Munitie gevraagd tegen dodencel banken

Politici vragen om munitie. Waarom wordt er zoveel gemord over de dodencel van banken? Het ontbreekt aan visie en daadkracht.

Door Folkert Fennema

De hoorzitting in de Tweede Kamer van 15 april jl. over banken en Bijzonder Beheer leverde veel discussie en publicaties op voor en vlak na de zitting. De vaste Kamercommissie Financiën stelde in een rechtbankopstelling drie uren lang vragen aan een elftal vertegenwoordigers van betrokken organisaties en een selectie specialisten. Centraal stond de vraag hoe het kan dat er zoveel wordt gemord over de dodencel van de bank, waarom er bij de politiek honderden meldingen binnen zijn gekomen van ondernemers en waarom in het AFM-rapport uitsluitend vorm en zorgvuldigheid in de communicatie centraal stond.

Bij de hoorzitting bleek dat alle Kamerleden een haarfijn beeld hebben, een prima connectie met het ondernemerslandschap en een duidelijke mening. De sympathie van de zaal, de Kamerleden en de niet-bancaire vertegenwoordigers ging duidelijk naar de ondernemer die of onfortuinlijker wijs of verwijtbaar in Bijzonder Beheer is terechtgekomen. Op zich niet gek in het huidige bancaire klimaat waarin de bank bijna niks goed kan doen.

Wat zorgelijker is, is dat de politiek vraagt om munitie: ,,Wat moeten we doen?” Ondanks de resultaten op het gebied van kredietunies, bonussen etcetera, is er eigenlijk fundamenteel sinds de start van de kredietcrisis weinig veranderd. Juist van de vaste Kamercommissie Financiën zou je een brede en integrale kijk of het Nederlandse Financiële landschap mogen verwachten. Van goed geïnformeerd naar visie en daadkracht dus.

Banken zijn gebleken half publieke semioverheidsinstellingen en de medewerkers dus eigenlijk ambtenaren. Des te meer verwondert het dat ondergetekende de afgelopen twee weken juist nogal wat ‘Foppingadreef-momenten’ had. Mijn verzoek om mijn kenteken aldaar standaard op te slaan en niet steeds opnieuw te hoeven doorgeven, riep vragende blikken op.

Voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken en Rien Nagel, lid van de raad van bestuur van Rabobank, beloofden namens de bankensector beterschap als het ging om de communicatie vanuit Bijzonder Beheerafdelingen. Ook de bankierseed en het tuchtrecht zijn duidelijk. Klantbelang centraal en alle acties wikken en wegen of de klant daarmee is gebaat of wordt geschaad.

Zolang Bijzonder Beheer blijft zoals het was, is het enige resterende middel om het debat over individuele schrijnende casussen publiekelijk en in de media te voeren. De komende tijd staan er diverse Bijzonder Beheer rechtszaken op de rol, zijn en worden de eerste tuchtrechtklachten ingediend en zullen aan u meerdere casussen worden gepresenteerd in de media.

Uiteindelijk keert de wal het schip. Tegen die tijd is echter de koe verdronken en werken de medewerkers die zich nu braaf schikken in een systeem waarin het huidige gedrag schouderklopjes oplevert, bij andere bedrijven. Daadwerkelijke verandering op korte termijn heeft meer power van ondernemers, specialisten en politiek nodig.

Tijd voor het volgende dossier op de stapel…. weer ABN Amro?

Laatst gewijzigd op 10-05-2015 om 10:30 uur
Meer Podium

 

Catalonië heeft waar Friezen van kunnen dromen

Heeft de autonome regio Catalonië niet alles waar Friezen alleen van kunnen dromen? De Friese partij FNP betuigt steun aan de Catalanen. Maar er duikt gevaar op bij het streven naar onafhankelijkheid. Spanje koerst af op een echte institutionele crisis.

Door Nico Hylkema
 

Gedachtenkronkels rondom Snitserdyk

Een Hayo-weg langs de spoorlijn Sneek-Leeuwarden is een duur en overbodig plan vol met nadelen. Het tast het eeuwenoude weidelandschap aan, maar maakt in de toekomst zelfs de spoorverbinding tussen Sneek en Leeuwarden onzeker.

Door Wiebe Dooper
 

Culturele Hoofdstad 2018, een echt volksfeest?

Ha, concrete plannen. Echte cultuur in 2018, als Fryslân bol staat van de festiviteiten in het kader van Culturele Hoofdstad. Maar nee, toch niet. Gedeputeerde Sietske Poepjes belooft dat het een echt volksfeest wordt. 

Door Nico Hylkema
 

Boerenopstand tegen fosfaatrechten?

Het is 2016: er is in Nederland te veel melk en er is te veel mest. Melkveehouders hebben gas gegeven, maar zodanig dat de Europese fosfaatregels worden overschreden. Dus worden boeren opnieuw aan banden gelegd. Of komt er een boerenopstand?

Door Nico Hylkema

Gevaarlijk spel met democratie

Het gaat niet goed in het welvarende Westen. Het is een gevoel dat na elke verkiezing sterker wordt. Na een heftige economische crisis, de afwenteling van de schade op de middenklasse en nu een stroom echte vluchtelingen zou je verwachten dat mensen gaan nadenken. 

Door Nico Hylkema
 

De ene tragedie is de andere niet

‘We zijn in oorlog’. Althans, volgens de Franse president, volgens de Nederlandse premier en volgens andere wereldleiders. Maar zijn dat niet gewoon loze woorden die wanhoop en machteloosheid verbergen? En wordt er door de media niet disproportioneel gereageerd op de Parijse tragedie? Of zit het toch anders? 

Door Wio Joustra
 
 

Asielzoekers leggen vooral probleem Nederland bloot

Heeft de denker van het vaderland Marli Huijer gelijk als ze bang is voor een tweedeling in Nederland tussen de angstige burgers tegen asielzoekers en voorstanders van een humane opvang? Er is inderdaad een omslag geweest na een aanvankelijke hartverwarmende stemming van bereidheid tot opvang na de foto van het verdronken jochie. Het momentum is voorbij.

Door Nico Hylkema
 
 

Daadkracht...

Je hoeft geen helderziende te zijn om nu al de rampzalige gevolgen te zien van de daadkracht die onze politici de afgelopen jaren heeft bevangen. Je houdt je hart vast voor wat er mogelijk nog volgt.

Door Nico Hylkema
 

Gewaagde kritiek op de euro

Jarenlang werd iedereen met kritiek op de invoering van de euro en vooral de wijze waarop weggezet als populist. Een econoom als Arjo Klamer werd amper meer serieus genomen na zijn kritiek op die invoering. Ook nu zijn gelijk is gebleken is zijn positie nog steeds die van de nar.

Door Nico Hylkema
 

Maak werk van het basisinkomen

Nederland moet werk maken van het basisinkomen. Het idee van volledige werkgelegenheid is een waanidee. Toch houdt politiek hier nog stug aan vast. Juist Friesland zou een mooie proeftuin zijn.

Door Nico Hylkema
 

De nar spreekt en de Kening houdt van humor

Als cabaretier Jan Jaap van der Wal zich bij RTL Late Night vrolijk maakt over Leeuwarden als de Culturele Hoofdstad 2018 blijft het eigenlijk verdacht stil. De op de korrel genomen personen houden zich wijselijk stil onder het motto wie geschoren wordt moet stil zitten

Door Nico Hylkema
 

Tijd voor een boerenopstand?

Te veel melk en ook te veel mest. Een ieder kon het aan zien komen. De verrassing zit in de snelheid waarmee het zich voltrekt. Nederland overschrijdt de Europese fosfaatregels. Weer worden boeren gebonden aan regels. Of is het tijd voor een boerenopstand?

Door Nico Hylkema
 
Pagina 1 van 1