Asielzoekers leggen vooral probleem Nederland bloot

Heeft de denker van het vaderland Marli Huijer gelijk als ze bang is voor een tweedeling in Nederland tussen de angstige burgers tegen asielzoekers en voorstanders van een humane opvang? Er is inderdaad een omslag geweest na een aanvankelijke hartverwarmende stemming van bereidheid tot opvang na de foto van het verdronken jochie. Het momentum is voorbij.

Door Nico Hylkema

Als er een tweedeling dreigt, hoe komt dat dan zo ineens? Door het ontbreken van een moreel beroep van het kabinet op de samenleving? Eerlijk gezegd ben ik bang, dat dit niet alles zou uitmaken. Het is eerder onwetendheid tegenover geïnformeerdheid. Jarenlange verwaarlozing van goed onderwijs eist nu zijn tol.

De apenkool die de tegenstanders van asielzoekers in het dorp of wijk uitkramen getuigt bovenal van onwetendheid. Is de informatie er niet? Ja en nee, de geschreven media, zelfs de Telegraaf houden zich redelijk aan het verstrekken van feitelijke informatie. Het is er dus wel, maar helaas leest een groot deel van de bevolking de kranten niet meer.

Op televisie zijn er de goede informatiebronnen, maar er is ook de neiging de angstige burger naar de mond te praten. De feiten sneeuwen onder. Onderbuikgevoelens, gevoed door sociale media en foute politici, die er electoraal gewin in zien om in te spelen op latende onlustgevoelens, dreigen te winnen van het gezond verstand.

En zo is vrij snel de brede bereidheid de vluchtelingen goed op te vangen onder druk komen te staan. Het is bepaald niet verheffend de tegenstanders te zien schreeuwen en onzin te verkondigen van verkrachtende, rovende en ander geweld plegende asielzoekers. De feiten wijzen een andere kant uit.

Onderscheid

Natuurlijk zitten er onder de tienduizenden vluchtelingen foute elementen en dat mag je niet ontkennen. Dat hoeft ook niet bij een goed geïnformeerde samenleving, die onderscheid weet te maken tussen individuen en hele groepen. Je zou verwachten dat in een redelijk ontwikkeld land waar bijna iedereen kan lezen en schrijven, die informatie wel wordt opgepikt.

Dat dit niet het geval is, mag duidelijk zijn. Daar is ook een deel van de televisieprogramma’s schuldig aan. Als er item is over homo’s die zich bedreigd voelen in asielzoekerscentra, heb je toch wel even het gevoel van potdorie nu moeten die vluchtelingen het niet nog moeilijker maken. Dan word je er gelukkig op gewezen, dat het televisiejournaal het doet voorkomen dat alle asielzoekers zich schuldig maken aan homofobie. Dat had voorkomen kunnen worden, door erop te wijzen dat het om individuele bedreigingen gaat. Niet de hele groep maakt zich schuldig.

Waar zijn de leiders?

Wat is er toch gebeurd in Nederland? Waar zijn de leiders die de mensen uitleggen wat er feitelijk gebeurt? Niet goedpraten wat fout is, maar evenmin alle vluchtelingen over een kam scheren. Inderdaad, de meeste Syriërs zijn gewoon wanhopig op de vlucht voor oorlog. Dat zijn geen kansloze mannen en zielige gezinnen, maar evenmin allemaal hoog opgeleide mensen, zoals sommige voorstanders van opvang het willen doen voorkomen.

Gewoon een doorsnee van mensen uit een land dat tot voor kort redelijk ontwikkeld was, maar nu door een burgeroorlog geteisterd wordt. Het zou inderdaad helpen als het kabinet zich hierover zou uitspreken en zoals Huijer bepleit wekelijks de bevolking zou voorlichten wat er feitelijk gebeurt. Het zou helpen als politici hun verstand gebruiken en hun verantwoording nemen in plaats van  louter te denken aan electoraal gewin.

Kritisch denken

Maar daarnaast zou een heropvoeding van het land op zijn plaats zijn. Niet alleen kinderen leren lezen en schrijven, maar ook leren kritisch te denken. Voor en tegens afwegen en zelf een oordeel vormen, daar zou het weer om moeten gaan. En daarmee foute elementen onder de eigen bevolking isoleren en het kaf van het koren scheiden.

Alleen informatie van internet halen is onvoldoende en gevaarlijk. Leer kinderen weer te lezen, informerende programma’s te bekijken en de noodzaak van het zelfstandig inwinnen van informatie, wellicht kan dit invloed hebben op de ouders die enige opvoeding kunnen gebruiken. Begin weer op de pabo’s de studenten te verplichten kranten en tijdschriften te lezen. Het is niet gewoon dat goed opgeleide mensen denken het daarzonder te kunnen stellen. Dat mag nu blijken.

Stop met informatieavonden voor angstige burgers en geef leiding. Leg uit, maar ga niet mee in de angstzaaierij. En bovenal ontneem mensen het woord die onzin verkondigen. Kom niet aan met begrip voor bezorgde burgers. In eerste instantie waren ze niet zo bang, dat zijn ze de afgelopen tijd gemaakt. En daar zijn politici, sommige media en bange leiders schuldig aan. Die hebben een zware last te dragen als het fout gaat.

Laatst gewijzigd op 23-10-2015 om 15:43 uur
Meer Podium

 

Catalonië heeft waar Friezen van kunnen dromen

Heeft de autonome regio Catalonië niet alles waar Friezen alleen van kunnen dromen? De Friese partij FNP betuigt steun aan de Catalanen. Maar er duikt gevaar op bij het streven naar onafhankelijkheid. Spanje koerst af op een echte institutionele crisis.

Door Nico Hylkema
 

Gedachtenkronkels rondom Snitserdyk

Een Hayo-weg langs de spoorlijn Sneek-Leeuwarden is een duur en overbodig plan vol met nadelen. Het tast het eeuwenoude weidelandschap aan, maar maakt in de toekomst zelfs de spoorverbinding tussen Sneek en Leeuwarden onzeker.

Door Wiebe Dooper
 

Culturele Hoofdstad 2018, een echt volksfeest?

Ha, concrete plannen. Echte cultuur in 2018, als Fryslân bol staat van de festiviteiten in het kader van Culturele Hoofdstad. Maar nee, toch niet. Gedeputeerde Sietske Poepjes belooft dat het een echt volksfeest wordt. 

Door Nico Hylkema
 

Boerenopstand tegen fosfaatrechten?

Het is 2016: er is in Nederland te veel melk en er is te veel mest. Melkveehouders hebben gas gegeven, maar zodanig dat de Europese fosfaatregels worden overschreden. Dus worden boeren opnieuw aan banden gelegd. Of komt er een boerenopstand?

Door Nico Hylkema

Gevaarlijk spel met democratie

Het gaat niet goed in het welvarende Westen. Het is een gevoel dat na elke verkiezing sterker wordt. Na een heftige economische crisis, de afwenteling van de schade op de middenklasse en nu een stroom echte vluchtelingen zou je verwachten dat mensen gaan nadenken. 

Door Nico Hylkema
 

De ene tragedie is de andere niet

‘We zijn in oorlog’. Althans, volgens de Franse president, volgens de Nederlandse premier en volgens andere wereldleiders. Maar zijn dat niet gewoon loze woorden die wanhoop en machteloosheid verbergen? En wordt er door de media niet disproportioneel gereageerd op de Parijse tragedie? Of zit het toch anders? 

Door Wio Joustra
 
 

Asielzoekers leggen vooral probleem Nederland bloot

Heeft de denker van het vaderland Marli Huijer gelijk als ze bang is voor een tweedeling in Nederland tussen de angstige burgers tegen asielzoekers en voorstanders van een humane opvang? Er is inderdaad een omslag geweest na een aanvankelijke hartverwarmende stemming van bereidheid tot opvang na de foto van het verdronken jochie. Het momentum is voorbij.

Door Nico Hylkema
 
 

Daadkracht...

Je hoeft geen helderziende te zijn om nu al de rampzalige gevolgen te zien van de daadkracht die onze politici de afgelopen jaren heeft bevangen. Je houdt je hart vast voor wat er mogelijk nog volgt.

Door Nico Hylkema
 

Gewaagde kritiek op de euro

Jarenlang werd iedereen met kritiek op de invoering van de euro en vooral de wijze waarop weggezet als populist. Een econoom als Arjo Klamer werd amper meer serieus genomen na zijn kritiek op die invoering. Ook nu zijn gelijk is gebleken is zijn positie nog steeds die van de nar.

Door Nico Hylkema
 

Maak werk van het basisinkomen

Nederland moet werk maken van het basisinkomen. Het idee van volledige werkgelegenheid is een waanidee. Toch houdt politiek hier nog stug aan vast. Juist Friesland zou een mooie proeftuin zijn.

Door Nico Hylkema
 

De nar spreekt en de Kening houdt van humor

Als cabaretier Jan Jaap van der Wal zich bij RTL Late Night vrolijk maakt over Leeuwarden als de Culturele Hoofdstad 2018 blijft het eigenlijk verdacht stil. De op de korrel genomen personen houden zich wijselijk stil onder het motto wie geschoren wordt moet stil zitten

Door Nico Hylkema
 

Tijd voor een boerenopstand?

Te veel melk en ook te veel mest. Een ieder kon het aan zien komen. De verrassing zit in de snelheid waarmee het zich voltrekt. Nederland overschrijdt de Europese fosfaatregels. Weer worden boeren gebonden aan regels. Of is het tijd voor een boerenopstand?

Door Nico Hylkema
 
Pagina 1 van 1