Wat Friese FNP kan leren van de Schotten

Dus Engeland kiest voor rechts. En de Schotten voor nationaal. Daar kan de Frysk Nasjonale Partij veel van leren. Links is de optie.

Door Nico Hylkema

Massaal is de ruk naar rechts. De Tories kunnen in Groot Brittannië alleen vijf jaar verder. De vooruitzichten voor het land zijn nu een verder groeiende ongelijkheid ondanks een sterk aantrekkende economie. Wat maar weer eens bewijst, dat de bezuinigingspolitiek uiteindelijk de economie wel laat aantrekken, maar dan zonder herstel van de verzorgingsstaat en voor lang niet iedereen.

Met opzet hebben we het over Engeland, waar we het feitelijk over Groot Brittannië moeten hebben. Het waren nationale verkiezingen en daar is iets raars mee aan de hand. Het Verenigd Koninkrijk is zo verenigd niet meer.

In Schotland ging nauwelijks een stem naar de Conservatieven. Maar liefst 58 van de te behalen 59 zetels gingen naar de Scottish National Party (SNP) van Nicola Sturgeon. Daar zou in Friesland de FNP van willen dromen.

De SNP is anders dan andere nationale partijen in Europese regio’s, zoals Catalonië, Friesland en nog meer van deze regio’s binnen naties. De Catalaanse nationalisten zijn met uitzondering van enkele linkse splinterpartijen in meerderheid behoorlijk rechts. De Friese FNP probeert manhaftig buiten de tegenstelling links en rechts te blijven, maar neemt doorgaans nogal rechtse standpunten in.

Achterstelling is drijfveer

De geschiedenis leert dat deze partijen uiteindelijk nooit een meerderheid krijgen. Want de echte drijfveer voor het regionale gevoel is nu eenmaal de al dan niet vermeende achterstelling ten opzichte van de rest van het land. Een linkse partij zou hoe tegenstrijdig dit ook klinkt veel logischer zijn.

Dat bewijst de SNP met een onversneden links geluid. Niks geen xenofobie, maar juist openstelling van de grenzen voor getalenteerde immigranten. En ja, voor Europa. Natuurlijk, de SNP was ook de partij die bij het vorig jaar gehouden referendum de onafhankelijkheid van Schotland bepleitte. Met een kleine meerderheid bleek dit voor de Schotten toch een stap te ver.

Maar bij deze nationale verkiezingen lieten de Schotten zien, dat ze wel degelijk weinig vertrouwen hebben in de Britse politiek. Overigens mag hierbij worden opgemerkt, dat menig Engelsman gaarne op de SNP had gestemd in plaats van op de sociaal-democraten van Labour, zeg maar de Britse PvdA. Het vertrouwen hierin is diep gedaald.

Het is een les voor de andere regionale onafhankelijkheid bepleiters. De Catalanen zouden wel eens veel groter kunnen worden, als ze in het doorgaans nogal linkse Catalonië een duidelijke linkse koers zou varen. En wat te denken van Friesland waar de PvdA lange tijd een van de grootste partijen was en nu de SP moet laten passeren in de Gedeputeerde Staten.

Weinig te verwachten van rechts

Regio’s hebben weinig te verwachten van rechtse politiek. Die verhelpt de achterstelling niet. Puur economisch gezien is het voor land beter de aandacht te richten op die delen van het land waar het economisch hart ligt, zoals in Nederland de Randstad. En rechtse partijen hebben doorgaans meer op met een sterke economie dan met culturele eigenaardigheden, zoals een eigen taal en cultuur.

Stel je nu eens voor de FNP in Friesland een even onversneden linkse politiek zou omarmen als Nicola Sturgeon. Het zou de Friezen een pracht alternatief bieden voor de verdwaalde PvdA. En een al te duidelijk signaal naar Den Haag dat men echt meer zelfstandigheid en economische steun wil, maar dan niet vanuit het liberale denken, zoals dat nog immer overheerst in de hoofdstad.

Maar  het CDA is toch weer sterk geworden in Friesland? Dit is vanoudsher het geval in sterk agrarische gebieden. En nu het vertrouwen in de PvdA weg is, wil men wel eens terugvallen op oude gewoontes, hoewel de SP ook hier oprukt.

De huidige FNP is geen leuk alternatief. Laat de partij leren van de Schotten en duidelijk kiezen voor de linker kant van het politieke spectrum. En dan niet halfslachtig toch een beetje meevaren met het liberale beleid, maar met een authentiek links geluid. Europees gezind, niet xenofoob, geen stiekem foute gedachten. De partij zou over vier jaar wel eens heel groot kunnen worden.

Laatst gewijzigd op 08-05-2015 om 14:02 uur
Meer Podium

 

Catalonië heeft waar Friezen van kunnen dromen

Heeft de autonome regio Catalonië niet alles waar Friezen alleen van kunnen dromen? De Friese partij FNP betuigt steun aan de Catalanen. Maar er duikt gevaar op bij het streven naar onafhankelijkheid. Spanje koerst af op een echte institutionele crisis.

Door Nico Hylkema
 

Gedachtenkronkels rondom Snitserdyk

Een Hayo-weg langs de spoorlijn Sneek-Leeuwarden is een duur en overbodig plan vol met nadelen. Het tast het eeuwenoude weidelandschap aan, maar maakt in de toekomst zelfs de spoorverbinding tussen Sneek en Leeuwarden onzeker.

Door Wiebe Dooper
 

Culturele Hoofdstad 2018, een echt volksfeest?

Ha, concrete plannen. Echte cultuur in 2018, als Fryslân bol staat van de festiviteiten in het kader van Culturele Hoofdstad. Maar nee, toch niet. Gedeputeerde Sietske Poepjes belooft dat het een echt volksfeest wordt. 

Door Nico Hylkema
 

Boerenopstand tegen fosfaatrechten?

Het is 2016: er is in Nederland te veel melk en er is te veel mest. Melkveehouders hebben gas gegeven, maar zodanig dat de Europese fosfaatregels worden overschreden. Dus worden boeren opnieuw aan banden gelegd. Of komt er een boerenopstand?

Door Nico Hylkema

Gevaarlijk spel met democratie

Het gaat niet goed in het welvarende Westen. Het is een gevoel dat na elke verkiezing sterker wordt. Na een heftige economische crisis, de afwenteling van de schade op de middenklasse en nu een stroom echte vluchtelingen zou je verwachten dat mensen gaan nadenken. 

Door Nico Hylkema
 

De ene tragedie is de andere niet

‘We zijn in oorlog’. Althans, volgens de Franse president, volgens de Nederlandse premier en volgens andere wereldleiders. Maar zijn dat niet gewoon loze woorden die wanhoop en machteloosheid verbergen? En wordt er door de media niet disproportioneel gereageerd op de Parijse tragedie? Of zit het toch anders? 

Door Wio Joustra
 
 

Asielzoekers leggen vooral probleem Nederland bloot

Heeft de denker van het vaderland Marli Huijer gelijk als ze bang is voor een tweedeling in Nederland tussen de angstige burgers tegen asielzoekers en voorstanders van een humane opvang? Er is inderdaad een omslag geweest na een aanvankelijke hartverwarmende stemming van bereidheid tot opvang na de foto van het verdronken jochie. Het momentum is voorbij.

Door Nico Hylkema
 
 

Daadkracht...

Je hoeft geen helderziende te zijn om nu al de rampzalige gevolgen te zien van de daadkracht die onze politici de afgelopen jaren heeft bevangen. Je houdt je hart vast voor wat er mogelijk nog volgt.

Door Nico Hylkema
 

Gewaagde kritiek op de euro

Jarenlang werd iedereen met kritiek op de invoering van de euro en vooral de wijze waarop weggezet als populist. Een econoom als Arjo Klamer werd amper meer serieus genomen na zijn kritiek op die invoering. Ook nu zijn gelijk is gebleken is zijn positie nog steeds die van de nar.

Door Nico Hylkema
 

Maak werk van het basisinkomen

Nederland moet werk maken van het basisinkomen. Het idee van volledige werkgelegenheid is een waanidee. Toch houdt politiek hier nog stug aan vast. Juist Friesland zou een mooie proeftuin zijn.

Door Nico Hylkema
 

De nar spreekt en de Kening houdt van humor

Als cabaretier Jan Jaap van der Wal zich bij RTL Late Night vrolijk maakt over Leeuwarden als de Culturele Hoofdstad 2018 blijft het eigenlijk verdacht stil. De op de korrel genomen personen houden zich wijselijk stil onder het motto wie geschoren wordt moet stil zitten

Door Nico Hylkema
 

Tijd voor een boerenopstand?

Te veel melk en ook te veel mest. Een ieder kon het aan zien komen. De verrassing zit in de snelheid waarmee het zich voltrekt. Nederland overschrijdt de Europese fosfaatregels. Weer worden boeren gebonden aan regels. Of is het tijd voor een boerenopstand?

Door Nico Hylkema
 
Pagina 1 van 1