Gedachtenkronkels rondom Snitserdyk

Een Hayo-weg langs de spoorlijn Sneek-Leeuwarden is een duur en overbodig plan vol met nadelen. Het tast het eeuwenoude weidelandschap aan, maar maakt in de toekomst zelfs de spoorverbinding tussen Sneek en Leeuwarden onzeker.

Door Wiebe Dooper

Het gemeentebestuur van Súdwest-Fryslân stelt een weg voor langs de spoorlijn Leeuwarden-Sneek, in plaats van verbetering van de N354 ofwel de Snitserdyk. Burgemeester Hayo Apotheker gooide hiervoor de steen in het water. Aan deze Hayo-weg kleven louter nadelen. Het is een overbodig plan. Hayo-weg direct van de baan, luidt mijn devies. 

De aanleg van de Hayo-weg leidt snel tot opheffing van de spoorverbinding Leeuwarden-Sneek. Financieel zal het project veel te duur zijn door het opkopen van benodigde landerijen en zelfs uitkopen van boeren. De weg betekent bovendien ernstige aantasting van een eeuwenoud weidelandschap en een verdere achteruitgang van de weidevogelstand. Toenemende horizonvervuiling en luchtvervuiling krijgen we nog op de koop toe. Bovendien is denken in meer asfalt achterhaald. Kortom: burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân hebben ergens de slag gemist. 

Op de Hayo-weg komt een buslijn. Daarmee is het lot van de treinverbinding Leeuwarden-Stavoren bezegeld. Eind jaren negentig wilde de NS al van de lijn af. Het is een verliesgevende boemel. Scholieren, studenten, werkenden, winkelende publiek en tal van anderen gaan deze treinverbinding missen. Dit vergeet SWF. Beetje slordig. 

Enkele maanden geleden vonden enkele ongevallen op de N354 plaats bij Tsienzerbuorren, een streek nabij Raerd. Burgemeester Apotheker gebruikt veiligheid als legitieme reden voor ‘zijn’ Hayo-weg. Het is te kort door de bocht. Ik maakte de eerste discussie over de verbetering van de Snitserdyk al in de jaren zeventig mee, na ongevallen bij Dearsum.

Friese bestuurders hebben veel te lang geklungeld.

Al in de jaren vijftig werden uit het traject van deze ‘dyk’ bochten gehaald. Friese bestuurders hebben veel te lang geklungeld. Een zeer snelle en grondige optimalisering van de Snitserdyk is de enige serieuze optie. Bij de Friese bevolking stuit dit op de minste weerstand. Een vernieuwde Snitserdyk kent geen lange bochten meer, geen rotondes en ovonde’s die onnodig verkeer vertragen en leidt de auto's langs Dearsum en Tsienzerbuorren. 

Het gebied langs de Snitserdyk is vanuit landelijk oogpunt minder kwetsbaar dan ten westen van de spoorlijn. Daar wordt daadwerkelijk eeuwenoud cultuurweidelandschap vernietigd. Beton, asfalt, borden, bushaltes, afslagen, nieuwe bedrijfsterreinen, een nieuwe kaatshal, een eigentijdse kunstmatige cultuurhistorische terpenroute komen ervoor in de plaats.

Landschap met kip, kerk, geit, koe en paard heeft een waarde.

Ruimtelijk denken dient gepaard te gaan met visueel denken en gevoel voor esthetiek. Landschap met kip, kerk, geit, koe en paard heeft een waarde. Ook dat snapt SWF niet. Meer dan een zomaar een beetje jammer. Officieel loopt de N354, een provinciale weg, vanaf de A32 (Idaard) tot aan de A6 ter hoogte van Oosterzee. Het centrale verkeerspunt in de N354 vormt Sneek, alwaar een afslag is naar de A7. 

Een geraadpleegde inwoner uit Scharnegoutum sprak zich fel uit ten aanzien van de HayoWeg. Als deze echt in beeld komt, protesteren we massaal, zo klonk zijn geluid.

Intussen hebben burgemeester en wethouders van Littenseradiel aan hun buurgemeente al een brief met een afkeurend geluid over de Hayo-weg verstuurd. Het is een ferm gebaar. Een projectleider van de provincie gaf te kennen dat er wordt gewerkt aan meer veiligheid op de Snitserdyk. Er komen rotondes bij de afslagen Easterwierrum en Raerd. Het zijn uitvoerende werkzaamheden, deelde hij mee.

Er is een intelligente visie nodig op de aanpak van het geschetste vraagstuk met de Snitserdyk. Elk goed advies helpt. Een gesprek met gedeputeerde Sietske Poepjes ook. Met zijn allen dienen we te voorkomen dat Fryslân verder beschadigd raakt. Het landschap fan it Heitelân is ons dierbaar. Ik doe mijn best. 
Meer Podium

 

Catalonië heeft waar Friezen van kunnen dromen

Heeft de autonome regio Catalonië niet alles waar Friezen alleen van kunnen dromen? De Friese partij FNP betuigt steun aan de Catalanen. Maar er duikt gevaar op bij het streven naar onafhankelijkheid. Spanje koerst af op een echte institutionele crisis.

Door Nico Hylkema
 

Gedachtenkronkels rondom Snitserdyk

Een Hayo-weg langs de spoorlijn Sneek-Leeuwarden is een duur en overbodig plan vol met nadelen. Het tast het eeuwenoude weidelandschap aan, maar maakt in de toekomst zelfs de spoorverbinding tussen Sneek en Leeuwarden onzeker.

Door Wiebe Dooper
 
 
Pagina 1 van 5 | Volgende