Boerenopstand tegen fosfaatrechten?

Het is 2016: er is in Nederland te veel melk en er is te veel mest. Melkveehouders hebben gas gegeven, maar zodanig dat de Europese fosfaatregels worden overschreden. Dus worden boeren opnieuw aan banden gelegd. Of komt er een boerenopstand?

Door Nico Hylkema

Dat er fosfaatrechten komen lijkt niet meer een dreiging maar veeleer een zekerheid. Of de boeren moeten een soort van Bundy-revolutie veroorzaken en zelfs dan verliezen ze. Soms zijn dingen zo simpel te voorspellen, dat je nu toch vermoedt dat wie verbaasd reageert op de overschrijding van de mestnorm door de melkveehouders, ofwel naïef ofwel hypocriet is.

Voorheen landbouwstaatssecretaris Sharon Dijksma hield het tot haar baanwissel vol, dat het wel goed zou komen met de melkveehouders. Dat was natuurlijk niet erg geloofwaardig voor wie om zich heen keek de afgelopen jaren. In Friesland en ook elders in het land werden fluks nieuwe melkveestallen gebouwd. Misschien geen megastallen, maar wel veelal verdubbeling van de oude.

Meer koeien, meer stront

Dus komen er fosfaatrechten. Eenvoudig rekenwerk voor de nieuwe staatssecretaris van landbouw Martijn van Dam. Zoveel meer koeien, zoveel meer stront. Wie dat niet volgens de Brusselse normen op eigen land - waarop de eigenaar fosfaatrechten krijgt - kwijt kan moet de beurs trekken voor meer rechten. Vooruitziende boeren zagen dit al aankomen en kochten zich de afgelopen jaren arm aan steeds duurdere grond. Niet slim allemaal economisch gezien, maar wel consequent.

Maar goed, in het kleine Nederland is de grond wel zo’n beetje op. Zo’n tweederde is al in handen van boeren, dus daar valt hooguit wat te halen van stoppers. Stoppende boeren die na het verdwijnen van het melkquotum ineens weer pensioenperspectief krijgen met het bezit van ongetwijfeld steeds duurdere fosfaatrechten.

Opstand

Zou het denkbaar zijn dat boeren in opstand komen tegen de komst van fosfaatrechten? Althans tegen de plicht tot grondgebonden bedrijfsvoering zonder voldoende grond voorhanden. In de Verenigde Staten weten sommige boeren daar wel raad mee, zo bleek enige tijd terug in Oregon.

Een gewapende bende bezette er een gebouw in een natuurgebied en gijzelde daarmee het hele gebied. Alleen maar omdat plaatselijke boeren grond van de federale overheid in brand hadden gestoken en hiervoor de cel in moesten. Nu lijkt er genoeg grond in de VS, maar kennelijk steekt het sommigen dat de federale overheid ook nog eens flink wat hectares bezit, waar boeren niet aan mogen komen.

Er is meer reden tot zo’n rebellie in het kleine Nederland dan in de VS. Vagelijk zal de boerenstand zich nog herinneren hoe boeren in Hollandscheveld in de jaren zestig in opstand kwamen tegen een opgelegde heffing voor het Landbouwschap. Daaruit voort kwam zelfs een nieuwe politieke partij: De Boerenpartij met de om verschillende redenen onvergetelijke partijleider Hendrik Koekoek. Uiteindelijk heeft het de boeren niet veel geholpen.

Zoals de rebellen in Oregon land bezetten, zal het hier niet kunnen. Boeren hebben immers geen gemakkelijke toegang tot wapens, zoals hun collegae in de VS. Maar sabotage van natuurgebieden zonder wapens kan wel natuurlijk en een geweldloze bezetting ook. Zouden boeren het willen? Dat is natuurlijk een andere zaak.

De meerderheid niet, dat geldt evenmin voor de Amerikaanse boeren. Maar een stel gekke heethoofden, dat het water tot aan de lippen staat, zou best eens de blik kunnen werpen op in hun ogen almaar uitdijende natuurgebieden. Het is geen geheim dat de meeste boeren bepaald geen vrienden zijn van natuurbeherende instanties, dus het zou kunnen.

Strijdbaar

Boeren de afgelopen jaren, ondanks waarschuwingen, volop gepreludeerd op de afschaffing van het melkquotum. Dus zou je nu toch een beetje verwachten dat er, ook al is het zinloos, tegenstand komt bij de komst van fosfaatrechten. Maar hun standsorganisatie LTO zal alles inzetten om zulks te voorkomen en proberen het leed wat te verzachten. Zelfs een wat strijdbaarder boerenbond NMV zal wel uitkijken zich met rebellerende leden en illegale acties in te laten. 

Nee, een echte opstand als toen in Hollandscheveld zal er vast niet komen. En Koekoek is ook allang dood. Toch is het eigenlijk wel een beetje raar, dat de ongetwijfeld grote woede vooral onder jonge boeren niet zal leiden tot een beetje rebellie. Al dat gepraat over publieksvriendelijkheid en denken om het imago, daar word je toch ook wel een beetje wee van. Van mensen die zichzelf keer op keer zo in de wielen rijden, verwacht je toch stiekem een keer iets heel onverstandigs. Maar de boer hij ploegde voort, hoor je de politiek denken. Zou het echt?

Laatst gewijzigd op 20-01-2016 om 21:15 uur
Meer Podium

 

Catalonië heeft waar Friezen van kunnen dromen

Heeft de autonome regio Catalonië niet alles waar Friezen alleen van kunnen dromen? De Friese partij FNP betuigt steun aan de Catalanen. Maar er duikt gevaar op bij het streven naar onafhankelijkheid. Spanje koerst af op een echte institutionele crisis.

Door Nico Hylkema
 

Gedachtenkronkels rondom Snitserdyk

Een Hayo-weg langs de spoorlijn Sneek-Leeuwarden is een duur en overbodig plan vol met nadelen. Het tast het eeuwenoude weidelandschap aan, maar maakt in de toekomst zelfs de spoorverbinding tussen Sneek en Leeuwarden onzeker.

Door Wiebe Dooper
 

Culturele Hoofdstad 2018, een echt volksfeest?

Ha, concrete plannen. Echte cultuur in 2018, als Fryslân bol staat van de festiviteiten in het kader van Culturele Hoofdstad. Maar nee, toch niet. Gedeputeerde Sietske Poepjes belooft dat het een echt volksfeest wordt. 

Door Nico Hylkema
 

Boerenopstand tegen fosfaatrechten?

Het is 2016: er is in Nederland te veel melk en er is te veel mest. Melkveehouders hebben gas gegeven, maar zodanig dat de Europese fosfaatregels worden overschreden. Dus worden boeren opnieuw aan banden gelegd. Of komt er een boerenopstand?

Door Nico Hylkema

Gevaarlijk spel met democratie

Het gaat niet goed in het welvarende Westen. Het is een gevoel dat na elke verkiezing sterker wordt. Na een heftige economische crisis, de afwenteling van de schade op de middenklasse en nu een stroom echte vluchtelingen zou je verwachten dat mensen gaan nadenken. 

Door Nico Hylkema
 

De ene tragedie is de andere niet

‘We zijn in oorlog’. Althans, volgens de Franse president, volgens de Nederlandse premier en volgens andere wereldleiders. Maar zijn dat niet gewoon loze woorden die wanhoop en machteloosheid verbergen? En wordt er door de media niet disproportioneel gereageerd op de Parijse tragedie? Of zit het toch anders? 

Door Wio Joustra
 
 

Asielzoekers leggen vooral probleem Nederland bloot

Heeft de denker van het vaderland Marli Huijer gelijk als ze bang is voor een tweedeling in Nederland tussen de angstige burgers tegen asielzoekers en voorstanders van een humane opvang? Er is inderdaad een omslag geweest na een aanvankelijke hartverwarmende stemming van bereidheid tot opvang na de foto van het verdronken jochie. Het momentum is voorbij.

Door Nico Hylkema
 
 

Daadkracht...

Je hoeft geen helderziende te zijn om nu al de rampzalige gevolgen te zien van de daadkracht die onze politici de afgelopen jaren heeft bevangen. Je houdt je hart vast voor wat er mogelijk nog volgt.

Door Nico Hylkema
 

Gewaagde kritiek op de euro

Jarenlang werd iedereen met kritiek op de invoering van de euro en vooral de wijze waarop weggezet als populist. Een econoom als Arjo Klamer werd amper meer serieus genomen na zijn kritiek op die invoering. Ook nu zijn gelijk is gebleken is zijn positie nog steeds die van de nar.

Door Nico Hylkema
 

Maak werk van het basisinkomen

Nederland moet werk maken van het basisinkomen. Het idee van volledige werkgelegenheid is een waanidee. Toch houdt politiek hier nog stug aan vast. Juist Friesland zou een mooie proeftuin zijn.

Door Nico Hylkema
 

De nar spreekt en de Kening houdt van humor

Als cabaretier Jan Jaap van der Wal zich bij RTL Late Night vrolijk maakt over Leeuwarden als de Culturele Hoofdstad 2018 blijft het eigenlijk verdacht stil. De op de korrel genomen personen houden zich wijselijk stil onder het motto wie geschoren wordt moet stil zitten

Door Nico Hylkema
 

Tijd voor een boerenopstand?

Te veel melk en ook te veel mest. Een ieder kon het aan zien komen. De verrassing zit in de snelheid waarmee het zich voltrekt. Nederland overschrijdt de Europese fosfaatregels. Weer worden boeren gebonden aan regels. Of is het tijd voor een boerenopstand?

Door Nico Hylkema
 
Pagina 1 van 1