Voor Lieteboek gaan regels opzij

Tegen minimale kosten is het Lieteboek verschenen. Maar wat blijkt, het auteursrecht is met voeten getreden.

Door Wio Joustra

Met de Groninger dichter Jean Pierre Rawie ben ik bevriend sinds het midden van de jaren negentig, toen ik correspondent was van de Volkskrant in de drie noordelijke provincies. Hij stuurde me het volgende mailtje:

,,Geheel buiten mij om is een vers van mijn hand, ‘Ritueel’, in het Liedboek van de Kerken opgenomen. Nu, dat vind ik best. Onlangs verscheen daarvan een Friese editie, Lieteboek geheten, waarin een vertaling van het gedicht. Het spreekt vanzelf dat ik ook in dezen niet ben gekend, maar ja, de meeste dichters zijn dood. Ik stuur je beide teksten; let vooral op regel 6 en het onnavolgbare slot – in het Fries dan.”

Die teksten wil ik de lezers van deze site niet onthouden.

RITUEEL

Ik houd het kleine ritueel in ere,

opdat je elk moment terug kunt keren.

Iedere dag, wanneer het avond wordt,
maak ik de tafel klaar: een extra bord,

bestek, je eigen stoel, een kaars, een glas,
alsof je enkel opgehouden was.
Ik hoor (hoe kon ik denken dat hetgene
waardoor ik ben, voor altijd was verdwenen?),

ik hoor, alsof de woning nog bestond,
het grind, de klink, het aanslaan van de hond,

en je komt binnen op het ogenblik
dat ik de lamp ontsteek, de bloemen schik.

Ik hoop alleen dat ik dan rustig blijf
en haast niet opziend van mijn stil bedrijf

de woorden vind, als was het vanzelfsprekend:
Schuif aan; tast toe: er is op je gerekend

En in het Frysk:

Ik hâld it lytse ritueel yn eare
sa krigest altyd kâns werom te kearen.

Dit is wat alle jûnen weroan bart:
‘k meitsje de tafel klear, in ekstra board,

bestek, dyn eigen stoel, in kears, in glês,
do bist wat let, it ferkear sit grif wer fest.

Ik hear (hoe soe it ek, dat wa’t my jûn wie,
dat myn bestean, foar altiten ferdwûn wie?),

ik hear, as hiest ús âlde wente fûn,
it grint, de klink, it oanslaan fan ‘e hûn,

do komst deryn op it moment dat ik
de lampe oanstek en de blommen skik.

Ik hoopje mar dat ik dan rêstich bliuw
en amper opsjend fan myn stil bedriuw

de wurden fyn, sûnder derby te tinken:
Skik oan; taast ta, en wolst der wat by drinke?  


De dichterlijke vrijheid is door de makers van het Lieteboek, sjonge en bidde thús en yn tsjerke in regel zes en in de slotzin van Ritueel wel erg ruim genomen. Geen wonder dat de doop van het nieuwe boek – ter vervanging van het oude uit 1977 – in de Grote Kerk in Leeuwarden op 18 april jl. bijna niet door kon gaan. Een kort geding waarmee een aantal auteurs dreigde omdat hun werk was vertaald zonder overleg, kon na intensief overleg op het allerlaatste moment worden voorkomen. De schikking hield onder meer in dat het boek werd voorzien van een erratum met tekstwijzigingen.

Jean Pierre Rawie is hiervan geen deelgenoot geweest. Wat wel diep treurig is, is dat het creatieve werk van dichters gewoon kan worden overgenomen en ook nog eens vertaald, zonder dat de schepper er van in kennis wordt gesteld, laat staan er voor wordt betaald. Er zijn milieus waar dit ‘jatten’ wordt genoemd.

In alle Friese kerken ligt een exemplaar van het nieuwe Lieteboek, waaraan liefst vijf jaar is gewerkt. De redactie slaat zich nogal op de borst dat ze de prijs hebben weten te beperken tot €37,50. Dat kan ook best als je de echte makers niet betaalt. Misschien iets voor een zondagse collecte ten bate van nog levende dichters?

Laatst gewijzigd op 21-08-2015 om 00:07 uur
Meer Podium

 

Catalonië heeft waar Friezen van kunnen dromen

Heeft de autonome regio Catalonië niet alles waar Friezen alleen van kunnen dromen? De Friese partij FNP betuigt steun aan de Catalanen. Maar er duikt gevaar op bij het streven naar onafhankelijkheid. Spanje koerst af op een echte institutionele crisis.

Door Nico Hylkema
 

Gedachtenkronkels rondom Snitserdyk

Een Hayo-weg langs de spoorlijn Sneek-Leeuwarden is een duur en overbodig plan vol met nadelen. Het tast het eeuwenoude weidelandschap aan, maar maakt in de toekomst zelfs de spoorverbinding tussen Sneek en Leeuwarden onzeker.

Door Wiebe Dooper
 

Culturele Hoofdstad 2018, een echt volksfeest?

Ha, concrete plannen. Echte cultuur in 2018, als Fryslân bol staat van de festiviteiten in het kader van Culturele Hoofdstad. Maar nee, toch niet. Gedeputeerde Sietske Poepjes belooft dat het een echt volksfeest wordt. 

Door Nico Hylkema
 

Boerenopstand tegen fosfaatrechten?

Het is 2016: er is in Nederland te veel melk en er is te veel mest. Melkveehouders hebben gas gegeven, maar zodanig dat de Europese fosfaatregels worden overschreden. Dus worden boeren opnieuw aan banden gelegd. Of komt er een boerenopstand?

Door Nico Hylkema

Gevaarlijk spel met democratie

Het gaat niet goed in het welvarende Westen. Het is een gevoel dat na elke verkiezing sterker wordt. Na een heftige economische crisis, de afwenteling van de schade op de middenklasse en nu een stroom echte vluchtelingen zou je verwachten dat mensen gaan nadenken. 

Door Nico Hylkema
 

De ene tragedie is de andere niet

‘We zijn in oorlog’. Althans, volgens de Franse president, volgens de Nederlandse premier en volgens andere wereldleiders. Maar zijn dat niet gewoon loze woorden die wanhoop en machteloosheid verbergen? En wordt er door de media niet disproportioneel gereageerd op de Parijse tragedie? Of zit het toch anders? 

Door Wio Joustra
 
 

Asielzoekers leggen vooral probleem Nederland bloot

Heeft de denker van het vaderland Marli Huijer gelijk als ze bang is voor een tweedeling in Nederland tussen de angstige burgers tegen asielzoekers en voorstanders van een humane opvang? Er is inderdaad een omslag geweest na een aanvankelijke hartverwarmende stemming van bereidheid tot opvang na de foto van het verdronken jochie. Het momentum is voorbij.

Door Nico Hylkema
 
 

Daadkracht...

Je hoeft geen helderziende te zijn om nu al de rampzalige gevolgen te zien van de daadkracht die onze politici de afgelopen jaren heeft bevangen. Je houdt je hart vast voor wat er mogelijk nog volgt.

Door Nico Hylkema
 

Gewaagde kritiek op de euro

Jarenlang werd iedereen met kritiek op de invoering van de euro en vooral de wijze waarop weggezet als populist. Een econoom als Arjo Klamer werd amper meer serieus genomen na zijn kritiek op die invoering. Ook nu zijn gelijk is gebleken is zijn positie nog steeds die van de nar.

Door Nico Hylkema
 

Maak werk van het basisinkomen

Nederland moet werk maken van het basisinkomen. Het idee van volledige werkgelegenheid is een waanidee. Toch houdt politiek hier nog stug aan vast. Juist Friesland zou een mooie proeftuin zijn.

Door Nico Hylkema
 

De nar spreekt en de Kening houdt van humor

Als cabaretier Jan Jaap van der Wal zich bij RTL Late Night vrolijk maakt over Leeuwarden als de Culturele Hoofdstad 2018 blijft het eigenlijk verdacht stil. De op de korrel genomen personen houden zich wijselijk stil onder het motto wie geschoren wordt moet stil zitten

Door Nico Hylkema
 

Tijd voor een boerenopstand?

Te veel melk en ook te veel mest. Een ieder kon het aan zien komen. De verrassing zit in de snelheid waarmee het zich voltrekt. Nederland overschrijdt de Europese fosfaatregels. Weer worden boeren gebonden aan regels. Of is het tijd voor een boerenopstand?

Door Nico Hylkema
 
Pagina 1 van 1