Foto: Bert de Jong

Daadkracht...

Je hoeft geen helderziende te zijn om nu al de rampzalige gevolgen te zien van de daadkracht die onze politici de afgelopen jaren heeft bevangen. Je houdt je hart vast voor wat er mogelijk nog volgt.

Door Nico Hylkema

Eerst nog eens kijken wat de gevolgen zullen zijn aan de hand van een van die daadkrachtige maatregelen, die al te haastig is genomen: de snelle verhoging van de aow-leeftijd tot 67 jaar en natuurlijk eerder al de afschaffing van de vut.

Het waren maatregelen waar een breed spectrum van politieke partijen zijn zegen aan gaf en die onlangs nog eens werd bevestigd door een versnelling van de verhoging van die leeftijd. Het hele politieke spectrum was ervan overtuigd dat het moest. Steeds meer ouderen en minder jongeren om de kosten hiervan te dragen. Onhoudbaar was het. Onhoudbaar is zo’n woord dat lijkt alsof de maatregelen onontkoombaar zijn.

Dat zijn ze niet. Het is een politieke keuze. Natuurlijk is het wel betaalbaar, mits hiervoor voldoende draagvlak is. En dan moet je als politiek niet onder het motto ‘onhoudbaar’ dit draagvlak ondergraven. Nu al plukken we de zure vruchten van die ondoordachte flinkheid van politici die in een weekeinde de verhoging er doorheen jasten en zo vast timmerden dat er weinig meer tegen te doen viel.

Nu komt het Centraal Planbureau met cijfers over de werkloosheid, waaruit blijkt dat de 49- tot 65-jarigen een onevenredig deel van de werkloosheid voor hun rekening nemen. Dit terwijl de economie weer aantrekt. Er was gewaarschuwd dat een te snelle verhoging de ouderen nog onaantrekkelijker zouden maken voor de arbeidsmarkt. Het kwam nog sneller uit dan doorgaans het geval is.

Dat er een groep ruim zestigplussers met een regeling mocht vertrekken, is soms pijnlijk maar te overzien. Ernstiger is de situatie voor de groep hieronder. Daar zijn geen regelingen voor. Voor hen dreigt na drie jaar – als ze geluk hebben – een einde aan de ww en de bijstand moet hen redden. Ten koste van eigen huis en als we tien jaar verder kijken een armoedige oude dag.

Want ontslag op 50-jarige leeftijd betekent een einde aan het opbouwen van een pensioen. Dus krijgen we over ruim tien jaar te maken met een flinke groep – waarschijnlijk meer dan honderdduizend – ouderen, die ondanks jaren werken met betaling van pensioenpremie na tien jaar schrapen ook nog eens een treurige oude dag tegemoet mogen zien. En geen politicus die dit onder ogen heeft willen zien.

Het CPB weet de oplossing voor het probleem van de oudere werklozen: verlagen van de WW-uitkering, die in duur toch al is ingekort. Wat zegt u? Verlaging van de WW helpt mensen aan het werk? Maar er is geen werk. Typisch CPB-rekenwerk. Uitgaande van volledige werkgelegenheid leidt verlaging van de ww tot meer mensen die willen werken. Tja…

Over tien jaar zullen we ons afvragen hoe er zo’n breed gedragen steun – van VVD tot Groen Links – kon zijn voor verhoging van de AOW-leeftijd. Naast de ‘noodzaak’ was het ook nog eens een aardige bezuiniging. Pennywise and poundfoolish. De gevolgen zijn veel ernstiger dan gedacht. Een hele industrie, die draaide op vroegtijdige arbeidsmarktverlaters, heeft jaren met de armen over elkaar moeten zitten en komt nu pas weer een beetje overeind. Nooit aan gedacht natuurlijk, aan die caravanbouwers, camperverhuurders, jachtbouwers en andere bedrijven die draaien op ouderen.

Je zou wel eens een schatting willen zien wat die AOW-maatregel heeft gekost aan werkgelegenheid, nog afgezien van de groep ouderen die hun tijd moesten uitzitten in de dure ww en bijstand. En dan kijken we nog niet eens naar het buitenland. De treurigheid in badplaatsen in zuidelijke landen, die leefden van die noordelijke vroeg gepensioneerden spreekt boekdelen. Europees gezien is de verhoging van de pensioenleeftijd even rampzalig als in Nederland.

De idee dat de huidige problemen grotendeels op te lossen zijn met een tijdelijk soort vut, tot de economie weer zover is aangetrokken dat met een beetje steun de werkgevers bereid zijn ook deze groep weer aan te nemen, is vloeken in de kerk. En dan is er ook nog de ongelijkheid tussen ambtenaren en werknemers in de private sector. De eersten zijn nog niet zo slecht af met regelingetjes hier en daar.

Het ergste is dat de verhoging van de AOW-leeftijd niet het enige voorbeeld van de ‘daadkracht’ is. Je kunt hier zo een reeks maatregelen opnoemen, die de crisis van 2008 verdiept hebben en waarvan de effecten tot in lengte van jaren te zien zullen zijn. De huidige generatie politici zal over tien jaar heel wat uit te leggen hebben. Ze is wel gewaarschuwd, dus ze kan niet zeggen dat ze het niet hadden kunnen weten. Maar ze zullen het wel niet meer weten of roepen: ‘met de kennis van nu’.

Laatst gewijzigd op 12-06-2015 om 07:12 uur
Meer Podium

 

Catalonië heeft waar Friezen van kunnen dromen

Heeft de autonome regio Catalonië niet alles waar Friezen alleen van kunnen dromen? De Friese partij FNP betuigt steun aan de Catalanen. Maar er duikt gevaar op bij het streven naar onafhankelijkheid. Spanje koerst af op een echte institutionele crisis.

Door Nico Hylkema
 

Gedachtenkronkels rondom Snitserdyk

Een Hayo-weg langs de spoorlijn Sneek-Leeuwarden is een duur en overbodig plan vol met nadelen. Het tast het eeuwenoude weidelandschap aan, maar maakt in de toekomst zelfs de spoorverbinding tussen Sneek en Leeuwarden onzeker.

Door Wiebe Dooper
 

Culturele Hoofdstad 2018, een echt volksfeest?

Ha, concrete plannen. Echte cultuur in 2018, als Fryslân bol staat van de festiviteiten in het kader van Culturele Hoofdstad. Maar nee, toch niet. Gedeputeerde Sietske Poepjes belooft dat het een echt volksfeest wordt. 

Door Nico Hylkema
 

Boerenopstand tegen fosfaatrechten?

Het is 2016: er is in Nederland te veel melk en er is te veel mest. Melkveehouders hebben gas gegeven, maar zodanig dat de Europese fosfaatregels worden overschreden. Dus worden boeren opnieuw aan banden gelegd. Of komt er een boerenopstand?

Door Nico Hylkema

Gevaarlijk spel met democratie

Het gaat niet goed in het welvarende Westen. Het is een gevoel dat na elke verkiezing sterker wordt. Na een heftige economische crisis, de afwenteling van de schade op de middenklasse en nu een stroom echte vluchtelingen zou je verwachten dat mensen gaan nadenken. 

Door Nico Hylkema
 

De ene tragedie is de andere niet

‘We zijn in oorlog’. Althans, volgens de Franse president, volgens de Nederlandse premier en volgens andere wereldleiders. Maar zijn dat niet gewoon loze woorden die wanhoop en machteloosheid verbergen? En wordt er door de media niet disproportioneel gereageerd op de Parijse tragedie? Of zit het toch anders? 

Door Wio Joustra
 
 

Asielzoekers leggen vooral probleem Nederland bloot

Heeft de denker van het vaderland Marli Huijer gelijk als ze bang is voor een tweedeling in Nederland tussen de angstige burgers tegen asielzoekers en voorstanders van een humane opvang? Er is inderdaad een omslag geweest na een aanvankelijke hartverwarmende stemming van bereidheid tot opvang na de foto van het verdronken jochie. Het momentum is voorbij.

Door Nico Hylkema
 
 

Daadkracht...

Je hoeft geen helderziende te zijn om nu al de rampzalige gevolgen te zien van de daadkracht die onze politici de afgelopen jaren heeft bevangen. Je houdt je hart vast voor wat er mogelijk nog volgt.

Door Nico Hylkema
 

Gewaagde kritiek op de euro

Jarenlang werd iedereen met kritiek op de invoering van de euro en vooral de wijze waarop weggezet als populist. Een econoom als Arjo Klamer werd amper meer serieus genomen na zijn kritiek op die invoering. Ook nu zijn gelijk is gebleken is zijn positie nog steeds die van de nar.

Door Nico Hylkema
 

Maak werk van het basisinkomen

Nederland moet werk maken van het basisinkomen. Het idee van volledige werkgelegenheid is een waanidee. Toch houdt politiek hier nog stug aan vast. Juist Friesland zou een mooie proeftuin zijn.

Door Nico Hylkema
 

De nar spreekt en de Kening houdt van humor

Als cabaretier Jan Jaap van der Wal zich bij RTL Late Night vrolijk maakt over Leeuwarden als de Culturele Hoofdstad 2018 blijft het eigenlijk verdacht stil. De op de korrel genomen personen houden zich wijselijk stil onder het motto wie geschoren wordt moet stil zitten

Door Nico Hylkema
 

Tijd voor een boerenopstand?

Te veel melk en ook te veel mest. Een ieder kon het aan zien komen. De verrassing zit in de snelheid waarmee het zich voltrekt. Nederland overschrijdt de Europese fosfaatregels. Weer worden boeren gebonden aan regels. Of is het tijd voor een boerenopstand?

Door Nico Hylkema
 
Pagina 1 van 1