Friesland sluit ogen voor lelijkheid

Die Geert Mak toch. Geliefd in Friesland vanwege zijn boek ‘Hoe God verdween uit Jorwerd’. Maar nu heeft hij het verkorven bij de Friezen. 

Door Nico Hylkema

Komt ie terug na zoveel jaren en schetst Geert Mak een inktzwart beeld van de provincie. Daar zijn Friezen niet van gediend.

Een oude mopperkont over de vooruitgang, zo valt het beste te omschrijven hoe de provincie reageert op Maks kritiek. Herkenbaar, dat wel. Zo heeft Friesland altijd gereageerd op kritiek. ‘It moaiste lân fan d’ierde’ toch. Dat was zo, is zo en zal altijd zo blijven. Verder sluit de provincie de ogen liever voor wat hier niet mee strookt.

Of Friesland het mooiste land van de aarde is, daar valt wel wat op af te dingen. Historisch, maar ook in de tegenwoordige tijd. Mak kwam, reisde door de provincie en zag wat er mis was. Immense bijna kunstgrasachtige Engels raaigras weilanden, rommelige industriële hokken rondom mooie oude boerderijen.

Hoezo, rust en ruimte, waar de provincie alom wordt doorsneden door prestigieuze snelwegen naar het niets. Waar aquaducten pleziervaart nog sneller door de lelijke delen van de provincie laten varen. Op weg naar wat er nog over is van de schoonheid van het aloude cultuurlandschap in door Natura 2000 beschermde regio’s.

Al wat niet beschermd is, is sluipenderwijs omgetoverd in een groene woestijn. Een landbouwprovincie die te laat heeft ontdekt, dat landbouw - lees de melkveehouderij in dit landsdeel – niet bepaald het middel is om een stedelijke samenleving een levendig buitengebied te bieden.

Wie hier vaker de vinger op de zere plek heeft gelegd, herkent onmiddellijk de kritiek die over Maks observaties wordt uitgestort. Alsof het vroeger allemaal beter was. Zo ongeveer. Terwijl Mak wel degelijk oog heeft voor de goede kanten van de vooruitgang, maar met weemoed ziet hoe daarbij veel moois nodeloos verwoest wordt.

Er was nog iets voor te zeggen geweest, als een winstgevende melkveehouderij met zorg gekozen had voor een weldoordachte sprong voorwaarts. Met oog voor diversiteit in het landschap, voor de weidevogels. Helaas is de melkveehouderij amper rendabel te maken. Ja alleen met diepteontwatering, egalisering van het weidelandschap tot een saaie groene vlakte waar immense machines in enkele uurtje vele hectares kunnen maaien en het gras binnen 24 uur op een kuilbult weten te storten.

Valkuil

De afschaffing van het melkquotum, door boeren met gejuich begroet, blijkt een valkuil. Wie had gedacht dat de melkproductie met enkele procenten zou stijgen, kwam bedrogen uit. Want die afschaffing kwam zo’n beetje op hetzelfde moment dat de aloude ligboxstallen aan het einde van hun levensduur waren. En in plaats van weldoordachte, toekomstbestendige nieuwbouw, koos de boerenstand voor groter, lelijker en rommeliger gebouwen. Provinciale pogingen er nog iets moois van te maken, stuiten op onwil van de ‘ondernemers’.

De productie schoot omhoog en dat is op een fragiele wereldmarkt, waarvoor de Friese boeren zo graag produceren, suïcidaal. Niet alleen de Russische sancties gooiden roet in het eten. Ook de minder dan gehoopte Chinese melkliefde en de stijgende productie elders gooiden roet in het eten. De melkprijs is binnen een jaar met meer dan een kwart gedaald en het toch al magere rendement dreigt onder de nul uit te komen.

Meer van hetzelfde

Het zal alleen maar leiden tot meer van hetzelfde. Minder boeren, nog grotere boerderijen, de laatste restjes mooi cultuurlandschap opgeruimd. En dat alleen maar omdat Friesland zo houdt van zijn boeren en de ogen sluit voor de lelijke werkelijkheid. De beperking van de groei via mestbeleid komt te laat om nog iets te redden. 

Het is voorbij. Al veel langer is de rust en ruimte waar de provincie zo prat op gaat een illusie. De enige stilte is die in het weiland waar de laatste grutto het nog voor de culturele hoofdstad in 2018 voor gezien zal houden. Alles door verkeerd begrepen vooruitgang en ouderwets agri-politiek denken. Zulks stemt treurig.

Laatst gewijzigd op 09-08-2015 om 21:51 uur
Meer Podium

 

Catalonië heeft waar Friezen van kunnen dromen

Heeft de autonome regio Catalonië niet alles waar Friezen alleen van kunnen dromen? De Friese partij FNP betuigt steun aan de Catalanen. Maar er duikt gevaar op bij het streven naar onafhankelijkheid. Spanje koerst af op een echte institutionele crisis.

Door Nico Hylkema
 

Gedachtenkronkels rondom Snitserdyk

Een Hayo-weg langs de spoorlijn Sneek-Leeuwarden is een duur en overbodig plan vol met nadelen. Het tast het eeuwenoude weidelandschap aan, maar maakt in de toekomst zelfs de spoorverbinding tussen Sneek en Leeuwarden onzeker.

Door Wiebe Dooper
 

Culturele Hoofdstad 2018, een echt volksfeest?

Ha, concrete plannen. Echte cultuur in 2018, als Fryslân bol staat van de festiviteiten in het kader van Culturele Hoofdstad. Maar nee, toch niet. Gedeputeerde Sietske Poepjes belooft dat het een echt volksfeest wordt. 

Door Nico Hylkema
 

Boerenopstand tegen fosfaatrechten?

Het is 2016: er is in Nederland te veel melk en er is te veel mest. Melkveehouders hebben gas gegeven, maar zodanig dat de Europese fosfaatregels worden overschreden. Dus worden boeren opnieuw aan banden gelegd. Of komt er een boerenopstand?

Door Nico Hylkema

Gevaarlijk spel met democratie

Het gaat niet goed in het welvarende Westen. Het is een gevoel dat na elke verkiezing sterker wordt. Na een heftige economische crisis, de afwenteling van de schade op de middenklasse en nu een stroom echte vluchtelingen zou je verwachten dat mensen gaan nadenken. 

Door Nico Hylkema
 

De ene tragedie is de andere niet

‘We zijn in oorlog’. Althans, volgens de Franse president, volgens de Nederlandse premier en volgens andere wereldleiders. Maar zijn dat niet gewoon loze woorden die wanhoop en machteloosheid verbergen? En wordt er door de media niet disproportioneel gereageerd op de Parijse tragedie? Of zit het toch anders? 

Door Wio Joustra
 
 

Asielzoekers leggen vooral probleem Nederland bloot

Heeft de denker van het vaderland Marli Huijer gelijk als ze bang is voor een tweedeling in Nederland tussen de angstige burgers tegen asielzoekers en voorstanders van een humane opvang? Er is inderdaad een omslag geweest na een aanvankelijke hartverwarmende stemming van bereidheid tot opvang na de foto van het verdronken jochie. Het momentum is voorbij.

Door Nico Hylkema
 
 

Daadkracht...

Je hoeft geen helderziende te zijn om nu al de rampzalige gevolgen te zien van de daadkracht die onze politici de afgelopen jaren heeft bevangen. Je houdt je hart vast voor wat er mogelijk nog volgt.

Door Nico Hylkema
 

Gewaagde kritiek op de euro

Jarenlang werd iedereen met kritiek op de invoering van de euro en vooral de wijze waarop weggezet als populist. Een econoom als Arjo Klamer werd amper meer serieus genomen na zijn kritiek op die invoering. Ook nu zijn gelijk is gebleken is zijn positie nog steeds die van de nar.

Door Nico Hylkema
 

Maak werk van het basisinkomen

Nederland moet werk maken van het basisinkomen. Het idee van volledige werkgelegenheid is een waanidee. Toch houdt politiek hier nog stug aan vast. Juist Friesland zou een mooie proeftuin zijn.

Door Nico Hylkema
 

De nar spreekt en de Kening houdt van humor

Als cabaretier Jan Jaap van der Wal zich bij RTL Late Night vrolijk maakt over Leeuwarden als de Culturele Hoofdstad 2018 blijft het eigenlijk verdacht stil. De op de korrel genomen personen houden zich wijselijk stil onder het motto wie geschoren wordt moet stil zitten

Door Nico Hylkema
 

Tijd voor een boerenopstand?

Te veel melk en ook te veel mest. Een ieder kon het aan zien komen. De verrassing zit in de snelheid waarmee het zich voltrekt. Nederland overschrijdt de Europese fosfaatregels. Weer worden boeren gebonden aan regels. Of is het tijd voor een boerenopstand?

Door Nico Hylkema
 
Pagina 1 van 1