zuivelcampus verder moet. Als de overheid - hier had de provincie best het voortouw mogen nemen - duidelijke en achteraf meetbare  doelen had gesteld, waarvan niet alleen de zuivelindustrie zou kunnen profiteren, zou de campus een internationaal voorbeeld kunnen worden. Waar tal van andere bedrijven weer van kunnen profiteren.

Deense aanpak

Het voordeel van de Deense aanpak is ook, dat neuzen allemaal dezelfde kant uitstaan. Als een land inzet op vervanging van de fossiele brandstofeconomie door een duurzame, hoef je ook niet met lagere overheden eindeloos te palaveren over windmolenparken. Ze komen er gewoon, want het is rijksoverheidsbeleid.

Natuurlijk zoekt men manieren om het omwonenden niet lastig te maken, maar dat hoeft niet in rokerige zaaltjes met irrationele tegenstanders besproken te worden. Inmiddels presteert Denemarken het nu al om voor ruim 50 procent van de energiebehoefte uit wind- en zonne-energie te halen. Terwijl in Nederland de ontwikkeling een povere 14 procent in 2016 mogelijk maakt.

Rol overheid

Uit Tegenlicht blijkt eveneens hoe belangrijk de rol van de overheid is. De meeste innovaties komen uit de koker van met publieke gelden gefinancierde universiteiten. Bedrijven profiteren ervan, maar de baten vloeien niet terug in de staatskas. Ook hier in doet Denemarken het beter. Helaas is dit pleidooi van Mazzucato bij de VVD-bewindslieden aan dovemansoren gericht. Daar geld slechts het achterhaalde adagio dat de overheid kleiner moet en de vrije markt de problemen zal oplossen.

Het poldermodel is wellicht minder geschikt voor echte visies. Je komt er niet uit, als iedereen zijn zegje mag doen. Zeker niet met de invloed van lobbyisten van grote industrieën, die geen direct belang hebben bij overheidsbemoeienis. Het resultaat is uiteindelijk een zieltogend innovatiebeleid op alle fronten.

Daarom is het pleidooi op zijn plaats dat de overheid zijn sturende rol weer waar gaat maken. Niet zozeer vanuit een vaag maakbaarheidsideaal, maar vanuit een concreet te meten doel dat achteraf te controleren valt. Daar kan die overheid zelf van profiteren en het bedrijfsleven kan er eveneens op floreren. Om dit waar te maken moeten we wachten op een nieuw kabinet met partijen die het vrije marktdenken achter zich hebben gelaten en dat zit er vooralsnog niet in.

Laatst gewijzigd op 26-10-2015 om 21:38 uur
Meer Podium

 

Catalonië heeft waar Friezen van kunnen dromen

Heeft de autonome regio Catalonië niet alles waar Friezen alleen van kunnen dromen? De Friese partij FNP betuigt steun aan de Catalanen. Maar er duikt gevaar op bij het streven naar onafhankelijkheid. Spanje koerst af op een echte institutionele crisis.

Door Nico Hylkema
 

Gedachtenkronkels rondom Snitserdyk

Een Hayo-weg langs de spoorlijn Sneek-Leeuwarden is een duur en overbodig plan vol met nadelen. Het tast het eeuwenoude weidelandschap aan, maar maakt in de toekomst zelfs de spoorverbinding tussen Sneek en Leeuwarden onzeker.

Door Wiebe Dooper
 

Culturele Hoofdstad 2018, een echt volksfeest?

Ha, concrete plannen. Echte cultuur in 2018, als Fryslân bol staat van de festiviteiten in het kader van Culturele Hoofdstad. Maar nee, toch niet. Gedeputeerde Sietske Poepjes belooft dat het een echt volksfeest wordt. 

Door Nico Hylkema
 

Boerenopstand tegen fosfaatrechten?

Het is 2016: er is in Nederland te veel melk en er is te veel mest. Melkveehouders hebben gas gegeven, maar zodanig dat de Europese fosfaatregels worden overschreden. Dus worden boeren opnieuw aan banden gelegd. Of komt er een boerenopstand?

Door Nico Hylkema

Gevaarlijk spel met democratie

Het gaat niet goed in het welvarende Westen. Het is een gevoel dat na elke verkiezing sterker wordt. Na een heftige economische crisis, de afwenteling van de schade op de middenklasse en nu een stroom echte vluchtelingen zou je verwachten dat mensen gaan nadenken. 

Door Nico Hylkema
 

De ene tragedie is de andere niet

‘We zijn in oorlog’. Althans, volgens de Franse president, volgens de Nederlandse premier en volgens andere wereldleiders. Maar zijn dat niet gewoon loze woorden die wanhoop en machteloosheid verbergen? En wordt er door de media niet disproportioneel gereageerd op de Parijse tragedie? Of zit het toch anders? 

Door Wio Joustra
 
 

Asielzoekers leggen vooral probleem Nederland bloot

Heeft de denker van het vaderland Marli Huijer gelijk als ze bang is voor een tweedeling in Nederland tussen de angstige burgers tegen asielzoekers en voorstanders van een humane opvang? Er is inderdaad een omslag geweest na een aanvankelijke hartverwarmende stemming van bereidheid tot opvang na de foto van het verdronken jochie. Het momentum is voorbij.

Door Nico Hylkema
 
 

Daadkracht...

Je hoeft geen helderziende te zijn om nu al de rampzalige gevolgen te zien van de daadkracht die onze politici de afgelopen jaren heeft bevangen. Je houdt je hart vast voor wat er mogelijk nog volgt.

Door Nico Hylkema
 

Gewaagde kritiek op de euro

Jarenlang werd iedereen met kritiek op de invoering van de euro en vooral de wijze waarop weggezet als populist. Een econoom als Arjo Klamer werd amper meer serieus genomen na zijn kritiek op die invoering. Ook nu zijn gelijk is gebleken is zijn positie nog steeds die van de nar.

Door Nico Hylkema
 

Maak werk van het basisinkomen

Nederland moet werk maken van het basisinkomen. Het idee van volledige werkgelegenheid is een waanidee. Toch houdt politiek hier nog stug aan vast. Juist Friesland zou een mooie proeftuin zijn.

Door Nico Hylkema
 

De nar spreekt en de Kening houdt van humor

Als cabaretier Jan Jaap van der Wal zich bij RTL Late Night vrolijk maakt over Leeuwarden als de Culturele Hoofdstad 2018 blijft het eigenlijk verdacht stil. De op de korrel genomen personen houden zich wijselijk stil onder het motto wie geschoren wordt moet stil zitten

Door Nico Hylkema
 

Tijd voor een boerenopstand?

Te veel melk en ook te veel mest. Een ieder kon het aan zien komen. De verrassing zit in de snelheid waarmee het zich voltrekt. Nederland overschrijdt de Europese fosfaatregels. Weer worden boeren gebonden aan regels. Of is het tijd voor een boerenopstand?

Door Nico Hylkema
 
Pagina 1 van 1