Zwarte Piet, nu weg ermee

In Nederland gaat het over Zwarte Piet. De VN-commissie wijst ons land op wat nog meer mis is met racisme en discriminatie.

Door Nico Hylkema

De zomervakanties maar amper voorbij en daar gaan we weer los. Zwarte Piet dus. Daar zou wel eens iets aan kunnen worden gedaan, aldus een VN-commissie. Nu was dit maar een onderdeeltje van de aanbevelingen om racisme en discriminatie in dit land aan te pakken, maar voorspelbaar pikken de twitteraars juist Zwarte Piet eruit, om eens flink los te gaan.

De twitteraars zijn met hun verwerpelijke opmerkingen natuurlijk niet representatief voor de Nederlands bevolking, maar het geeft te denken. Zijn we echt zo racistisch hier? Racistischer dan in andere landen? De VN-commissie legt de vinger op de zere plek. Wellicht discrimineren Nederlanders niet meer dan mensen in andere landen, maar de ontkenning ervan, dat steekt.

Sommige media hebben tal van voorbeelden aangehaald om aan te tonen dat we toch wel een probleem hebben met wat niet roomblank is. Bij sollicitaties, politiecontroles, op school en in de dagelijkse omgang met medelanders wier wiegje zichtbaar niet in dit land heeft gestaan of althans dat van de ouders, is er wel degelijk sprake van discriminatie.

Personeelsmedewerkers, politieagenten, ach, we hebben allemaal het meeste vertrouwen in mensen die net zo zijn als wij. Het valt natuurlijk onder het kopje de mens is zondig en tot alle kwaad geneigd. Voor velen is het daarom al te meer reden er liever niet te veel aandacht te besteden en al helemaal niet vanuit een overheid in te grijpen.

Zwarte Piet is gewoon traditie, hoe pijnlijk voor gekleurde mensen ook, en dat moet vooral zo blijven. Zelfs de premier ziet het zo en lacht er een beetje ongemakkelijk bij. Dit laatste is wel pijnlijk. Dat lacherige van voor het overige weldenkende mensen en de onwil te luisteren naar het ongemak van de medelanders van andere origine als het om discriminatie gaat.

Zijn al die mensen die zich zo uiten over hun liefde voor traditie racistisch? Met een beetje goede wil zou je kunnen zeggen, dat ze het zich niet bewust zijn. Niemand zal zich er hier op voorstaan racist te zijn. Niet zoals in de VS, waar je mensen rustig hoort zeggen ‘Proud to be racist’.  Niet in het openbaar hoor, maar onder gelijkgezinden is het heel gebruikelijk. Daar wijzen we dan ook verontwaardigd naar.

Dat krijgen we  nu op ons bord terug. Want als we dit onder-elkaar-racisme gelijk mogen stellen aan de uitingen van de twitteraars is Nederland natuurlijk geen haar beter. Dat ligt extra gevoelig voor een land, dat ooit groot was in de slavenhandel. Maar dat mag je niet zeggen. De hedendaagse mens heeft daar toch niets mee te maken?

Hm, ja en nee. Natuurlijk is de gemiddelde Nederlander niet schuldig aan de slavenhandel, maar een beetje historisch besef zou ons wel wat bescheiden mogen maken. Misschien is het tijd om simpel te erkennen dat er in dit land wel degelijk gediscrimineerd wordt en dat bijna iedereen zich daar schuldig aan maakt. We moeten niet onmiddellijk op de achterste benen staan als een buitenstaander ons op ons falen wijst om op normale wijze met andere mensen om te gaan.

En ophouden kinderen die veelal volstrekt kleurenblind zijn op de veelkleurige scholen in te prenten dat het heel gewoon is rond Sinterklaas zulke leuke zwarte kereltjes om de Sint heen te zien dartelen. Dat mensen als Quinsy helemaal fout zijn hierin racisme te zien. Hou op de kleurenblinde kinderen te vergiftigen met foute denkbeelden over hun medelanders en er is al veel gewonnen.

Hier ligt wel degelijk een taak voor de overheid. Discriminatie is simpel bij wet verboden. Laten we ons hier dan ook aan houden. En af en toe bij ons zelf te rade gaan of we wel zo weldenkend zijn als het om mensen met een andere kleur dan wel afkomst gaat.  En voor wie dat kennelijk te moeilijk is, is er de handhaving van de wet en daarvoor hebben we een overheid. Te beginnen met het verkleuren van de hulpjes van de Sint.

Laatst gewijzigd op 31-08-2015 om 18:00 uur
Meer Podium

 

Catalonië heeft waar Friezen van kunnen dromen

Heeft de autonome regio Catalonië niet alles waar Friezen alleen van kunnen dromen? De Friese partij FNP betuigt steun aan de Catalanen. Maar er duikt gevaar op bij het streven naar onafhankelijkheid. Spanje koerst af op een echte institutionele crisis.

Door Nico Hylkema
 

Gedachtenkronkels rondom Snitserdyk

Een Hayo-weg langs de spoorlijn Sneek-Leeuwarden is een duur en overbodig plan vol met nadelen. Het tast het eeuwenoude weidelandschap aan, maar maakt in de toekomst zelfs de spoorverbinding tussen Sneek en Leeuwarden onzeker.

Door Wiebe Dooper
 

Culturele Hoofdstad 2018, een echt volksfeest?

Ha, concrete plannen. Echte cultuur in 2018, als Fryslân bol staat van de festiviteiten in het kader van Culturele Hoofdstad. Maar nee, toch niet. Gedeputeerde Sietske Poepjes belooft dat het een echt volksfeest wordt. 

Door Nico Hylkema
 

Boerenopstand tegen fosfaatrechten?

Het is 2016: er is in Nederland te veel melk en er is te veel mest. Melkveehouders hebben gas gegeven, maar zodanig dat de Europese fosfaatregels worden overschreden. Dus worden boeren opnieuw aan banden gelegd. Of komt er een boerenopstand?

Door Nico Hylkema

Gevaarlijk spel met democratie

Het gaat niet goed in het welvarende Westen. Het is een gevoel dat na elke verkiezing sterker wordt. Na een heftige economische crisis, de afwenteling van de schade op de middenklasse en nu een stroom echte vluchtelingen zou je verwachten dat mensen gaan nadenken. 

Door Nico Hylkema
 

De ene tragedie is de andere niet

‘We zijn in oorlog’. Althans, volgens de Franse president, volgens de Nederlandse premier en volgens andere wereldleiders. Maar zijn dat niet gewoon loze woorden die wanhoop en machteloosheid verbergen? En wordt er door de media niet disproportioneel gereageerd op de Parijse tragedie? Of zit het toch anders? 

Door Wio Joustra
 
 

Asielzoekers leggen vooral probleem Nederland bloot

Heeft de denker van het vaderland Marli Huijer gelijk als ze bang is voor een tweedeling in Nederland tussen de angstige burgers tegen asielzoekers en voorstanders van een humane opvang? Er is inderdaad een omslag geweest na een aanvankelijke hartverwarmende stemming van bereidheid tot opvang na de foto van het verdronken jochie. Het momentum is voorbij.

Door Nico Hylkema
 
 

Daadkracht...

Je hoeft geen helderziende te zijn om nu al de rampzalige gevolgen te zien van de daadkracht die onze politici de afgelopen jaren heeft bevangen. Je houdt je hart vast voor wat er mogelijk nog volgt.

Door Nico Hylkema
 

Gewaagde kritiek op de euro

Jarenlang werd iedereen met kritiek op de invoering van de euro en vooral de wijze waarop weggezet als populist. Een econoom als Arjo Klamer werd amper meer serieus genomen na zijn kritiek op die invoering. Ook nu zijn gelijk is gebleken is zijn positie nog steeds die van de nar.

Door Nico Hylkema
 

Maak werk van het basisinkomen

Nederland moet werk maken van het basisinkomen. Het idee van volledige werkgelegenheid is een waanidee. Toch houdt politiek hier nog stug aan vast. Juist Friesland zou een mooie proeftuin zijn.

Door Nico Hylkema
 

De nar spreekt en de Kening houdt van humor

Als cabaretier Jan Jaap van der Wal zich bij RTL Late Night vrolijk maakt over Leeuwarden als de Culturele Hoofdstad 2018 blijft het eigenlijk verdacht stil. De op de korrel genomen personen houden zich wijselijk stil onder het motto wie geschoren wordt moet stil zitten

Door Nico Hylkema
 

Tijd voor een boerenopstand?

Te veel melk en ook te veel mest. Een ieder kon het aan zien komen. De verrassing zit in de snelheid waarmee het zich voltrekt. Nederland overschrijdt de Europese fosfaatregels. Weer worden boeren gebonden aan regels. Of is het tijd voor een boerenopstand?

Door Nico Hylkema
 
Pagina 1 van 1