Gedachtenkronkels rondom Snitserdyk

Een Hayo-weg langs de spoorlijn Sneek-Leeuwarden is een duur en overbodig plan vol met nadelen. Het tast het eeuwenoude weidelandschap aan, maar maakt in de toekomst zelfs de spoorverbinding tussen Sneek en Leeuwarden onzeker.

Door Wiebe Dooper

Het gemeentebestuur van Súdwest-Fryslân stelt een weg voor langs de spoorlijn Leeuwarden-Sneek, in plaats van verbetering van de N354 ofwel de Snitserdyk. Burgemeester Hayo Apotheker gooide hiervoor de steen in het water. Aan deze Hayo-weg kleven louter nadelen. Het is een overbodig plan. Hayo-weg direct van de baan, luidt mijn devies. 

De aanleg van de Hayo-weg leidt snel tot opheffing van de spoorverbinding Leeuwarden-Sneek. Financieel zal het project veel te duur zijn door het opkopen van benodigde landerijen en zelfs uitkopen van boeren. De weg betekent bovendien ernstige aantasting van een eeuwenoud weidelandschap en een verdere achteruitgang van de weidevogelstand. Toenemende horizonvervuiling en luchtvervuiling krijgen we nog op de koop toe. Bovendien is denken in meer asfalt achterhaald. Kortom: burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân hebben ergens de slag gemist. 

Op de Hayo-weg komt een buslijn. Daarmee is het lot van de treinverbinding Leeuwarden-Stavoren bezegeld. Eind jaren negentig wilde de NS al van de lijn af. Het is een verliesgevende boemel. Scholieren, studenten, werkenden, winkelende publiek en tal van anderen gaan deze treinverbinding missen. Dit vergeet SWF. Beetje slordig. 

Enkele maanden geleden vonden enkele ongevallen op de N354 plaats bij Tsienzerbuorren, een streek nabij Raerd. Burgemeester Apotheker gebruikt veiligheid als legitieme reden voor ‘zijn’ Hayo-weg. Het is te kort door de bocht. Ik maakte de eerste discussie over de verbetering van de Snitserdyk al in de jaren zeventig mee, na ongevallen bij Dearsum.

Friese bestuurders hebben veel te lang geklungeld.

Al in de jaren vijftig werden uit het traject van deze ‘dyk’ bochten gehaald. Friese bestuurders hebben veel te lang geklungeld. Een zeer snelle en grondige optimalisering van de Snitserdyk is de enige serieuze optie. Bij de Friese bevolking stuit dit op de minste weerstand. Een vernieuwde Snitserdyk kent geen lange bochten meer, geen rotondes en ovonde’s die onnodig verkeer vertragen en leidt de auto's langs Dearsum en Tsienzerbuorren. 

Het gebied langs de Snitserdyk is vanuit landelijk oogpunt minder kwetsbaar dan ten westen van de spoorlijn. Daar wordt daadwerkelijk eeuwenoud cultuurweidelandschap vernietigd. Beton, asfalt, borden, bushaltes, afslagen, nieuwe bedrijfsterreinen, een nieuwe kaatshal, een eigentijdse kunstmatige cultuurhistorische terpenroute komen ervoor in de plaats.

Landschap met kip, kerk, geit, koe en paard heeft een waarde.

Ruimtelijk denken dient gepaard te gaan met visueel denken en gevoel voor esthetiek. Landschap met kip, kerk, geit, koe en paard heeft een waarde. Ook dat snapt SWF niet. Meer dan een zomaar een beetje jammer. Officieel loopt de N354, een provinciale weg, vanaf de A32 (Idaard) tot aan de A6 ter hoogte van Oosterzee. Het centrale verkeerspunt in de N354 vormt Sneek, alwaar een afslag is naar de A7. 

Een geraadpleegde inwoner uit Scharnegoutum sprak zich fel uit ten aanzien van de HayoWeg. Als deze echt in beeld komt, protesteren we massaal, zo klonk zijn geluid.

Intussen hebben burgemeester en wethouders van Littenseradiel aan hun buurgemeente al een brief met een afkeurend geluid over de Hayo-weg verstuurd. Het is een ferm gebaar. Een projectleider van de provincie gaf te kennen dat er wordt gewerkt aan meer veiligheid op de Snitserdyk. Er komen rotondes bij de afslagen Easterwierrum en Raerd. Het zijn uitvoerende werkzaamheden, deelde hij mee.

Er is een intelligente visie nodig op de aanpak van het geschetste vraagstuk met de Snitserdyk. Elk goed advies helpt. Een gesprek met gedeputeerde Sietske Poepjes ook. Met zijn allen dienen we te voorkomen dat Fryslân verder beschadigd raakt. Het landschap fan it Heitelân is ons dierbaar. Ik doe mijn best. 
Meer Podium

 

Catalonië heeft waar Friezen van kunnen dromen

Heeft de autonome regio Catalonië niet alles waar Friezen alleen van kunnen dromen? De Friese partij FNP betuigt steun aan de Catalanen. Maar er duikt gevaar op bij het streven naar onafhankelijkheid. Spanje koerst af op een echte institutionele crisis.

Door Nico Hylkema
 

Gedachtenkronkels rondom Snitserdyk

Een Hayo-weg langs de spoorlijn Sneek-Leeuwarden is een duur en overbodig plan vol met nadelen. Het tast het eeuwenoude weidelandschap aan, maar maakt in de toekomst zelfs de spoorverbinding tussen Sneek en Leeuwarden onzeker.

Door Wiebe Dooper
 

Culturele Hoofdstad 2018, een echt volksfeest?

Ha, concrete plannen. Echte cultuur in 2018, als Fryslân bol staat van de festiviteiten in het kader van Culturele Hoofdstad. Maar nee, toch niet. Gedeputeerde Sietske Poepjes belooft dat het een echt volksfeest wordt. 

Door Nico Hylkema
 

Boerenopstand tegen fosfaatrechten?

Het is 2016: er is in Nederland te veel melk en er is te veel mest. Melkveehouders hebben gas gegeven, maar zodanig dat de Europese fosfaatregels worden overschreden. Dus worden boeren opnieuw aan banden gelegd. Of komt er een boerenopstand?

Door Nico Hylkema

Gevaarlijk spel met democratie

Het gaat niet goed in het welvarende Westen. Het is een gevoel dat na elke verkiezing sterker wordt. Na een heftige economische crisis, de afwenteling van de schade op de middenklasse en nu een stroom echte vluchtelingen zou je verwachten dat mensen gaan nadenken. 

Door Nico Hylkema
 

De ene tragedie is de andere niet

‘We zijn in oorlog’. Althans, volgens de Franse president, volgens de Nederlandse premier en volgens andere wereldleiders. Maar zijn dat niet gewoon loze woorden die wanhoop en machteloosheid verbergen? En wordt er door de media niet disproportioneel gereageerd op de Parijse tragedie? Of zit het toch anders? 

Door Wio Joustra
 
 

Asielzoekers leggen vooral probleem Nederland bloot

Heeft de denker van het vaderland Marli Huijer gelijk als ze bang is voor een tweedeling in Nederland tussen de angstige burgers tegen asielzoekers en voorstanders van een humane opvang? Er is inderdaad een omslag geweest na een aanvankelijke hartverwarmende stemming van bereidheid tot opvang na de foto van het verdronken jochie. Het momentum is voorbij.

Door Nico Hylkema
 
 

Daadkracht...

Je hoeft geen helderziende te zijn om nu al de rampzalige gevolgen te zien van de daadkracht die onze politici de afgelopen jaren heeft bevangen. Je houdt je hart vast voor wat er mogelijk nog volgt.

Door Nico Hylkema
 

Gewaagde kritiek op de euro

Jarenlang werd iedereen met kritiek op de invoering van de euro en vooral de wijze waarop weggezet als populist. Een econoom als Arjo Klamer werd amper meer serieus genomen na zijn kritiek op die invoering. Ook nu zijn gelijk is gebleken is zijn positie nog steeds die van de nar.

Door Nico Hylkema
 

Maak werk van het basisinkomen

Nederland moet werk maken van het basisinkomen. Het idee van volledige werkgelegenheid is een waanidee. Toch houdt politiek hier nog stug aan vast. Juist Friesland zou een mooie proeftuin zijn.

Door Nico Hylkema
 

De nar spreekt en de Kening houdt van humor

Als cabaretier Jan Jaap van der Wal zich bij RTL Late Night vrolijk maakt over Leeuwarden als de Culturele Hoofdstad 2018 blijft het eigenlijk verdacht stil. De op de korrel genomen personen houden zich wijselijk stil onder het motto wie geschoren wordt moet stil zitten

Door Nico Hylkema
 

Tijd voor een boerenopstand?

Te veel melk en ook te veel mest. Een ieder kon het aan zien komen. De verrassing zit in de snelheid waarmee het zich voltrekt. Nederland overschrijdt de Europese fosfaatregels. Weer worden boeren gebonden aan regels. Of is het tijd voor een boerenopstand?

Door Nico Hylkema
 
Pagina 1 van 1